rss      tw      fb
Keres

A Nyirő József-újratemetés konfliktustörténete
Vasárnap temetik újra a romániai Székelyudvarhelyen a spanyol emigrációban elhunyt Nyirő József írót. A magyar Országgyűlés kezdeményezésére a madridi magyar nagykövetség kérte a sír feltárását, és ugyancsak a magyar Országgyűlés Hivatala szervezte (a Székelyudvarhelyért Alapítvánnyal és vezetőjével, az MPP-elnök Szász Jenővel együtt) az újratemetést. Az aktus védnöke Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke. Nyirő József földi maradványai április elején érkeztek meg Madridból Budapestre. Ez után kezdődtek az újratemetés miatt kirobbant magyar-magyar és magyar-román konfliktusok. Ezek összefoglalását olvashatják a következő kicsit hosszadalmas, de nagyon tanulságos történetben.
 

Akiről szó van: Nyirő József (1889–1953)

Nyirő József erdélyi író, közíró, katolikus pap, Székelyzsomboron született 1889-ben, Madridban hunyt el 1953-ban. 1928-tól az Erdélyi Helikon vezető munkatársa volt, a Benedek Elek körül tömörülő székely írócsoport egyik tagja. Székelyudvarhelyen épített otthont családjának, 1939–42 között a Keleti Újság felelős szerkesztője volt. 1941-ben, a második bécsi döntés után, amellyel Ribbentrop német és Ciano olasz külügyminiszter Észak-Erdélyt visszajuttatta Magyarországnak, behívott képviselőként a Magyar Országgyűlés tagja lett és Budapestre költözött. 1942–43-ban a jobboldali Magyar Erő főszerkesztője, 1944-ben a Magyar Ünnep című, szintén jobboldali lap főmunkatársa volt, majd nyugati emigrációba vonult.

Az MTI ismertetéséből – amelyet eddig nagyrészt idéztünk – kimaradt az életútnak ez a szakasza: „A nyilaspuccs után részt vett a Szálasiékkal együttműködő parlamenti képviselőkből álló úgynevezett ’nyilas parlamentben’, és a Német Birodalomba is együtt menekült a németeket kiszolgáló kormányzattal.”

Egy ideig Németország nyugati megszállási övezetében élt, majd 1950-ben a frankóista Spanyolországba, Madridba települt át, ahol a Spanyol Nemzeti Rádió magyar nyelvű adásainak munkatársa volt.

Főbb művei: Jézusfaragó ember (novellák 1924), Az Isten igájában (regény 1926), A Kopjafák (novellák 1933), Uz Bence (regény 1933), Az én népem (regény 1935), A Havasok könyve (novellák 1936), Madéfalvi veszedelem (regény 1939), Néma küzdelem (regény 1944).

Művei publikálását a román és magyar kommunista rendszer betiltotta, az írót a korabeli kultúrpolitika háborús bűnösnek bélyegezte. Az 1989-es fordulat után könyvei újra megjelentek Magyarországon, az Uz Bencét pedig 1992-ben a kolozsvári Dacia Kiadó is kiadta.


Nyirő József (mek.niif.hu)
 

A történet

2012. május 4. péntek, 10:48
Székelyudvarhely polgármestere – aki már az Orbánra hasonlító Csaba királyfit sem szerette – nem támogatta közterülethasználati engedély kiadását

Országgyűlés Hivatalának közleménye szerint április 18-án Székelyudvarhelyen megbeszélést folytattak Bunta Levente polgármesterrel az újratemetéssel összefüggő székelyudvarhelyi közterülethasználati igényekről, és a városvezető akkor az ügy kapcsán a nemzeti összefogás szükségességéről beszélt.

Ezek után sajnálattal vették tudomásul, hogy a város polgármestere nem támogatta a Márton Áron térre vonatkozó közterülethasználati kérelmet, amelyet az újratemetés helyi társszervezője, a Székelyudvarhelyért Alapítvány nyújtott be. Sőt, mint a Hivatal írja, a március 26-án benyújtott kérelemre a törvény által meghatározott 30 napos határidő legutolsó napján válaszoltak, ezzel is szűkítve a rendelkezésre álló további szervezési időt, megnehezítve az esemény újratervezését.

Ennek ellenére Nyirő József újratemetésére május 27-én, Pünkösd vasárnapján Székelyudvarhelyen sor kerül, „oly módon, hogy engedélyköteles közterülethasználatra nem lesz szükség”, írja a közlemény, amely szerint valamennyi érintett romániai önkormányzati és egyházi hatóság kifogástalan és gyors eljárásban támogató magatartást tanúsított, beleértve egy Arad megyei román nemzetiségű polgármestert is.

Az Országgyűlés Hivatala azt is közölte: „Sajnálattal vettük tudomásul azt is, hogy Székelyudvarhely jelenlegi polgármesterének 2012-ben sem sikerült túllépnie azon álláspontján, amely miatt már 2004-ben is támadást intézett a Nyirő József szobrát is magába foglaló székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja ellen”, hiszen  2004. július 3-án Bunta Levente egy RMDSZ ülésen úgy fogalmazott, Székelyudvarhelyen nincs szükség olyan szoborparkra, amelyben „Csaba királyfi szobra Orbán Viktorra emlékeztet”.


2012. május 4., péntek 18:14
Székelyudvarhely polgármestere azt kéri Kövér Lászlótól, ne avatkozzanak be a választási kampányba, és tartsák tiszteletben, hogy Nyírő József Székelyföldé, „Székelyföld pedig a mienk, székelyeké!”

Székelyudvarhely polgármestere a magyar Országgyűlés elnökének címzett válaszlevélben közölte, hogy álláspontja szerint az emigrációban elhunyt erdélyi író, Nyírő József hamvait a magyar állam segítségével, de a székelyek szervezésében, „politikamentesen” kellene újratemetni. A közelgő helyhatósági választásokon az RMDSZ jelöltjeként újabb polgármesteri mandátumért induló Bunta „zavart keltőnek” találta a Kövér László magyar parlamenti elnök nevében eljáró Fráter Olivér székelyudvarhelyi tevékenységét. Szerinte Fráter Olivér Szász Jenőnek, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökének a politikai érdekeit és nézeteit képviseli. Ez megkérdőjelezi, vajon „méltón tudják-e teljesíteni Nyírő végakaratát”, és az eljárás kapcsán a „kegyeletsértés veszélyét” említette. Az író újratemetésének szervezésével ugyanis Szász Jenő, az MPP elnöke foglalkozik, aki korábban három cikluson át töltötte be a polgármesteri tisztséget Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhely polgármestere levelében közölte, hogy teljes mértékben támogatja és üdvözli a magyar Országgyűlés elhatározását, amellyel teljesítik Nyírő József végakaratát, hogy hamvait hazahozzák. Ugyanakkor mindez „nem jelentheti különféle pártok politikai, választási kampányának programját”. A polgármester azzal a kéréssel fordult az Országgyűlés elnökéhez, hogy őrizzék meg az esemény politikamentességét. Azt javasolta, hogy a hamvak átadása a Székelyföld határában történjék meg, és a székelyek gondoskodjanak a kegyeletteljes újratemetésről. „Kérjük, tartsák tiszteletben azt, hogy Nyírő József a székelyeké, Székelyföldé. Székelyföld pedig a mienk, székelyeké!”


2012. május 12., szombat 12:08
A Székely Nemzeti Tanács levélben követi meg az Országgyűlés elnökét Székelyudvarhely polgármesterének vádjai miatt, „gyurcsányista retorikát” és „legmagyarabb törzset” emleget

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) levélben követte meg Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét azokért a vádakért, amelyeket Nyírő József író tervezett székelyudvarhelyi újratemetése kapcsán Bunta Levente, Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármestere fogalmazott meg nyílt levelében.

Az SZNT vezetői szintén nyílt levelükben azt írják, felháborítónak tartják és messzemenően elutasítják Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester Kövér László házelnökhöz intézett nyílt levelének üzenetét. „Az abban megfogalmazottak miatt Bunta Levente helyett is megkövetjük Önt, és elnézést kérünk Öntől.” Szerintük Bunta Levente méltatlan arra, hogy a székelyek képviselőjeként szóljon; Székelyudvarhely elöljáróként ugyanis egyetlen gesztust sem tett Székelyföld autonómiája, a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés határozatainak végrehajtása érdekében.

Az SZNT Bunta Leventének a „Székelyföld a székelyeké” üzenetét is kifogásolja. „Ez gyakorlatilag azon gyurcsányi retorika felelevenítése, mely a december 5-i népszavazás tragikus sikertelenségéhez vezetett. Az ilyen megnyilvánulásoktól kötelességünk elhatárolódni, kiemelve, hogy a székelységet éppen a magyar nemzet egységéért, a magyar haza védelmében vállalt áldozatok tették a nemzet legmagyarabb törzsévé.”

Az SZNT egyben köszönetet mondott az Országgyűlés elnökének a nemzeti összetartozás jegyében született törvényekért és azokért az erőfeszítésekért is, amelyeket Nyírő József hamvainak hazahozataláért tett. „A székelyudvarhelyi szertartás újabb mérföldkő a nemzeti egység megteremtése érdekében tett eddigi lépések után.”


2012. május 15., kedd 18:00
A tervezett program csütörtöktől vasárnapig: a hamvakat felravatalozás, írószövetségi emlékülés és püspöki áldás után a Boldogasszony zarándokvonat viszi Erdélybe; huszárok, Kövér László, ökumenikus istentisztelet és iskolásgyermekek, élő közvetítés

Az Országgyűlés Hivatala közölte, hogy május 27-én újratemetik a székelyudvarhelyi katolikus temetőben az emigrációban elhunyt Nyirő József hamvait, amelyeket zarándokvonat visz Romániába. Előtte a fővárosiak is leróhatják kegyeletüket az alkotó előtt. Május 23-án a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben ravatalozzák fel az írót, a fővárosiak és a környékbeliek délelőtt tíz és három órakor róhatják le kegyeletüket. Szerdán délután három órától konferenciát tartanak a Magyar Írószövetségben a tiszteletére. Csütörtökön a Nyugati pályaudvaron Székely János segédpüspök áldja meg az író földi maradványait a Boldogasszony Zarándokvonat kegyeleti kocsijában fél hatkor, a szerelvény hat órakor indul Székelyföldre a 10-es vágányról.

A zarándokvonat 11 óra 50 perckor megáll a máriaradnai vasútállomáson, ahol fél kettőig a helybéliek és a környékbeliek róhatják le kegyeletüket. Fél háromtól emlékmisét celebrál Reinholz András főesperes Nyirő József lelki üdvéért a kegytemplomban. Este tíz órakor Gyergyószentmiklós polgármestere, Mezei János fogadja az író földi maradványait a vasútállomáson, Portik-Hegyi Kelemen főesperes áldást mond, majd fáklyás kegyeleti menet indul a Szent István-templomhoz, ahol másnap kilenc és este hat óra között róhatják le kegyeletüket a helybéliek.

Szombaton fél tízkor Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere fogadja Nyíró József földi maradványait a vasútállomáson, Tamás József segédpüspök pedig áldást mond. Ezt követően a hamvakkal zászlós kegyeleti menet indul a Szent Kereszt-templomhoz, ahol tíz és 18 óra között a helybéliek, környékbeliek emlékezhetnek az alkotóra. Este hat órakor „Nyirő József földi maradványait halottszállító autó viszi át Székelyudvarhelyre, a városhatárig huszárok kísérik”. Őket huszárok fogadják Szentegyházán. A kegyeleti menet este nyolc órakor érkezik meg Székelyudvarhelyre, a hamvakat huszárkíséret követi a városhatártól a katolikus temető ravatali épületéig. Fél kilenckor Nyirő József földi maradványait a magyar írók közössége fogadja a Szent Miklós-hegyi temető ravatalozójánál, majd Nyirő-művek felolvasásával, közös virrasztással emlékeznek az alkotóra.

Május 27-én, vasárnap Székelyudvarhelyen, a Papkertben fél egy és kettő óra között a helybéliek, a környékbeliek és a távolabbról érkezők róhatják le kegyeletüket.

A szertartás fél egykor kezdődik, a Balázs Ferenc Vegyeskar, az AllaBreve Ifjúsági Kórus és a Székely Dalegylet közreműködésével. Az alkotót a katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus egyház is elbúcsúztatja. A ceremónia során Kallós Zoltán énekel, valamint fellépnek a Székelyföld, Mezőség, Csángóföld, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Dunántúl és Tiszántúl művészei is. A Jézusfaragó ember című műből a székelyudvarhelyi általános iskolások olvasnak fel, majd A túlvilág küszöbén címmel Nyirő József utolsó szavait Helyey László színművész olvassa fel.

Délután kettőkor emlékmisét celebrál Mátyás Károly főesperes. Fél négy előtt tíz perccel Székelyzsombor búcsúzik, beszédet mond Fülöp Károly, a Pro Zsombor Egyesület elnöke, Nagy Tibor, Kide református lelkésze, Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A ceremónia keretében Ökrös Csaba hegedül, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia énekel.

Délután négy órakor kegyeleti menet indul a sírhelyhez a plébániasétányon. „A virágokat a Nyirő-felolvasáson résztvevő több száz udvarhelyi általános iskolás gyermek viszi.”

Az újratemetés fél ötkor kezdődik a római katolikus temetőben. A székelyudvarhelyi eseményről élő adásban közvetít a Duna Televízió. Az eseményről részletes tájékoztatás 2012 május 16-tól a www.szekelyapostol.com weboldalon olvasható.


Nyírő koporsója megérkezik Budapestre Madridból (Fotó: MTI)

2012. május 16., szerda 17:10
Román szervezet a „hungarista nemzetiszocializmus” rehabilitálási kísérletéről beszél,

Füzes nagykövet szerint Nyirő nem volt sem románellenes, sem antiszemita, sem horthysta

Nyirő József nem volt sem románellenes, sem antiszemita, jelentette ki szerdán Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete Marosvásárhelyen, amikor román újságírók azt firtatták, nem árnyékolja-e be a magyar-román kapcsolatokat az emigrációban elhunyt erdélyi író közelgő székelyudvarhelyi újratemetése.

A nagykövet állásfoglalását közlő Agerpres hírügynökség felidézi, hogy a Maros Hargita és Kovászna megyei Románok Polgári Fóruma (FCRHCM) tiltakozott Nyirő József havainak hazahozatala ellen, amit a „hungarista nemzetiszocializmus” rehabilitálási kísérletének tart.

Az Eventimentul Zilei című napilap korábban „A magyar fasiszta Nyirő Józsefet újratemetik Székelyudvarhelyen” címmel számolt be arról, hogy a Magyar Országgyűlés Hivatalának támogatásával pünkösd vasárnapján hazaviszik az író hamvait.

„Elmondtam, hogy ennek a választási kampányhoz semmi köze, Nyirő József nem volt nyilas, nem volt antiszemita és nem volt románellenes” – számolt be a marosvásárhelyi újságírókkal folytatott beszélgetéséről Füzes Oszkár. Hogy Nyirő horthysta volt-e, a nagykövet azt mondta: „Horthy idejében élt. Ilyen alapon az apukámat is horthystának lehetne nevezni, mert ő is akkor élt.”


2012. május 16., szerda 20:27
A Krónika szerint a román kormány megakadályozni készül Nyirő József újratemetését, s a román kormány „beavatkozása” nem előzmény nélküli

Az erdélyi Krónika napilap értesülései szerint a román kormány megakadályozni készül Nyirő József író május 27-ére tervezett székelyudvarhelyi újratemetését.

Az erdélyi napilap „bukaresti forrásokra” hivatkozva közli, hogy az ügyben szerdán a bukaresti külügyminisztériumba kérették Füzes Oszkárt, Magyarország bukaresti nagykövetét, aki azonban Marosvásárhelyen tartózkodott, így a külügyi tárcánál az ügyvivő képviselte a bukaresti magyar diplomáciai kirendeltséget.

A Krónika szerint a román külügynél arról tájékoztatták a magyar diplomatát, hogy „a jelenlegi romániai belpolitikai helyzetben időszerűtlen” az újratemetés. Azt is javasolták, hogy találjanak későbbi időpontot az eseményre. A román külügyminisztérium csütörtökre vár választ a magyar nagykövettől, ezt követően pedig közleményben tervezi nyilvánosságra hozni álláspontját.

A Krónika szerint a bukaresti hatalom „beavatkozása” nem előzmény nélküli. A napokban az Evenimentul zilei napilapban megjelent cikk fasisztának és irredentának nevezte Nyirő Józsefet, aki a szerző állítása szerint személyesen románok gyilkolására buzdított Kolozsváron. A Hargita, Kovászna és Maros Megyei Románok Civil Fóruma elnevezésű szervezet ugyanakkor felszólította a román kormányt, akadályozza meg az író újratemetését, vonja vissza a Nyirőről elnevezett erdélyi iskolák nevét, mivel szerintük az író „a nemzetiszocialista, hungarista vonalat képviseli”.


2012. május 16., szerda 21:13
Szász Jenő: Székelyudvarhelyen az egyházi tulajdonú Papkertben lesz az újratemetés, ahol az egész Kárpát-medencei magyarság búcsúzik Nyirőtől

A székelyudvarhelyi szervezők továbbra is arra készülnek, hogy május 27-én a városban újratemetik Nyirő Józsefet. közölte Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az újratemetést helyben szervező Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke.

Szász Jenő elmondta, nincsen tudomása arról, hogy diplomáciai bonyodalmak alakultak volna ki a Nyirő-temetéssel kapcsolatban. Az általa vezetett Székelyudvarhelyért Alapítvány a Magyar Országgyűlés Hivatalával közösen szervezi az eseményt, a román hatóságokkal pedig az Országgyűlés Hivatala tartja a kapcsolatot. „Az országok közötti vetületek nem tartoznak ránk”, mondta Szász.

Az MPP elnöke elmondta, miután a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal nem engedélyezte, hogy a város központjában tartsák a rendezvényt, a helyi Papkertet választották az esemény helyszínéül, ugyanis a Szent Miklós hegyi plébániatemplom mögötti telek a római katolikus egyház tulajdonában van, ezért nem engedélyköteles. Egyben reméli, hogy a kényszerű helyszínváltoztatás nem válik a rendezvény hátrányára. A szervezők mintegy 15 ezer résztvevőt várnak az eseményre, amelyen a felvezető zenei rész után a négy magyar történelmi egyház részéről hangzik el egy-egy beszéd, majd az egész Kárpát-medencei magyarság búcsúzik az írótól: székelyföld, Mezőség, Csángóföld, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Dunántúl és Tiszántúl művészeinek az előadásai következnek. Elhangzik Nyirő József végrendelete is, amelyben az író azt hagyakozza, hogy ha a testét nem is, de a lelkét vigyék a kolozsvári Házsongárdi vagy a székelyudvarhelyi temetőbe.

A 14 órától tartandó emlékmisét Mátyás Károly főesperes celebrálja. A szentmise után Nyirő József élete négy fontos helyszínének: Székelyzsombornak, Kidének, Székelyudvarhelynek és Budapestnek a szónokai mondanak búcsúbeszédet. A gyászmenet a program szerint 16 órakor indul a temetőbe. Szász Jenő elmondta, az eseményre Székelyudvarhelyre várják Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét.


2012. május 16., szerda 21:18
A Külügyminisztérium közleménye a bukaresti magyar misszióvezető berendeléséről: a magyar kormány továbbra is nyitott

A román Külügyminisztérium 2012. május 15-én bekérette bukaresti nagykövetünket, Füzes Oszkárt. A misszióvezető távollétében dr. Balázs Ádám ideiglenes ügyvivő tett eleget a partner kérésének.

Román részről kifogásolták Németh Zsoltnak, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának az új román kormány kisebbségpolitikáját érintő korábbi kritikáját, továbbá mind tartalmi, mind szervezési szempontból nehezményezték Nyírő József tervezett újratemetését. Az ügyvivő közölte a román féllel, hogy a magyar kormány az erdélyi író újratemetését kegyeleti és kulturális eseménynek tekinti. A magyar diplomata szerint a magyar kormány nyitott és várakozással tekint az új román kormánnyal történő együttműködés elé. Magyarország értetlenül áll a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karával kapcsolatos román döntés előtt, amely súlyos visszalépést jelent, mert az erdélyi magyarság alapvető szerzett jogait sérti. A magyar fél fontosnak tartja, hogy a két kormány a nyitott kérdéseket tárgyalásos úton rendezze.


2012. május 17., csütörtök 12:48
Nyirő József újratemetése – A román külügyminisztérium nem kíván a sajtóban üzengetni

A román külügyminisztérium megerősítette csütörtökön az MTI-nek, hogy Nyirő József újratemetése és magyar politikusok nyilatkozatai miatt szerdán bekérették Magyarország bukaresti nagykövetét, ám a találkozóról nem közöltek további részleteket, arra hivatkozva, hogy nem a kívánnak a sajtóban üzengetni. Tájékoztatásuk szerint a találkozón nem érintették a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyét, viszont megerősítették, hogy Nyirő József újratemetéséről és egyes magyar politikusok nyilatkozatairól volt szó.

