rss      tw      fb
Keres

 

Fazekas Csaba

 

Fazekas Csaba

Történész, egyháztörténész, a Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézetének igazgatója

Születtem 1968. július 25-én, Debrecenben. 1993 óta Miskolcon élek, jelenleg az ún. Vologda-lakótelepen. Két gyermekem van: Júlia (1993) és Viktor (1995).

Munkahelyem: Miskolci Egyetem – Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

1986-ban érettségiztem a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányaimat 1987–1992 között folytattam az ELTE BTK-n, ahol „kiváló” minősítéssel történelem szakos előadói oklevelet szereztem. Ezt követően kerültem tanársegédként jelenlegi munkahelyemre, a Miskolci Egyetem BTK-ra, először az Újkori Magyar Történeti Tanszékre, ahol tanszékvezető helyettesi, illetve ideiglenes tanszékvezetői (1997–1998) megbízatásokat is kaptam. 1998. július 1-jén neveztek ki adjunktussá, majd 2001-ben docenssé. 2008 szeptemberétől a BTK Politikatudományi Intézetének oktatója, illetve igazgatója lettem. 2001. július 1-jétől megbízást nyertem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanulmányi, illetve általános dékánhelyettesi teendőinek ellátására. A Bölcsészettudományi Kar tanácsa 2005. június 15-én megválasztott a kar dékánjává, 2009-ig töltöttem be ezt a megtisztelő pozíciót. Számos szakmai szervezetnek voltam és vagyok a tagja, némelyiknek vezetője is.

Szakmai érdeklődésem középpontjában a 19-20. századi magyar történelem, politikai eszmetörténet, különösen az állam-egyház viszony történeti kérdései állnak. Ezek mellett több publikációm foglalkozott az észak-magyarországi régió és lakóhelyem, Miskolc helytörténetével. 2000 óta egyik szerkesztője vagyok az Egyháztörténeti Szemle című folyóiratnak.

Politikai felfogásomat tekintve a múlt századi magyar hagyományok értelmében szabadelvűnek tekintem önmagam. Egyháztörténeti – és egyéb történeti – munkásságomat, illetve oktatói tevékenységemet ugyanakkor mindenkor igyekeztem elfogulatlanul (a „sine ira et studio” elve alapján) végezni.

A Diósgyőr csapatának drukkolok.


 (Részletes életrajz a honlapomon)

 

Máshol és korábban megjelent írások: