A kétharmados hatalom vezetőinek hétfői megszólalásaiból – és két ellenvélemény


Matolcsy György válasza Schiffer Andrásnak – Rogán Antal napirend előtt – Matolcsy válasza Rogánnak – Lázár János sajtótájékoztatója a frakcióülés után – Orbán Hillernek a közoktatási törvényre vonatkozó azonnali kérdésére – Egy érdemi párbeszéd a magyar országgyűlésben (Dúró-Orbán) – Matolcsy Györgynek a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola konferenciáján tartott előadásából – Népszabadság: Matolcsyt kinézik a kormányból
Illetve:
Szalay-Berzeviczy Attila: Az IMF csak segíthet megakadályozni egy öngyilkossági kísérletet
Oszkó Péter: Rossz lóra tett a kormány

Matolcsy György válasza Schiffer András LMP-frakcióvezetőnek (részlet a parlamenti felszólalásból)

Európai modell lesz a gazdaságpolitikánk

„… mi  2010 közepétől egy nem klasszikus, talán még meg sem írt, de bizony egy magyar modellé, majd után közép-európai, majd utána európai modellé összeálló gazdaságpolitikát követünk. Hiszen… melyik klasszikus könyvben van az benne, hogy bankadót lehet kivetni? Én nem láttam ilyet. Melyik klasszikus könyvben van benne, hogy krízisadókkal kell helyreállítani a költségvetés egyensúlyát? Melyik klasszikus könyvben olvasta, frakcióvezető úr, hogy az egyébként hibásan ránk erőltetett neoliberális recept alapján működő kötelező – ráadásul kötelező, milyen szép a szabadság, kötelező – magánnyugdíjpénztárat állami rendszerbe lehet visszavinni. Melyik klasszikus könyvben van benne, hogy az Európai Unió legrugalmasabb munkaerőpiaci és foglalkoztatási szabályát lehet bevezetni? Melyik klasszikus könyvben van az benne, hogy az alkotmányban is rögzítve folyamatosan lehet csökkenteni globális európai és eurózóna pénzügyi válság közepette egy sérülékeny ország államadósság-szintjét? Ön ilyen klasszikus könyvet nem talál. Ha talál, örömmel kérem majd fel a megfelelő szerveket, hogy terjesszék Önt fel egy komolyabb kitüntetésre.


A szabadságharc első nyertes csatája

Viszont… a 2010 óta érvényesített… gazdaságpolitikánk… [az IMF-fel szemben] a szabadságharc első nyertes csatáját jelenti [taps, nevetés]… örülök, hogy ilyen komoly örömet válthat ez ki, hiszen minden szabadságharc, ha győz, és győztes csatával lehet jellemezni az első szakaszt, az egy jó dolog, szóval milyen szép az, hogy a 18 hónap alatt Magyarország képes volt… nem ortodox, nem megszorító, nem sanyargató, nem sarcoló eszközökkel helyreállítani az ország… gazdasági mozgásterét, képes volt csökkenteni az államadósságát, képes volt növelni a foglalkoztatást, csökkenteni a munkanélküliséget. Na ez mutatja, hogy nem a bevált recepteket, az ortodox recepteket követtük, hanem a saját józan eszünket. Ha az emberektől valaki elvesz, ne várja tőlük, hogy többet fogyasszanak, hogy több beruházás legyen, hogy a családok jobban éljenek.


Nem beszélhetünk sarcról, ha nő a reáljövedelem

Magyarországon ma senki nem beszélhet komolyan, közgazdasági értelemben, semmilyen sarcról akkor, amikor nő a reáljövedelem, nő a reálkereset, nőnek a reálbérek, nőnek a családok által elkölthető gyermekvállalással kapcsolatos jövedelmek. Ez egy megújulási, átszervezési és az európai uniós sikerek közé kívánkozó példa… Természetesen a gazdaságpolitikát lehet bírálni, természetesen lehet azt mondani, hogy miért nem értünk el többet, hogy Magyarország tévúton jár. De egy pillantást vessen azokra a nálunk lényegesen erősebb országokra az eurózónában, akik nálunk ma, sajnos – nem örülünk neki, mi ennek nem örülünk –, sokkal de sokkal sérülékenyebb, rosszabb és a pénzügyi kockázatok szempontjából lényegesen gyengébb helyzetben vannak. Mi ebből kikerültünk, mert valóban megnyertük a szabadságharc első csatáját, de ez nem az utolsó, kell hozzá növekedés, beruházás, versenyképesség, és ehhez kell egy új pénzügyi biztosítás.”

***

Rogán Antal napirend előtt (részletek)

A korábbi kormányok 7 százalékos hiánnyal és a kormány kezét megkötő IMF-hitellel adták át az országot

„Másfél esztendővel ez előtt a Gyurcsány–Bajnai-kormányok nagyon nehéz helyzetben hagyták hátra Magyarországot. Költségvetési egyensúlytalanság, negatív gazdasági növekedés, csökkenő lakossági fogyasztás, óriási eladósodottság, különösen magas devizakitettség. Ha minden marad változatlanul, 7 százalék lett volna a magyar költségvetés hiánya. Ennek kezelésére ráadásul a kormánynak nem maradt eszköze. 2008-2009-ben ugyanis az akkori kormányok nem egyszerűen megállapodást kötöttek a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Bizottsággal, hanem óriási hitelt vettek fel mindkét szervezettől. A hitel feltételei megkötötték a kormány kezét. Ha akkor minden maradt volna változatlanul, akkor Magyarország számára csak azok a gazdaságpolitikai eszközök maradnak, mint Görögországban, Bulgáriában, Romániában vagy Portugáliában. […] Ha 2010-ben nem változtatunk, akkor nem tudjuk bevonni a közteherviselésbe a bankokat, az energetikai és távközlési cégeket, valamint a kereskedelmi áruházláncokat. És nem tudunk adókedvezményt adni a gyereket nevelő családoknak sem.”


A Fidesz-frakció helyesli a kormány politikáját, amellyel megvédte a nyugdíjakat és a béreket

„A Fidesz képviselőcsoportja akkor is támogatta és ma is helyesnek tartja a kormánynak azt a döntését, amellyel kitágította a gazdaságpolitikai mozgásteret, megvédte a nyugdíjakat és a béreket, adócsökkentéssel megállította a belföldi fogyasztás zuhanását és kitágította a közteherviselésben részt vevők körét a legnagyobb profitot termelő óriáscégekkel is.”


Biztosítást kell kötni a kiszámíthatatlan európai fejlemények miatt

„Az elmúlt hónapokban az európai adósságválság kiújuló fejleményei egész Európát ismét kockázatos térséggé tették… Ebben a helyzetben az elért eredményeket, az újraindított gazdasági növekedést, a javuló foglalkoztatottságot, az adócsökkentés eredményeként stabilizálódott belföldi fogyasztást, valamint a gyerekesek támogatását csak úgy tudjuk megvédeni, ha biztosítást kötünk a legváratlanabb, ma még kiszámíthatatlan európai fejleményekre is. Ehhez van szükség hitelfelvétel helyett egy új megállapodásra a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Bizottsággal.”


Az ország megteremtett pénzügyi függetlenségét kell megőrizni

„Az ország pénzügyi függetlenségét a nemzetközi pénzpiacokra való visszatérés és a gazdaságpolitika eszköztárának kibővítése teremtette meg. Ezt meg kell őrizni. Nem az eddig követett gazdaságpolitika céljait kell megváltoztatni, csak az eszközeit kell kiegészíteni. Ebben, ugyanúgy mint eddig, a következő hónapokban és években is a kormány teljes egészében bírja a Fidesz képviselőcsoportjának maradéktalan és teljes körű támogatását.”