„A kihallgatáson a román fél kifejezte készségét, hogy bármilyen téma napirendre kerüljön a kétoldalú tárgyalásokon, diplomáciai szinten és nem a sajtóban a Románia és Magyarország közötti stratégiai partnerség és a kiváló európai uniós együttműködés szellemében.”


2012. május 17., csütörtök 19:14
Országgyűlés Hivatala: Románia tegye egyértelművé, mit jelent egyet nem értése Nyirő József újratemetésével kapcsolatban

Az Országgyűlés Hivatala sürgeti a román felet, hogy tegye egyértelművé, mit jelent egyet nem értése Nyirő József erdélyi író újratemetésével kapcsolatban – közölte az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke, Veress László az MTI-vel. A hivatal tudni szeretné, hogy az egyet nem értés tűrést vagy tiltást jelent. Hétfőig várnak a román fél válaszára. Ha az egyet nem értés valójában Nyirő József újratemetésének tiltását jelenti, akkor olyan megoldást fognak találni, amely nem csorbítja sem a román jogrendet, sem Nyirő József tisztelőinek lelki várakozásait.


2012. május 18., péntek 14:55
Az Országgyűlés Hivatalának sajtóközleménye Nyirő József újratemetéséről: Székelyudvarhely polgármestere „nem a magyar álláspontot erősíti” (sőt ő szítja a románok ellenkezését)

A korábban Veress László által elmondottak mellett azt írja Fráter Olivér, a Nyirő-újratemetés Országgyűlési Hivatali megbízottja Székelyudvarhelyen: „Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kialakult magyar-román szakmai és politikai vitában Székelyudvarhely polgármestere és társai nem a magyar álláspontot erősítik: 1. Bunta polgármester már személyes tárgyalásainkon is Nyirő József nyilas múltjával és a vele szemben megfogalmazott antiszemitizmus vádjával kapcsolatosan rendkívül erős felvetéssel élt. Utóbb a román hatóságok és a román média is fasisztának, nyilasnak és antiszemitának minősítette Nyirő Józsefet. 2. Bunta polgármester nyilvánosan megtámadta a Nyirő József újratemetését kezdeményező Székelyudvarhelyért Alapítvány elnökét és a Magyar Országgyűlés elnökét, az újratemetés védnökét. Ezek után a román hatóságok már azt kifogásolták, hogy a tervezett újratemetés jobboldali ceremónia lesz. 3. Bunta polgármester irányítása alatt álló Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó székelyudvarhelyi könyvtár igazgatója kijelentette, nem indokolt, hogy a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár felvegye Nyirő József nevét. Ezek után már román civil szervezetek azt követelték, tiltsák meg Székelyföldön, hogy bármelyik közintézmény Nyirő nevét viselhesse. 4. A Bunta polgármester pártjához közel álló bukaresti magyar lap, az Új Magyar Szó arról cikkezett, hogy Nyirő József háborús bűnös. Pontosan ugyanezt a hamis vádat hangoztatja a román sajtó Nyirő-ellenes része is. Bízzunk benne, hogy a jövőben a Nyirő József kapcsán kialakult magyar-román vitában minden magyar ember a magyar álláspontot fogja erősíteni.


2012. május 18. péntek, 11:03
Országgyűlési vita – Fidesz: bármi történik is, eltemetjük Nyirő Józsefet; Németh Zsolt: a románok megtagadták a halottszállítási engedély kiadását, a román kormány a két nép együttműködését veszélyezteti

Varga István fideszes képviselő Nyirő József író május 27-i, székelyudvarhelyi újratemetése kapcsán kijelentette: „meggyőződésem, hogy bármi is történik a következő napokban, Nyirő Józsefnek, mi magyarok és székelyek, pünkösd vasárnapján megadjuk a végső tisztességet és eltemetjük abba a földbe, amelyből vétetett”.

Németh Zsolt külügyi államtitkár válaszában kijelentette: értetlenül állnak az előtt, hogy a budapesti román nagykövet közlése szerint megtagadják a halotti szállítási engedély kiadását a magyar Országgyűlés számára. Szerinte nem véletlen, hogy Nyirő József újratemetése akkor lett politikai ügy, amikor számos kérdés átpolitizálódott az erdélyi magyarság viszonylatában, például akadályt gördítettek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának megalakulása útjába.

Németh szerint Magyarország részéről adott a politikai akarat, hogy folytatódhasson Magyarország és Románia együttműködése a két nép és a térség érdekében, és bízik abban, hogy a román kormány megfontolja, hogy érdemes-e veszélyeztetni ezt a lehetőséget.


2012. május 18., péntek 15:11
Szász: Folytatódnak Nyirő József újratemetésének előkészületei, hiszen ez „fontos ünnepe az összmagyarságnak”; Fráter szerint Székelyudvarhely polgármestere „alattomos” állításokat tett és a hozzá közel álló magyar média vádjával ellentétben Nyirő nem volt háborús bűnös

Folytatódnak Székelyudvarhelyen Nyirő József pünkösd vasárnapjára tervezett újratemetésének előkészületei, a szervezők továbbra is a román álláspont tisztázását várják, jelentették be pénteken a szervezők az erdélyi városban.

Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke Fráter Olivérrel, a magyar Országgyűlés Hivatalának képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a román csendőrség és rendőrség képviselőivel is egyeztettek, ez Szász szerint a „több mint együttműködés szellemében zajlott”. Ő bízik benne, hogy az újratemetés megtörténhet az eredeti terveknek megfelelően, hiszen ez „fontos ünnepe az összmagyarságnak”.

Fráter Olivér megismételte, hogy az Országgyűlés Hivatala sürgeti a román felet: tegye egyértelművé, mit jelent egyet nem értése az újratemetéssel kapcsolatban. Fráter bírálta Bunta Leventét, Székelyudvarhely polgármesterét, aki szerinte „nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a magyar álláspontot erősítse” a Nyirő-ügyben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) polgármestere Fráter szerint „alattomos, sértő” állításokat fogalmazott meg, ezek után a román hatóságok azt feltételezték, hogy az újratemetés egy jobboldali ceremónia lesz, ami alaptalan feltételezés. Fráter alaptalannak nevezte az RMDSZ-hez közel álló magyar médiaorgánumok, továbbá a román sajtó azon vádját is, miszerint az író háborús bűnös lett volna.


2012. május 21., hétfő 17:06
Erdélyi Körök Országos Szövetsége: ne akadályozzák Nyirő József újratemetését, az RMDSZ-es Bunta „a székelység egyik legnagyobb írójának emlékét gyalázza”

Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége felszólította Románia kormányát, Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármestert és a mellette álló képviselőket, illetve mindazokat, akik „minden alap nélkül rágalmazzák” Nyirő Józsefet, hogy ne akadályozzák az író hamvainak méltó újratemetését.

A szövetség közleményében azt íra: elfogadhatatlannak tartják a Nyirő József hamvainak hazahozatala körül kialakult „méltatlan és kegyeletsértő eljárást”, amellyel az RMDSZ-es Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester és képviselő-testülete, illetve Románia kormánya „a székelység egyik legnagyobb írójának emlékét meggyalázza”.


