rss      tw      fb
Keres

Egy magyar katolikus egyházatya válasza egy amerikai teológiaprofesszornak
Az evangelikus.hu tette közzé az Egyesült Államokban élő, a Texas Lutheran Universityn tanító David Baer teológia- és filozófiaprofesszor nyílt levelét Nyílt levél Nyugatról a magyar egyházaknak – A vallásszabadságot mi, keresztények nem így értelmezzük! címmel (David Baer levelének címe: „Nyílt levél Nyugatról barátaimnak a magyar egyházakban, és mindazoknak, akik eddig Orbán Viktort támogatták”). A szerkesztőség bevezetője szerint a 2012. január 17-én kelt levél „az ő álláspontját tükrözi, nem szerkesztőségünk vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház véleménye. A levelet mégis azért közöljük, mert szeretnénk erről érdemi és kulturált vitát indítani a honlapunkon”.

Az alábbiakban Márfi Gyula veszprémi érsek „érdemi és kulturált” válaszlevelét ismertetjük, amelyet az érsekség honlapján tett közzé február 27-én.

Az érsek válaszának főbb pontjai tehát:

Azokat részesítjük előnyben, akik vérzivataros időkben hozzájárultak az ország fennmaradásához

Az érsek szerint a vallásszabadság teljes Magyarországon, „az egyes egyházak elismerésének és nyilvántartásba vételének csak az egyházak anyagi természetű, állami támogatásával kapcsolatban van jelentősége. Itt viszont érthető módon a Magyar Állam azokat a közösségeket részesíti előnyben, amelyek hazánk zivataros története folyamán jelentős mértékben hozzájárultak az ország fennmaradásához, illetve amelyek tevékenysége társadalmilag kiemelten hasznos, például iskolákat, egészségügyi intézményeket tartanak fenn és karitatív tevékenységet folytatnak”.*


A bíróságok nem megbízhatók: a pártállami diktatúra elkötelezett kiszolgálói még ma is dolgoznak

Arra a kifogásra, hogy miért a parlament végzi az egyházak nyilvántartásba vételét: „Ön nem ismeri eléggé a magyarországi helyzetet. A független magyar igazságszolgáltatásban még ma is számos olyan ember dolgozik, aki a kommunista rendszer idején elkötelezett kiszolgálója volt a pártállami diktatúrának és tevékenyen részt vett egyházellenes, ún. koncepciós perekben.”


Iványi Gáborról: sokkal inkább nagyhangú politikus, mint igehirdető

Magyarországon nincs bázisa egy sor reklamált egyháznak. „Ennek ellenére metodista egyházból – mint említettem – három is be volt jegyezve. Egyáltalán nem könnyű eldönteni, vajon mindhárom igazi vallási közösség-e vagy csak ún. biznisz-egyház. Iványi Gábor metodista lelkészt nálunk mindenki ismeri, sokkal inkább nagyhangú politikusként, mint igehirdetőként.”


Jobb lenne, ha a professzor úr Angliát bírálná

Magyarországon ma 31 elismert egyház van. „Hálás lennék Professzor Úrnak, ha keresne Európában még olyan országokat, amelyek ennél több vallási közösséget támogatnak. Ha nem talál, akkor kritikáit a jövőben inkább Angliáról, a skandináv országokról, Bulgáriáról, Görögországról vagy Romániáról fogalmazza meg, mert ezekben az országokban az anglikán, az evangélikus, illetve az orthodox nemzeti egyházak a mai napig államegyház-pozíciót élveznek.”


Európa megosztott – rejtőzködő katolikus Európa, élesen keresztényellenes, ultraliberális Európa; a túladagolt szabadság mérgez**

„Professzor Úrnak Európával kapcsolatos ismeretei is egyoldalúak és hiányosak.” „A mai Európa nemcsak a gazdasági érdekek mentén, hanem ideológiailag is megosztott. Van még egy rejtőzködő keresztény Európa is, de van egy nálánál sokkal hangosabb, a hatalom és a médiumok nagy részét kezében tartó, élesen keresztényellenes, ultraliberális Európa is. – A mai Európa felszínén a Nagy Építészt még elismerő, de Jézus Krisztus és a tízparancsolat Istenét tagadó réteg lebeg. Ők azok, akik túladagolják Európának a szabadságot, amely – a túladagolt gyógyszerhez hasonlóan – már nem gyógyít, hanem mérgez.”