Matolcsy válasza Rogán napirend előtti felszólalására (részletek)

Hatalmas ára lett volna, ha engedik a megszorító politikát érvényesülni

„Mélyen egyetértek képviselőtársammal abban, hogy Magyarország új kormánya 2010-ben egy szinte megoldhatatlan helyzetet örökölt. Beavatkozás nélkül 7 százalék felett lett volna az államháztartási hiány, ami azonnali pénzügyi csődhelyzetet jelentett. Lehetett volna a hagyományos, a 2008-ban kötött, akkor még érvényben lévő Valutaalap-Unió-Világbank közös kölcsönmegállapodásának a szellemében kezelni az akkori, azonnali pénzügyi válsághelyzetet. Lehetett volna, de nem ezt tettük. Hatalmas politikai, társadalmi, emberi, családi és üzleti, vállalkozási ára lett volna akkor, ha egy újabb, a 2006 szeptemberétől érvényesített megszorító politikát engedünk Magyarországon érvényesülni. Ezért a második Orbán-kormány az első akciótervben és utána is, kizárólag olyan lépéseket tett… amelyek egyszerre állították helyre a költségvetés egyensúlyát és őrizték meg Magyarország növekedési képességét. Ez a kormányzati politika sikeres. Ez a gazdaságpolitika változatlan, hiszen sikeres.”


Merész, bátor, szokatlan lépésekkel helyreállt a gazdasági egyensúly

„Ez a gazdaságpolitika egyértelműen sikeres, és egyértelműen annak köszönhető, hogy nem ortodox, nem hagyományos, hanem merész, bátor, szokatlan lépésekkel állítottuk helyre Magyarország gazdasági egyensúlyát. Ma azonban mindez veszélybe kerülhet, két okból. Az egyik az eurózóna válsága.”


Nem hagyományos védőhálóra, biztosításra van szükségünk

„A másik kockázat a növekedés, ami ebből a kockázatból ered. Szükségünk van ezért egy olyan pénzügyi védőhálóra, ami már nem hagyományos. Nem a 2008-as… védőháló, mert nem akarjuk lehívni azt a pénzügyi keretet, amelyre a védőháló megállapodás, ha sikerrel járnak a tárgyalásaink, érvényes. Lehívás helyett maradunk a pénzpiacon, a pénzpiaci finanszírozást könnyítjük, segítjük és gyorsítjuk az új védőhálóval, és egyben ezzel a biztonsági hálóval, egyfajta biztosítással érjük el, hogy a növekedésünk újból kockázatmentes legyen és biztonságban legyen.”

***

Lázár János sajtótájékoztatója hétfőn, a frakcióülés után (részletek)

Ha 2010-ben IMF van, akkor nincsenek különadók

„Miniszterelnök úr megkereste az IMF vezetőit, és bejelentette, hogy megállapodási tárgyalásokat kezdeményezünk az IMF-fel. A képviselőtársaim álláspontja teljesen egyértelmű volt: ha 2010 nyarán elfogadjuk az IMF akkori ajánlatát, akkor nincs bankadó, nincs az energiaszektor különadója, nincs a multinacionális kereskedőhálózatok különadója, hanem a gyermeket vállalóknak kell több adót fizetni, és a nyugdíjasoknak kell több adót fizetni. Tehát politikai értelemben az, hogy mi 2010-ben nem kötöttünk megállapodást az IMF-fel, az a magyar társadalom számára igenis kedvező volt, azok a feltételek elfogadhatatlanok voltak, amelyeket akkor az IMF, a megállapodások kapcsán nevesített. Erről szó esett a frakcióülésen.”