2012. május 21., hétfő 19:08
Nem adott egyértelmű választ a román külügyminisztérium a hamvak beengedéséről szóló kérdésre

Nem adott egyértelmű választ hétfőn a román külügyminisztérium sajtószolgálata az MTI-nek, beengedik-e a román hatóságok az országba Nyirő József hamvait, ehelyett csak azt ismételték meg, hogy „nem értenek egyet” az emigrációban elhunyt erdélyi író tervezett székelyudvarhelyi újratemetésével. A román fél szerint „Nyirő József 1941 és 1945 közötti tevékenysége szélsőjobboldali, zsidóellenes magatartásra és egy fasiszta rendszerrel való együttműködésre utal” – olvasható a bukaresti külügyminisztérium sajtószolgálatának válaszában. A román külügyminisztérium szerint több romániai és külföldi szervezet is egyértelműen jelezte, hogy nem ért egyet a tervezett megnyilvánulásokkal. A válaszlevél életrajzi adatokat is felsorol, amelyekkel azt taglalják, hogy Nyirő József 1941 után Budapesten két szélsőjobboldali lap, a „Magyar Erő” és a „Magyar Ünnep” főszerkesztőjeként és a magyar törvényhozás tagjaként tevékenykedett, továbbá képviselő maradt 1944. október 15-e után is, amikor a parlament zsidóellenes törvényeket hozott és Szálasi Ferenc fasiszta kormányát támogatta.


2012. május 22., kedd 11:42
Nem viheti a Boldogasszony-zarándokvonat Nyirő József hamvait; az „újratemetés kommunikációs szóvivője” szerint külön kell értékelni az író politikai és irodalmi tevékenységét

A román vasúti igazgatóság bukaresti központja arról tájékoztatta Nyirő József újratemetésének szervezőit: nem kapták meg a miniszteri engedélyt arra, hogy az író hamvait a Boldogasszony-zarándokvonat szállíthassa Székelyudvarhelyre.

Fráter Olivér, a temetés szervezője bejelentette: az újratemetés azon rendezvényei, amelyek a román államvasutak részvételéhez kötöttek, például a gyergyószentmiklósi, máriaradnai, csíkszeredai ceremóniák, elmaradnak. Változatlanul várják a román kormányzattól „szokásos diplomáciai csatornákon történő közlést”, hogy a földi maradványokat miként lehet beutaztatni Romániába.

Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője közölte: a temetés többi programja változatlan. Ugyanakkor elindultak a román államvasutakkal az egyeztetések is, csütörtök délutánra ígért legközelebbre tájékoztatást a szállítás ügyében. A zarándokvonat személyszállító vonatként ennek ellenére elindul a csíksomlyói búcsúra, csupán a kegyeleti kocsit nem viheti magával. „Úgy gondoljuk, Nyirő Józsefnek is kijár az a tisztelet, amit egy korszakalkotó, jelentős író megérdemel”, mondta a kommunikációs vezető. Szerinte külön kellene értékelni Nyirő politikai és irodalmi tevékenységét. „Nem értjük azt a magyar és román sajtópolémiát, amely az elmúlt napokban az ő politikai tevékenysége kapcsán felmerült.” De „magánterületen történik a temetés minden állomása. Ezek nem engedélykötelesek”, így bíznak abban, hogy a román hatóságok nem fogják akadályozni a temetés megtartását. Lukács szerint másfél éve folynak az egyeztetések a román hatóságokkal. „A román fél egyetlen egyszer sem jelezte aggályait”, ám a legutóbbi román kormányváltást követően az ellenzék került hatalomra, így „180 fokban” megváltozott a román fél álláspontja.


2012. május 23., szerda 9:40
A román vasút a bukaresti külügyminisztérium felszólítására tagadta meg az engedélyt

A bukaresti külügyminisztérium felszólításának tett eleget a román vasúti társaság (CFR), amikor megtiltotta, hogy a Nyirő József hamvait vasúton szállítsák Románia területén – közölte kedden este a Romania TV hírtelevíziónak nyilatkozva Antonel Tudose, a román közlekedési minisztérium tanácsosa.

A tanácsos elmondta: a CFR közölte a magyar vasúti társasággal, hogy az író hamvait szállító kegyeleti kocsit nem csatolhatják a csíksomlyói búcsúra érkező zarándokvonathoz, amit a magyar fél tudomásul vett. A román külügyminisztérium ugyanakkor felszólította a CFR-t, hogy tegyen meg minden szükséges lépést Nyirő József hamvainak vasúton történő romániai szállításának megtiltására.

A Hotnews hírportál arról számolt be, hogy több erdélyi civil szervezet nyílt levélben kérte a román miniszterelnöktől, ne engedélyezze Nyirő József hamvainak román területen való újratemetését, mert szerintük az író a fasiszta terror kiszolgálójaként zsidók és románok tragédiájáért felelős.


2012. május 23., szerda 12:03
Búcsúztató a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben: az első órában mintegy „félszáz” kegyeletlerovó

Számos tisztelője rótta le kegyeletét Nyirő József író hamvai előtt szerda délelőtt a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Az emlékezők délelőtt tíz órától helyezhették el virágaikat a koporsónál, amely előtt díszőrség is tisztelgett. Az első órában mintegy félszázan rótták le kegyeletüket. Boér Zoltán, az erdélyi író újratemetésének egyik szervezője szerint Nyirő József dédunokái is megjelentek a ravatalnál.

A Nemzeti Sírkertbe várhatóan kora délután érkezik a Magyar Írószövetség delegációja, amely a magyar írók nevében helyezi el az emlékezés koszorúit. Az írószervezet tájékoztatása szerint a delegációt Szentmártoni János, a szövetség elnöke vezeti, a küldöttség tagja lesz továbbá Vasy Géza irodalomtörténész, korábbi elnök, Tóth Erzsébet író, költő, Turczi István költő, Mezey Katalin, az írószövetség elnökségi tagja, Medvigy Endre irodalomkutató, Végh Attila költő, író, Szakolczay Lajos kritikus, szerkesztő, Márkus Béla irodalomtörténész, kritikus, Erős Kinga, a szervezet titkára, Zsille Gábor költő, műfordító és Tari István költő, író is.


Nyirő József erdélyi magyar író ravatala a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
(MTI Fotó: Kovács Tamás)
 

2012. május 23., szerda 16:59
Román forrás szerint a téma a közelgő kormányfői találkozón is szóba kerülhet; A magyar kormány és országgyűlés szerepvállalása a „kampányrendezvényben” sérti Románia méltóságát

Mircea Dusa, a román kormány parlamenti kapcsolatokért felelős minisztere szerint június elseje körül találkozik egymással Orbán Viktor magyar és Victor Ponta román miniszterelnök: a megbeszélésen tisztázhatják a Nyirő József újratemetése körül felmerült nézeteltéréseket.

Mircea Dusa nehezményezte, hogy Nyirő József román területen való újratemetésében a magyar kormány és Országgyűlés közvetlenül is szerepet vállalt. Szerinte ez sérti „Románia méltóságát és egy európai állam stabilitását”. Ráadásul nyilvánvaló, hogy a Magyar Polgári Párt kampányrendezvényéről van szó, és nem jó, hogy erre a célra „egy ellentmondásos személyiséget” használnak fel, aki a „történelem egy sötét korszakára” emlékeztet.

