rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2012. április 11.

Szóváltás Pintérrel, támogatás Orbántól
Steiner Pál, az MSZP országgyűlési képviselője


Bolgár György: - Újabb botrány tört ki a parlamentben. Nem az első és valószínűleg nem is az utolsó. Mégpedig legutóbbi felszólalása közben arról kérdezte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy miért folytatott vitát néhány héttel ezelőtt Vona Gábor Jobbik-elnökkel a Corvinus Egyetem épületében, hallgatók előtt. És erre jobbikosok mindenféle gyalázkodó kijelentéseket, bekiabálásokat tettek, aztán a folyosón is rátámadtak MSZP-sekre, talán Önre is, de ezt majd Ön elmondja. A lényeg az, hogy folytatódott az a cirkusz, amit jobbikos képviselők nem először, nem másodjára folytatnak, és nemcsak az MSZP-t támadják, hanem mindazokat, akik őket szélsőséges nézetekkel gyanúsítják, tán nem alaptalanul. Szóval mi történt, hogyan, mi az. amit Ön hallott, miközben a dolgát végezte és beszélt a parlamentben?

Steiner Pál: - Valóban egy azonnali kérdést tettem fel Pintér miniszter úrnak, amelyben az tudakoltam, arra voltam kíváncsi, hogy miért kellett neki egy gyékényen árulni egy szélsőséges, vállaltan antidemokratikus, kódoltan folyamatosan zsidózó, cigányozó, kirekesztő nézeteket képviselő párt elnökével, főleg olyan kérdésekről, mint a közmunkaprogram, a közbiztonság és ezzel kapcsolatos ügyek. Azt azért hozzá kell tennem, hogy e kérdésem feltevése közben igyekeztem kizárni a gondolataimból ezeket a bekiabálásokat, sőt szomorúan teszem hozzá, hogy lényegében hozzá is vagyok ehhez szokva, mert másfél éve folyamatosan kapom a különböző szintű megjegyzéseket. Csak emlékeztetnék arra, hogy az egyik jobbikos képviselő asszony nemrégiben azt mondta a sajtóban, hogy nekem a Kneszetben lenne a helyem.

- De miért mondja erre és a többire azt, hogy ez kódolt zsidózás? Ennél nyíltabb zsidózás nemigen képzelhető el. Tudni kell ehhez, hogy mi az a Kneszet, ez kétségtelen.

- Egyrészt, másrészt meg egészen mást mondanak a padsorokban, önmagukból kivetkezően üvöltözve, mint ahogy meg is fogalmaztam a vita másik szakaszában, ami viszont már egy siker volt a határozati javaslat elfogadtatása során, hogy a parlamentben, ugyanúgy, mint a futballpályákon, megjelent a politikai B közép, hogy ezt a közhasznú elnevezést említsem, és olyan hangot ütnek meg, mint a huligánok a stadionokban. Csak ugye a parlamenttel összefüggésben azt nem lehet mondani, hogy a valamit magára adó közönség otthagyja a stadiont és nem nézi a meccset. Nekünk folytatni kell a munkánkat, ezt tettem én is. És miközben ez a jelenet zajlott – és ezt Font Sándor képviselő úr ügyrendi hozzászólásából tudom, illetőleg az ő interpretálásából –, ezalatt a páholyban résztvevők állítólag telefonon rögzítették a jobbikos képviselők bekiabálását, viselkedését, ami után ők rendkívül agresszíven léptek fel.

- Ez tilos egyébként? Tehát aki a páholyban ül annak nem szabad feltartania a telefonját és mondjuk videóznia?

- Szerintem nem tilos. Szerintem a parlament minden egyes perce a nyilvánosság elé tartozik. Kivéve, amikor a megfelelő jogszabályi előírások alapján a parlament zárt ülést tart. Én egyébként nem emlékszem ilyen zárt ülésre, pedig harmadik ciklusban töltöm be a képviselői funkciót.

- De a fideszes Font Sándornak – ő nem jobbikos – mindenesetre annyira nem tetszett, hogy ő új rendet akar bevezetni. Nem? Ez derült ki ebből az ügyrendi hozzászólásából.