Magyarország nem teheti meg, hogy nem hallgatja meg az IMF garanciális ajánlatát

„Egyébként pedig azt gondolom, hogy a világ olyan helyzetben van, hogy Magyarország nem teheti azt meg, hogy ne hallgatna meg egy olyan garanciális ajánlatot vagy egy olyan megállapodástervezetet, amely a 2012-es, egyelőre beláthatatlan kockázatokkal járó európai gazdasági helyzetben az ország számára többletgaranciát jelent.” […]


Az IMF baleseti biztosítás

„Egy egy százalék körüli gazdasági növekedés nagyobb biztonsággal tartható akkor, ha az embernek van egy baleseti biztosítása, van egy garanciális védőernyő.”


Matolcsy úr támogatása százszázalékos

„Matolcsy miniszter úrnak százszázalékos a támogatottsága, mint ahogy ez eddig sohasem merült fel kérdésként, és nem hiszem, hogy a jövőben felmerülne érdemi kérdésként. Azért, mert az, hogy Magyarország másfél évig a piacról finanszírozta magát, az egy abszolút sikertörténet, ahhoz képest, hogy mások hogyan csuklottak össze.”


A forint jó irányba mozdult: az állampolgárnak nem mindegy, hogy 320 vagy 306 forinton törleszt

„A választókat egy dolog érdekli, hogy mennyi a forint–euró-árfolyam, és ha jól érzékeltem, a forint jó irányba mozdult el az euró tekintetében. […] Úgy látom, hogy a politikai elitet és az újságírókat jobban érdekli az IMF, mint az én hódmezővásárhelyi választóimat, mert a hódmezővásárhelyi választó azt látja, hogy ha hitelt kell törleszteni, nem mindegy, hogy 320 forintért törleszti vagy 306 forintért törleszti.” „Ha stabilan túl tudjuk élni a 2012-es esztendőt az európai gazdasági viszonyok miatt, az nagyon szép eredmény lesz.”

***

Orbán Hillernek a közoktatási törvényre vonatkozó azonnali kérdésére

Hazafias nevelést szeretnénk

„Ez egy világos törvény, hazafias nevelést szeretnénk, szeretnénk, ha az egyéni boldogulás és a közösségi felelősség egyszerre jelenne meg a felnövekvő fiatal nemzedék szívében, lelkében és agyában. […] Ez egy nyílt tervezéssel készült törvény, számos konzultáció előzte meg, mindenkinek módot adtunk, már az első javaslat idején, hogy elmondhassa a véleményét, fokozatosan dolgoztuk be a javaslatokat, az a meggyőződésünk, hogy ez szakmailag olyan törvény, amely kiállja a 21. század történelmének próbáját.”

***

Egy érdemi párbeszéd a magyar országgyűlésben

Egységkormány van

Orbán Viktor válasza a jobbikos Dúró Dóra (aki „politológusnak” nevezi magát) azonnali kérdésére (hogy ugyanis egyetért-e Lázár frakcióvezetővel abban, hogy ez nem koalíciós kormány, és „miért van az, hogy az igazán fontos kérdésekben a KDNP konzervatívabb álláspontjával szemben minden területen a Fidesz liberálisabb irányvonala győzedelmeskedik?”)

„Tisztelt képviselő asszony, kényelmetlen helyzetbe hoz engem, mert az a benyomás alakul ki, mintha én állnék Ön és Lázár János között. Holott nincs ilyen szándékom, tehát ha kérdezni szeretne a frakcióvezető úrtól, bátran kérdezze meg őt… más, különösen a frakcióvezető úr szavainak a magyarázatára nem vállalkozom.” [taps, derültség]

Újabb kérdésre: „Ez nem koalíciós kormány, ez egy egységes kormány… Együtt indultunk a választáson, közös programmal, közös listával, közös jelöltekkel. Nem tudtunk egymással koalíciót kötni a választás után, mert egységben voltunk, már a választás előtt.”