Mircea Dusa az Agerpresnek kifejtette: miután ő maga és több civil szervezet felhívta a román kormány figyelmét Nyirő József tervezett újratemetésére, a román külügyminisztérium közölte a magyar féllel, hogy nemkívánatosnak tartja a rendezvényt. „Következésképpen Nyirő József hamvainak egyszerű újratemetésére kerül majd sor, a betervezett nyilvános felvonulások elmaradnak.”  „Úgy tűnik, a román kormány hivatalos fellépése nyomán a szervezők letettek az akcióról, és csak annyi történik, ami természetes: elhozzák a magánszemély Nyirő hamvait Székelyudvarhelyre, és eltemetik, ahogy az egy egyszerű kihantolás és újratemetés esetében történik” – közölte Dusa.

Az újratemetést helyi szervezéssel foglalkozó Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke szerda délben közölte: semmilyen tiltásról nem kapott hivatalos értesítést a román hatóságoktól.


2012. május 23., szerda 17:21
Szijjártó: nincs napirenden magyar-román kormányfői találkozó

Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője szerint nincs napirenden magyar-román kormányfői találkozó. Victor Ponta június 1-jére több európai miniszterelnököt is meghívott Bukarestbe. A tanácskozás napirendjén a kohéziós alapok jövője szerepel, tekintettel arra, hogy tartanak a viták az Európai Unió következő többéves pénzügyi tervéről. A kohéziós források Magyarországnak különösen fontosak, mivel ezek a források jelentősen hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez.

„A magyar miniszterelnök ezért részt vesz a bukaresti találkozón. Kétoldalú találkozó a román miniszterelnökkel nem került szóba.”


2012. május 23., szerda 17:03
A Magyar Írószövetség emlékkonferenciája: „A székely apostol”; Lezsák: A „magyar észjárás szerinti írásművészetet” tiltotta Rákosi és Kádár; az állam rendeljen filmeket

A székely apostol címmel emlékkonferenciát tartottak a Magyar Írószövetség budapesti székházában Nyirő József író újratemetése alkalmából. A konferenciát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg. Bevezető előadásában elmondta, nincs olyan ország, ahonnan annyi „kiművelt emberfőt” üldözött el a „20. század két nagy pusztító izmusa”, a nácizmus és kommunizmus, mint amennyit Magyarországról. A politikus példaként Wass Albertet, Tordas [?!] Tibort, Határ Győzőt, Püski Sándort és Gombos Gyulát említette. „Magyarországon a magyar hagyományok és a magyar észjárás szerinti írásművészet és művelődés mind a Rákosi-, mind a Kádár-korban tiltott irodalomnak minősült”, emiatt a magyar közönség nem ismerhette meg olyan írók műveit, akiknek ma „megingathatatlan helye” van a magyar szépirodalomban, közoktatásban. Lezsák Sándor szerint ilyen Nyirő József is. „Az újratemetés alkalmat ad újrakezdésre, újraértékeléshez, újraszületéshez is.” Nyirő József újratemetése jelképesen is lezárja száműzetését, „szellemének a száműzetését még csak ezután kell felszámolni”.

Az író műveit meg kell ismertetni az ifjúsággal és azokkal a százezrekkel, akik az 1990-ig tartó kultúrpolitika miatt nem találkozhattak alkotásaival. Lezsák szerint az író rehabilitációját nem lehet csupán a könyvpiacra bízni, segítenie kell az államnak is, például filmadaptációk készítésével is.

Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár előadásában négy erdélyi író, Tamási Áron, Wass Albert, Bánffy Miklós és Nyirő Jószef életútját hasonlította össze. Az államtitkár szerint az 1930-as éveket optimizmus, az elkészült és megjelent művek feletti öröm jellemezte mind a négy írónál. Ám a II. világháború és a század második fele „szétzilálta és megölte” mind a négy írót, valamennyiüket a szülőföldjüktől távol érte a halál. Csak ezután térhettek haza: elsőként Tamási Áron, majd Bánffy Miklós, Wass Albert, utolsóként pedig a mostani újratemetéssel Nyirő József „fenyvesei, forrásai közé”.

A konferencián Medvigy Endre és Pomogáts Béla irodalomtörténész; Mács József felvidéki magyar író, szerkesztő; Lakatos Mihály író; Tari István költő, író; Hegedűs Imre János és Márkus Béla irodalomtörténész; Skultéty Csaba író; Bertha Zoltán irodalomtörténész, kritikus és Vári Fábián László költő tartott előadást.


2012. május 23., szerda 18:29
Frunda György ellenzi az újratemetést, de ha nem ítélték el fasisztaként, akkor Nyirő „korrekt ember”; Szász: Semmi sem bizonyítja, hogy fasiszta lett volna

Frunda György szenátor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) marosvásárhelyi polgármesterjelöltje helyteleníti Nyirő József újratemetését és szerinte párttársa, Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere is ezen az állásponton van.

Frunda a Romania TV hírtelevízió „Utolsó óra” című műsorának egyik vendége volt, s a műsorvezető kérdésére, hogy miért kell egy fasiszta nézeteket valló írót a választási kampányban újratemetni, Frunda azt mondta: az újratemetéssel ő sem ért egyet, de azzal sem, hogy a román közbeszédben háborús bűnösként állítják be az írót. „Nyirőnek rendkívül szép regényei vannak. Ezért nem lehet kitörölni az emberek emlékezetéből. Az a tény, hogy fasiszta volt, egészen más kérdés. De formálisan – és ez nem ügyvédi csűrés-csavarás – nem ítélték el. És ha a jóhiszeműség szabályaira hallgatunk, az, akit nem ítéltek el, korrekt ember. Ráadásul akkor élt, amikor valóságos boszorkányüldözés folyt a fasiszták ellen, és mégsem ítélték el.”

A műsorban telefonon kapcsolták az újratemetés helyi szervezésével foglalkozó Székelyudvarhelyért Alapítvány elnökét, Szász Jenőt is, aki kifejtette: semmi sem bizonyítja, hogy Nyirő József fasiszta lett volna. Az írónak Horthy Miklóssal kapcsolatos nézeteire utalva Szász kijelentette: 1940-ben valószínűleg nem létezett olyan magyar ember, aki nem hitt Horthyban és Nagy-Magyarország újjászületésében.

A műsorvezető Szász Jenőt Székelyudvarhely polgármestereként mutatta be, de Frunda György helyreigazította. „Szász Jenő nem a polgármester, hanem az alpolgármester. A polgármester Bunta Levente, aki ellenzi ezt az újratemetést.”


2012. május 24., csütörtök 10:30
Kövér megerősítette az RMDSZ-nek, hogy részt vesz az MPP kampányrendezvényein, nem közméltóságként, hanem pártpolitikusként, és a magyar nemzet erdélyi közössége egy részének a bizalmából

Megerősítette Kövér László a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) főtitkárának írt válaszlevelében, hogy részt kíván venni a Magyar Polgári Párt (MPP) kampányrendezvényein.