A liberális Európa európaisága: abortusz, szabadszerelem, leszbikusok

„Számukra az európaiság egyet jelent az abortusz engedélyezésével, a szabadszerelemmel, a leszbikusok és homoszexuálisok házasságának elismerésével, a gender-ideológia hirdetésével és a vadkapitalista szabadversennyel, amely a tőkések extraprofitjához, a kis- és középvállalkozások csődjéhez és a kisemberek teljes elnyomorodásához vezet.”


Ez a kommunistákból lett kapitalisták Európája, a nagyüzemi méretekben hazudozóké

„Ez a magát baloldaliként és modernként ünneplő Európa igazában:
– a kommunistákból lett kapitalisták Európája,
– a diktátorokból lett ’szabadságharcosoké’ és a ’demokráciáért aggódó’ diktátoroké,
– a kétezer éve idejétmúlt és életképtelennek bizonyult erkölcsöt hirdető ’moderneké’,
– ’az egyházak szabadságáért aggódó’ egyházüldözőké,
– akik egyetlen dologban állhatatosak: a nagyüzemi méretekben folytatott hazudozásban, a sokakat megtévesztő farizeusságban.”


Orbánt sosem akartam szentté avatni, de…

„Amikor azt állítják, hogy az Orbán-kormány autokrata, Európa-ellenes, múltba révedő és nem tartja tiszteletben a vallásszabadságot, saját hibáikat ostorozzák, de nem önmagukban, hanem másban. Én Orbán Viktort sosem akartam szentté avatni. Tudom, hogy ő éppen olyan gyarló ember, mint mi mindannyian, neki is vannak gyengeségei és téves döntései. A fenti vádakról mégis az a magyar mondás jut eszembe: ’bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű’.”


Egy közismert pedofil kontra az ötgyerekes családapa, akinek minden gyereke ugyanattól az asszonytól van: az egyetlen európai

A strasbourgi meghallgatás színjáték volt, „amelyet Orbán Viktor nyilvános kioktatása és megalázása céljából rendeztek”. „Nekem feltűnt, hogy a világ legnagyobb diktátorának (Mao-Ce-tungnak) hívei oktatták itt a demokráciát, és egy közismert pedofil tanította móresre Orbán Viktort, az ötgyermekes családapát, akinek mind az öt gyermeke ugyanattól az asszonytól (a feleségétől) született.” „Ezen a meghallgatáson ő volt a legeurópaibb, kis túlzással: az egyetlen európai.”


„Szodoma-komfort”, „Közel-Kelet-komfort” – ezt hiányolják Orbánból

„Egyébként az ellene szóló legfőbb vád hasonló ahhoz, amit közel négyezer éve Lót és családja ellen hozhattak fel: nem volt „szodoma-komfortos” a magaviseletük. De ugyanez volt baj a prófétákkal is: hiányzott tanításukból a „Közel-Kelet-komfort”, miként az első három század keresztényei sem tanultak meg a dekadens Római Birodalom etikettje szerint viselkedni.”


Orbánnak a nemzetközi nagytőkével van baja, amelyet egyszerűen csak így hívunk: Amerika

Az Orbán-ügyről: „Ha Ön azt hiszi, hogy itt egy európai belügyről van szó, akkor bizony nagyot téved. Orbán Viktornak nem az Unióval van elsősorban baja, hanem azzal a nemzetközi nagytőkével, amelynek birtokosait valahol a New-York-i Wall Street-en sejtjük, ezért egyszerűen csak így hívjuk őket, hogy ’Amerika’. Ez az elnevezés persze téves: a dollárnak és a dollár urainak-szolgáinak nincs hazájuk, nemzetiségük sem.”