***

És még egy részlet Matolcsy György előadásából, amelyet a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola konferenciáján tartott november 20-án (érdemes megnézni az Index teljes videofelvételét )

„Az ősi magyar törzseket a korabeli bizánci források és a perzsa források egyaránt úgy jellemezték, mint hogy nagyon jók három dologban, az agysebészetben, a vendéglátásban és – nem kóstoltam, biztos – az akkori gasztronómiában. Nagyon-nagyon kiemelkedtünk az akkori világban, ez nem most volt, 1000-1500 évvel ezelőtt.” „A turizmus, az egy jó dolog. Jó dolog, mert mindenfajta munkaerőt használ. Használja a vonós munkaerőt, használja a mangalicát, használja a pálinkát, a galagonya- és sompálinkát, mindent, amit mi tudunk a Kárpát-medencében, azt használja.”

***

A Népszabadság információja szerint (Matolcsyt kinézik a kormányból): „Nem sikertörténet, egyértelmű kudarc, indokolt lett volna Matolcsy György menesztése – így értékelték kormányzati források és fideszes képviselők, hogy a magyar kormány – immár hivatalosan is – megkereste a Nemzetközi Valutaalapot (IMF), illetve az Európai Uniót, és tárgyalásokat kezdeményezett egy elővigyázatossági hitelkeretről, holott egészen az utolsó pillanatig cáfolt minden ilyen szándékot mindegyik, az ügyben megszólaló kormánytag és fideszes politikus.” Illetve: „Egy kormányközeli forrás munkatársunkat arról tájékoztatta: nemhogy a frakció nem egységes, de a Fidesz  vezérkara sem. Múlt szerdán, egy esti Fidesz-elnökségi ülésen – amikor Orbán Viktor tájékoztatást adott gazdasági minisztere IMF-szándékáról – Kövér László ’felvonta a szemöldekét és határozott rácsodálkozással azt kérdezte: És Matolcsy György még a helyén van?’.”

_____________________

Lásd mindehhez az Origo interjúját Szalay-Berzeviczy Attilával („Nem számíthatunk kegyelemre”). A Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke szerint: „Politikai hitelességét tekintve komoly veszteség érte a kormányt, de Magyarország érdeke ennél sokkal fontosabb, és az pedig azt diktálta, hogy megállapodjunk az IMF-fel. Így a kormány helyesen cselekedett, amikor lépett.” „Az IMF még önmagában nem jelent gazdaságpolitikai fordulatot. Az IMF csak segíthet megakadályozni egy öngyilkossági kísérletet azzal, hogy finanszírozási védőernyőt biztosít a külső negatív pénzpiaci hatásokkal szemben. De ehhez előbb még meg kell állapodni vele. Erre pedig azért van szükség, mert elfogyott Magyarország körül a levegő. Az elmúlt hetekben a piacok ítéletet mondtak a forint árfolyamán és a magyar állampapírok hozamán keresztül a kormány gazdaságpolitikájáról. Az ország működésének finanszírozhatósága került veszélybe.”

Illetve a Népszabadság beszámolóját Oszkó Péter felszólalásáról (Oszkó: „rossz lóra tett a kormány”). Eszerint „a kormány választott gazdaságpolitikája miatt nőtt a kamatfelár. Az ebből fakadó finanszírozási költségnövekedés pedig meg tudja haladni a államadósság csökkenéséből fakadó megtakarítás szintjét, ez pedig azt jelenti, hogy az elszámolásánál semmilyen pozitív elmozdulást nem okoz az adósság megkurtítása. Ebben a helyzetben a kormány úgy látta, nem kizárólag az adósságmérséklés felé kell fordulni, hanem a mozgásterét behatároló devizahitelekkel kell kezdenie valamit. Erre azonban a lehető legrosszabb válasz született meg. Ez ugyanis nyomás alá helyezte a bankrendszert, ráadásul a kormány szándékaival éppen ellenkezőleg az ország megítélésének a romlásához vezetett. Ebből is kifolyólag olyan forintgyengülés következett be, amely révén az államadósság szintje visszament csaknem a kiindulási pontra, azaz 82 százalékra.”Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!