A házelnök, a Fidesz választmányi elnöke ezt azt követően tudatta Kovács Péterrel, hogy a főtitkár nyílt levélben kifogásolta, az Országgyűlés elnökének neve szerepel a júniusi romániai önkormányzati választások egyes kampányrendezvényeinek a programjában. „Bízunk benne, hogy ez nem felel meg a valóságnak! Meggyőződésünk, hogy minden anyaországi politikai vezető figyelembe veszi Martonyi János külügyminiszter kijelentését, mely szerint Magyarország nem szól bele az erdélyi magyar pártok választási versenyébe” – olvasható a nyílt levélben.

Válaszlevelében Kövér László megerősítette az RMDSZ főtitkárának azt az értesülését, amely szerint meghívottként részt kíván venni a Magyar Polgári Párt esedékes kampányrendezvényein: nem közméltóságként, hanem pártpolitikusként, és a magyar nemzet erdélyi közössége egy részének a bizalmából, mint a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnöke. „Teszem ezt – mint korábban is – azért, mert értékközösséget érzek és vállalok velük, és mert kitüntettek bizalmukkal.”

Az Országgyűlés elnöke szerint ha az RMDSZ a politikájával húsz év alatt nem fordított volna el a közélettől és a szavazófülkéktől több mint félmillió erdélyi magyar embert, akkor az erdélyi magyar közösség még erősebb lenne. „Örülök, hogy főtitkár úr az erdélyi magyarságot önálló gondolkodásra, mérlegelésre és döntéshozatalra alkalmas közösségnek tartja. Osztozom ebben a véleményében, ezért azt gondolom, az erdélyi magyar szavazópolgároknak meg kell adni a választás szabadságát, ők majd dönteni fognak a különböző értékrendek, politikák és politikusok között.”

Kövér László azt írta, korábban kérte Kelemen Hunor támogatását és személyes részvételét Nyirő József újratemetésének ügyében, és ő egyetértőleg nyilatkozott. „Ehhez képest, a leghevesebb romániai sajtótámadások közepette, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármestere akadályozta az ügyet, és székely-magyar álvitát igyekezett szítani, az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje fasisztának nevezte a székely írót, míg az RMDSZ közeli napilap arról ír, hogy a Nyirő kapcsán kialakult magyar-román vitában a román félnek szurkol.”

Válaszlevelének zárásaként idézte az RMDSZ-főtitkár kijelentését, amely szerint „az elmúlt években, évtizedekben számtalanszor beigazolódott, hogy nemzetpolitikai célkitűzéseink közösek”. Erre reagálva a házelnök azt írta: „tapasztalataim szerint – a nemzeti megmaradás kihívásához képest alig mérhető előrehaladást nézve – egyre többen vannak, akik elbizonytalanodtak abban, hogy a Kárpát-medence államainak 1990 óta leghosszabb ideig kormányon lévő pártja, az RMDSZ vajon őszintén vallja-e mindezt? Én nem tudom. Abban azonban biztos vagyok, hogy érdemes megfontolni azok véleményét is, akik új utat keresnek a közösnek vélt célok felé.”


A csíksomlyói búcsúra tartó Boldogasszony Zarándokvonat halad Kolozsvár felé a Sebes-Körös völgyében, Királyhágónál.
A felvétel 2012. május 25-én készült. (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

2012. május 24., csütörtök 11:25
Újratemetési kommunikációs vezető: vasárnap megtartják a szertartást

Vasárnap délután 14 órától kerül sor Székelyudvarhelyen a Papkert elnevezésű magánterületen Nyírő József újratemetésére. Az Országgyűlés hivatala főszervezőként az előkészítés során különös figyelmet fordít a román és a magyar törvények maradéktalan betartására, nyilatkozta az MTI-nek Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője. A temetést követően a szervezők egy közleményt is kiadnak a lezajlott esemény kapcsán.


2012. május 24., csütörtök 12:35
Szász: a pünkösd vasárnapra tervezett szertartásra sor fog kerülni, Kövér házelnök jelenlétében

A székelyudvarhelyi szervezők nevében Szász Jenő bejelentette: adottak Nyirő József újratemetésének kegyeleti feltételei és a pünkösd vasárnapra tervezett szertartásra sor fog kerülni. „Olyan megoldás született, amely nem sérti sem román, sem a magyar jogrendet” – közölte Szász csütörtökön délben tartott sajtótájékoztatóján, de elhárította azokat a kérdéseket, amelyek azt firtatták, milyen módon szállítják Székelyudvarhelyre az emigrációban elhunyt erdélyi író földi maradványait. „Nyirő József földi maradványainak kegyeleti gondnokságát a magyar Országgyűlés Hivatala végzi, ennek megfelelően minden technikai kérdésre ők tudnak választ adni, amire legkésőbb vasárnap délelőtt sort is fognak keríteni. De az újratemetés kegyeleti feltételei adottak, és Kövér László házelnök védnökségével és jelenlétében vasárnap sor kerül az újratemetésre” – közölte Szász Jenő, hozzátéve, hogy a gyászszertartást a Duna Televízió élőben közvetíti.


2012. május 24., csütörtök 15:27
Kövér: Szét kell választani Nyirő József politikai és írói munkásságát; Mircea Eliade is a Vasgárda tagja volt; a normalitás jele, hogy ő az MPP-t segíti a kampányban

Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Kövér László, az Országgyűlés elnöke célszerűnek tartotta Nyirő József politikai és írói munkásságának a szétválasztását. Kövér örvendetesnek és a normalitás jelének tartotta, hogy a román állam is tekintettel volt erre, hiszen több iskola is viseli az író nevét. „Az én könyvespolcomon is ott vannak magyar fordításban Mircea Eliade román filozófus munkái. Én sem dobtam a szemétbe őket, csak azért, mert a szerző valamikor a Vasgárda tagja volt.”

Kövér elmondta, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP) tiszteletbeli elnökeként érkezett Erdélybe, és akárcsak négy évvel ezelőtt, most is segíteni kívánja a hozzá hasonló értékrendet képviselő erdélyi magyar pártot a választási kampányban. Az európai normalitás jelének tartotta, hogy az azonos értékrendet valló politikusok támogassák egymást a választási kampányban.

Elmondta, nem látja, miért lenne kötelező az erdélyi magyaroknak egypártrendszerben élni. Egy hatékony, egyenes, őszinte politikai mozgalom manipuláció nélkül is egységbe tudná tömöríteni az erdélyi magyarokat. „Én a sokféleség önkéntes egységében gondolkodnék” –mondta az egységbontás vádjára reagálva.

Kövér szerint két másik oka is van az erdélyi látogatásának. Pünkösd szombatján részt vesz a csíksomlyói búcsún, pünkösd vasárnapján pedig Székelyudvarhelyen Nyirő József hamvainak az újratemetésén. Elmondta, amikor a pünkösdi programot előkészítették, még nem lehetett tudni, hogy ebben az időszakban zajlik a romániai önkormányzati választások kampánya. Akkor az önkormányzati és a parlamenti választásokat is őszre tervezték. „Az lenne a helyes, ha nem is keveredne össze a politikai kampány és a kegyeleti esemény. Én ezt kívánom elősegíteni.” „Sajnálom, hogy a román politikusok egy részének szüksége van a magyar kártya kijátszására, de abban bízom, hogy ha túlleszünk a választásokon, visszatér az együttműködés a régi kerékvágásba.” A magyar kormány egy tágabb európai együttműködésben gondolkodik, amelyben relatív kis államokként is és újonnan csatlakozottakként is közösek Románia és Magyarország érdekei. „Az együttműködés azonban csak egy feszültségmentes légkörben lehet hatékony.”