Demokrácia-importnak hazudott háborúk, adófizetővé gyarmatosított az országok

A „hazátlanok”, a „kozmosz polgárai” „nem elégszenek meg az általuk kirobbantott, ’demokrácia-importnak’ hazudott háborúkkal”, „hanem (kamat) adófizetőikké akarják tenni az egyes államokat is. Ennek érdekében megpróbálják befolyásolni a szabad választásokat, illetve igyekszenek megvenni az egyes kormányokat.”


Bezzeg a szemkilövető Gyurcsány-kormány

A „hazátlanok”, a „kozmosz polgárai” szemében tehát „az a ’jó kormány’, amelyik hajlandó felvenni az előnytelen hiteleket is, majd azok gyors elköltésével örökös adófizető gyarmattá teszi hazáját. Az ilyen kormánynak nem kell tartania attól, hogy diktatúrával vádolják: nyugodtan kilövetheti békés tüntetők szemét, kizárhatja ünnepségeiről saját népét, korlátokat építhet a parlament köré, még a hivatalos adatokat is meghamisíthatja, ettől még ’európai’ és ’demokrata’ marad".


Orbánnak hiába vannak zsidó barátai

Ezzel szemben a „rossz kormány” az, „amely megpróbál kitörni az adósságcsapdából. Ezt akkor is leminősítik, ha az államháztartási hiány ezt nem indokolja, miniszterelnökét Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlítják, cigánynak mondják, majd cigánygyűlölőnek még akkor is, ha történetesen ő oszlatja fel a cigányellenes akcióiról elhíresült egyesületeket, vagy ő küldi az Európai Parlamentbe az egyetlen cigány nőt. És hiába nyújt támogatást a zsidó egyházaknak, hiába vannak zsidó barátai, természetesen nem maradhat el vele kapcsolatban az ’antiszemita’ megbélyegzés sem".


Orbán ellen az átfogó hadműveletet Amerikából irányítják

„Ezért szervezték meg azt az átfogó hadműveletet, amelynek ma is a tanúi vagyunk. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy ezt az akciósorozatot Amerikából irányítják, amerikaiaknak sem nevezhető pénzemberek.”


Az amerikai „színészek”: Hillary Clinton, Charles Gati, George Soros

„…az amerikai ’színészek’ (Hillary Clinton, Charles Gati, George Soros) mellett látszólag az európai szereplők vannak többségben. A nagytőke ügyesen felhasználja Európa megosztottságát, igénybe veszi az Európa Bizottság (az Unió kormánya) és az Európai Parlament tisztségviselőit, különösen azokat, akik Orbán Viktor ideológiai ellenfelei. Természetesen felhasználja a magyar ellenzék képviselőit is, akiket rettenetesen idegesít a jobboldal kétharmados parlamenti többsége.”


Európa anyagi érdekből, félelemből vagy ideológiai okokból vállalja az együttműködést

„A helyzet korántsem ismeretlen: így fogott össze kétezer évvel ezelőtt a Főtanács is az általa gyűlölt Poncius Pilátussal. Pilátust tapsolják ma is sápadtan minden írástudók és farizeusok…”


Az európai ultraliberális világ kettős mércéje, plusz bolsevik módszerek

„A kettős mérce alkalmazása az ultraliberális világ mindennapos gyakorlata. De nem hiányoznak a bolsevik módszerek sem – ahogy arra már utaltam. ’Ha lopni akarsz, kiálts tolvajt!’”


A Valutaalap magyarországi birtokai – mi más ez, mint közönséges diktatúra

„Nálunk ma is érvényben van egy olyan szerződés, amelyet az IMF (Nemzetközi Valutaalap) erőltetett rá a valuta-szűkében lévő és szovjet felügyelet alatt álló magyar kommunista kormányra (1982-ben), amely szerint a Valutaalap magyarországi birtokai mindenféle ellenőrzés és szabályozás felett állnak.” „Mi más ez, ha nem közönséges diktatúra? Része egy nemzetek felett álló, vadkapitalista, ultraliberális diktatúrának, amely egyenes leszármazottja a hitleri és sztálini zsarnokságnak.”