- Igen. Most ugye, mint tudjuk, az új házszabályról szóló törvényben megjelent a ház- meg a koronaőrség, Font Sándor most már azt is bevezetné, hogy az érdeklődő közönséget kivezettetné a páholyokból, amely páholyok azóta vannak, amióta parlament van. Egyetlenegy dolog tilos, az, hogy a páholyokban ülők bármilyen módon a parlament üléstermébe kerüljenek és az ülés vitája során bármilyen módon beavatkozzanak, befolyást gyakoroljanak rá. De nem hiszem, hogy egy tetszésnyilvánítás vagy egy telefonon való rögzítés az olyan súlyos vétség lenne, hogy Font Sándor azt javasolja, hogy egy hónapra tiltsák meg a páholy használatát. Tehát meglepő volt ez a ez a jelenet.

- Tehát a jobbikosok tiltakoztak az Ön hozzászólása vagy kérdése közben.

- Igen.

- Hangosan és nyilván durván.

- Durván. Én nem akarom ezeket a megjegyzéseket megismételni.

- Nyomdafestéket és rádióhullámokat nem tűrő kifejezéseket engedtek meg maguknak, de a fideszes Font Sándor úgy gondolta, hogy az MSZP-s páholyt kellene kiüríteni, és az MSZP-s meghívottaknak kellene távol maradniuk.

- Így van. Ami ugye egészen sajátos logika, hogy törvényesen megválasztott képviselők ilyen magatartásra ragadtatják magukat.

- Az Ön kérdésére Pintér Sándor belügyminiszter lényegében megvédte a találkozóját és vitáját Vona Gáborral, nyilván nem is tehetett volna mást, és azt mondta, hogy neki egy demokratikusan megválasztott párt elnökével vitáznia kell, nem ért egyet a Jobbik nézeteivel, de igyekszik őket meggyőzni. Ugyanakkor nem sokkal később, ahogy erre már Ön is utalt, amikor arról volt szó, hogy az MSZP egy határozati javaslatára kellett valamilyen választ adnia a Fidesznek, ebben azt mondta – majd mondja el pontosan hogyan –, hogy korlátot szabnának a rasszista hozzászólásoknak. Akkor váratlanul felszólalt Orbán Viktor, és azt mondta, név szerint ráadásul, hogy szeretném megadni a segítséget ebben a kérdésben Steiner Pál képviselő úrnak. A kormány garantálja minden kisebbség jogait, és meg fogja védeni őket. Ide értve a magyarországi zsidó kisebbséget is. Ezek után a Fidesz megszavazta az Önök javaslatának napirendre vételét. Ez váratlan fordulat volt, nemcsak Pintér Sándor magyarázata után, nemcsak Font Sándor ügyrendi indítványa után, hanem általában is, mert az MSZP javaslataira általában fideszes elutasítás a válasz.

- Igen, én a legfontosabbal kezdeném. A Fidesz végre úgy viselkedett, és a Fidesz-KDNP és a kormány is úgy viselkedett, mint egy valóban demokratikusan megválasztott és demokratikus politikai erő, aki felelősséggel nyilvánul meg kérdésekben, és belátta azt, hogy a szélsőjobboldali radikalizmus, antiszemitizmus, homofób és cigánygyűlölő kijelentésekkel szemben nincsen más, mint a teljes intolerancia, az, hogy ezekkel a képviselőkkel nem szabad foglalkozni. Ezekkel egy klubba nem szabad elmenni.

- De ezt hogyan képzelik Önök a gyakorlatban? Hiszen valóban megválasztották őket, ők parlamenti képviselők, és ott is szólásszabadság van, azt mondanak, amit akarnak. Milyen módon lehet ezeket a megnyilvánulásokat korlátozni?