Gyurcsány, Barroso, Cohn-Bendit: a vörös diktatúra híveiből lett vadkapitalista diktatúra kiszolgálói

„…a kommunistákból lettek a leggazdagabb kapitalisták, és ők azok, akik a leghangosabban aggódnak a magyar demokráciáért. Gyurcsány Ferenc, Kovács László, José Manuel Barroso, Daniel Cohn-Bendit: mind-mind a vörös diktatúra hívei voltak, ma pedig a vadkapitalista diktatúra kiszolgálóiként ’aggódnak a demokráciáért’.”


A Szentlélek óvjon minket attól, hogy magunk is szem legyünk a diktatúra láncában

„…óvjon meg minket a Szentlélek, aki egyedül képes kimenteni a világot – és benne szeretett Európánkat is – az ultraliberális, vadkapitalista diktatúrából – felszínre hozva a most még sűrű hamuréteg alatt rejtőző keresztény Európát.”

Professzor Urat „tisztelettel és szeretettel” köszönti
dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek


Forrás: magyarkurir.hu


______________

* Bizonyára ezért nem fért be az elismert egyházak sorába Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége: iskolákat, egészségügyi intézményeket tart fenn, és karitatív tevékenységet folytat, a „vérzivataros” időkben pedig – szemben katolikus kollégáinak többségével – Iványi Gábor nyíltan szembeszállt a Kádár-rendszerrel.

** Az MTI 2007. május 5-ei híre szerint „a szabadságmérgezésben szenvedő Magyarországról beszélt a veszprémi érsek szombaton Esztergomban a Mindszenty József bíboros halálának 32. évfordulójára emlékező szentmisén az amerikai nagykövet, politikusok és a templomot megtöltő hallgatóság előtt”.

Magyarország szabadságmérgezésben szenved, mert a vad liberális embereszmény túlhangsúlyozza az egyén önmegvalósításhoz való jogát és ezzel többek között csapást intéz az anyaság ellen. „A vad liberális gondolkodók nem veszik észre, hogy szabadság merőben külső túladagolása milyen óriási veszéllyel jár” – mondta Márfi Gyula érsek. „…meg vagyok győződve, hogy Magyarország ma szabadságmérgezésben szenved és éppen ezért életveszélyben van.”

Az érsek szentbeszédében számba vette a hazaszeretetet és az anyaság elleni „mélyütéseket”, melyek szerinte a nemzeti szocializmustól, az ateista-materialista humanizmustól és a vad liberális embereszménytől származtak. Felidézte az általa Hitlernek tulajdonított mondást – „Asszonynak szülni dicsőség, lánynak szülni kötelesség!” –, majd a dolgozó nőket a szocializmus építőivé változtató ideológiáról kijelentette, hogy a vadliberális embereszmény a szingli, aki „nem képes, hogy odaajándékozza magát másoknak, hogy feláldozza életét másokért”.

Megemlítette, hogy az állam által fenntartott televíziókban már tavaly sem volt anyák napi műsor és az idén sem lesz. Márfi Gyula a hazaszeretők példaképének állította Mindszenty Józsefet, és a hazaszeretetet veszélyeztető tényezők között említette, hogy tavaly októberben a rendőrök számos embert megvertek, szavai szerint azért, mert nemzetiszínű lobogó volt a kezükben: „Hazánk nemzeti jelvényeinek meggyalázását minősítsék bűncselekménynek a jogalkotók... és ha ezt a cselekedetet hivatalos személyek követik el, ne kereszteljék át szakszerűtlen intézkedéssé.”

(Megjegyzendő, hogy a szentbeszédet egyetlen hang reakció nélkül hallgatta végig az Egyesült Államok budapesti nagykövete, April H. Foley  - Erdő Péter bíboros, Boross Péter volt miniszterelnök, Semjén Zsolt, a KDNP vezetője, Lenkovics Barnabás alkotmánybíró, Péterfalvi Attila adatvédelmi ombudsman társaságában. Egyikük sem hagyta el a templomot tiltakozása jeléül – a szerk.)Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!