- Pontosan erre irányult a kérdésem Pintér miniszter úrhoz. Mert azt elfogadom, hogy törvényesen megválasztott képviselőkről van szó, azt is elfogadom, hogy a házszabály szerint biztosítania kell nekik azokat a jogokat, amelyek egy törvényes képviselőnek járnak, tehát legyenek ők bizottságokban, gyakorolják a képviselői jogokat, de ez nem jelenti azt, hogy egyetemista fiatalok elé oda kell járulni, ott komolyan venni Vona Gábor azon kijelentését például, amit idéztem is, hogy mi a büdös francot vegyen fel, ha nem egy gárda mellényt az alakuló ülésre. Tehát ez azt jelenti, hogy amit a jogszabály, a törvényhozás és az alkotmány szerint együttműködésben meg kell tenni, azt meg kell tennünk, de ez nem jelenti azt, hogy klubba járunk, elbeszélgetünk és a személyes jelenlétünkkel legitimáljuk ezt a szélsőséges pártvezetőt és ezt a szélsőséges pártot, azt a pártot, amelyik vérvádat hoz be a parlamentbe. És ezért mondtam – és valószínűleg ez ütötte ki a biztosítékot, ahogy pestiesen mondják – Pintér úrnak a válaszára, aki ugye idézte, hogy tizenkét százalékot kaptak a választásokon, hogy valóban törvényes választások útján került be a parlamentbe, de ez még nem jelenti azt, hogy nem kell a tetteik, a nyilatkozataik alapján őket megítélni és nem kell a szélsőségesség ellen fellépni. És erre tettünk egy határozati javaslatot.

- Mi van ebben a határozati javaslatban?

- A határozati javaslat előterjesztője Mesterházy Attila pártelnök, Harangozó Gábor képviselőtársam és én. Lényegében átvettük az Európa Tanács összes európai országának szóló ajánlását, amelyben azt ajánlja, hogy hozzon létre minden nemzeti parlament egy etikai bizottságot, amely elbírálja a képviselők különböző ilyen típusú magatartását. Fellép az antiszemitizmus, a kirekesztő nézetek, a rasszizmus, a homofób és az iszlamofób nézetekkel szemben, és szankcionálja is ezt a magatartást. Van rá európai példa, hogy az etikai bizottság határozata alapján az a képviselő, aki ilyen magatartást tanúsít a parlamentben, akár egy hónapig nem gyakorolhatja a képviselői jogát. Ezt a határozati javaslatot, amelyben felkértük a kormányt arra, hogy készítsen egy ilyen szabályzatot és terjessze a parlament elé, az alkotmányügyi bizottság ülésén, még korábban a Fidesz leszavazta, de valószínűleg Orbán Viktor miniszterelnök úr belátta, hogy ez a gyakorlat tovább így nem tartható, nem lehet így viselkedni a parlamentben, és váratlanul szót kért. Egyébként ebben az volt az aranyos, hogy pont Balczó képviselői úr elnökölte az országgyűlést, mint az országgyűlés alelnöke, és a házszabályra hivatkozva nem akart szót adni a miniszterelnök úrnak.

- Úgy látszik, gyanút fogott, hogy itt valami készül ellenük, ugye?

- Igen, valószínűleg érezte a veszélyt, vagy, ahogy annak idején gyerekkoromban mondták, megérezte a sáfrányszagot. És a parlamentnek kellett szavazni, ami természetesen a Jobbik kivételével nagy többséggel úgy döntött, hogy a miniszterelnök az mondja el, amit el kíván mondani a parlamentnek. A parlamentnek kellett engedélyezni, hogy a miniszterelnök elmondhassa a véleményét, és valóban, a miniszterelnök úr nekem címezve, az én kérdésemre, az én aggályaimra válaszolva azt válaszolta, amit válaszolt, nagyon helyesen. És ezzel mélyen egyetértek, hogy Magyarországon minden ilyen típusú nézet ellen fel kell lépni. Minden kisebbséget meg kell védeni, beleértve a zsidó közösséget is.

- El tudja képzelni ezek után, hogy a Jobbik kivételével az összes többi parlamenti párt elfogadja ezt a határozatot, annak ellenére, hogy az MSZP nyújtotta be?

- Nemhogy el tudom képzelni, hanem én nem nagyon hiszem, hogy más megoldás lehetséges. Természetesen a kormánypárti többség ezt ki tudja egészíteni, hozzá tud rakni. Bármilyen elképzelést bele tud fogalmazni. De azt kizártnak tartom, hogy a miniszterelnök nyilatkozata után, a döntő többség szavazása után ezt a határozati javaslatot valamilyen formában az országgyűlés ne fogadja el. Óriási előrelépésnek tartanám, ha ez az etikai bizottság létrejönne és valóban szankcionálná a magából kivetkőzött elképesztő bekiabálásokat megtevő, elsősorban jobbikos politikusokat.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!