Kövér László az MPP politikusai társaságában csütörtökön és pénteken a párt kampányrendezvényein vesz részt Erdélyben, szombaton a csíksomlyói búcsún, vasárnap Nyirő József hamvainak az újratemetésén vesz részt.


2012. május 24., csütörtök 16:05
Lukács újratemetési kommunikációs szóvivő: Székelyföldön több autót megállítottak a román hatóságok az író hamvait keresve

Nyirő József hamvait keresve több autót is megállítottak a román hatóságok Székelyföldön csütörtökön – közölte Lukács Csaba, az erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs vezető. Szerinte Korond közelében megállították a Nyirő-újratemetés országgyűlési hivatali megbízottjának, Fráter Olivérnek az autóját, és fél órán keresztül vizsgálták civil ruhás rendőrök, akik konkrétan rá is kérdeztek, hogy ő szállítja-e Nyirő József hamvait az újratemetésre. Hozzá hasonlóan Marosvásárhely előtt Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnökének gépjárművét is átvizsgálták.


2012. május 24., csütörtök 17:33
Román közéleti szereplők nehezményezik az újratemetést és a „budapesti parlament provokáló megnyilvánulását” és a soviniszta, irredenta propagandát

Több román közéleti szereplő nehezményezte csütörtökön Nyirő József pünkösdre tervezett székelyudvarhelyi újratemetését.

Mircea Geoana független szenátor, volt szenátusi elnök, a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt korábbi elnöke szerint a bukaresti parlamentnek nyilatkozatban kellene elítélnie azt, hogy Nyirő újratemetése által olyan személy tiszteletére szerveznek megemlékezést, akivel szemben „nagyon komolyan felmerül” a fasizmus, a románellenesség és az antiszemitizmus vádja. „A román szenátusnak – külpolitikai szerepe miatt is – kötelessége fellépni a budapesti parlament provokáló megnyilvánulásával szemben. A román hatóságoknak meg kell akadályozniuk, hogy a vasárnapi székelyudvarhelyi rendezvényt a soviniszta, irredenta propaganda szolgálatába állítsák.”

Alexandru Florian, a romániai holokauszt kutatásával foglalkozó Elie Wiesel Intézet igazgatója szerint Nyirő József fasiszta volt, ezért tiltakozik ő az ellen, hogy újratemetését közéleti eseményként, nyilvános tiszteletadással szervezik meg. Florian szerint igaz, hogy Nyirő nem volt sem gyilkos, sem felbujtó, de „a fasiszta hatalomátvétel után is tagja maradt a magyar törvényhozásnak, parlamenti bizottsági alelnökként tevékenykedett, tehát aktív fasiszta politikát folytatott”. Az igazgató szerint Nyirő nyilvános dicsőítése a fasiszta eszmék népszerűsítését jelentené, amit Romániában is tilt a törvény.

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke, független marosvásárhelyi polgármesterjelölt úgy vélekedett: Nyirő József újratemetését kisajátította a politika, ami diplomáciai feszültségeket szított Magyarország és Románia között. „Nem tesz jót az író emlékének az, hogy a végakarata szerinti családi eseményt, a szülőföldjén való újratemetést, választási kampánycélokra sajátították ki a politikusok” – mondta az ismert emberi jogi harcos. Smaranda Enache szerint ilyen körülmények között Nyirőnek a valóban értékes irodalmi munkássága helyett a politikai szerepvállalása került előtérbe, ami sem emlékének ápolását, sem a magyar-román bizalom erősítését nem szolgálja.


2012. május 24., csütörtök 21:35
Kövér: A világ jobb, szebb, emberibb, tisztességesebb a Fidesszel és az MPP-vel, mint a két párt nélkül; Szász szerint le kell számolni az árulókkal, Nyirőt pedig Rajk László száműzte Magyarországról

Az erdélyi és a magyarországi magyarságnak nincsenek külön ügyei, valamennyi ügy közös – közölte a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi országos fórumán Kövér László, az országgyűlés elnöke, az MPP tiszteletbeli elnöke.

Kövér szerint nincsenek határon inneni és határon túli magyar emberek, csak magyar emberek vannak. Önmagában is győzelemnek tartotta, hogy az MPP négy évvel a megalakulása után is talpon maradt, és megsokasodva, megerősödve állhat a választók elé. Ezt azért tartotta jelentős eredménynek, mert az MPP jelöltjének lenni négy éve sem volt jó üzlet, és most sem az. „Aki ezekben a sorokban ül, az többet kockáztat, mint amennyit haszonként remélhet.” A házelnök szerint mindez a jelöltek erkölcsi meggyőződését jelzi.

Egy délvidéki falu tanítójának a szavait idézve kifejezte meggyőződését, hogy a világ jobb, szebb, emberibb, tisztességesebb a Fidesszel és az MPP-vel, mint e két párt nélkül.

Az MPP jelöltjeinek Szász Jenő pártelnök egy katalán parlamenti képviselő szavait idézte, aki szerint az erdélyi magyarságnak akkor lesz autonómiája, amikor leszámol saját árulóival. „Ahhoz, hogy az autonómiáért tehessünk, még fajsúlyosabban kell megjelennünk az önkormányzatokban”, mondta Szász. Az MPP-nek az erdélyi magyar közélet lelkiismeretévé kell válnia. „Megmutatjuk a helyes utat mind az RMDSZ-nek, mind az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP).”

A pártelnök elmesélte, hogy a rendőrök csütörtökön az autójában keresték Nyirő József hamvait. „Számomra megnyugtató, hogy figyelnek ránk, ez azt jelzi, hogy az MPP jó úton jár.” Szász szerint Nyirő Józsefet a Székelyudvarhelyen született Rajk László száműzte Magyarországról.


2012. május 25., péntek 14:10
Jobbik: a kormány haladéktalanul lépjen fel a magyarellenes provokáció és a román soviniszta megnyilvánulások ellen

A Jobbik Nyirő József újratemetésével összefüggésben arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy „végre álljon a sarkára és haladéktalanul lépjen fel a nyílt magyarellenes provokációval szemben”.

Szávay István, a párt országgyűlési képviselője közleményében azt írta: Magyarországnak nyilvánvalóvá kell tennie, hogy „nem tűri történelmi-irodalmi hősei emlékének meggyalázását”. Ők felháborodva tapasztalták, hogy a magyar kormány a „már jól megszokott (és megbukott) stratégiát követve csak a párbeszéd és a közép-európai együttműködés fontosságáról” beszél az erdélyi magyarságot ért újabb jogsértések elleni határozott fellépés helyett. A helyzetet jól jellemzi, hogy a „románok bekérették a magyar nagykövetet, ám a magyar félben hasonló lépés fel sem merült”. A Jobbik szerint a „becsődölt magyar diplomácia csak vergődik” a Nyirő József újratemetését kísérő „román soviniszta megnyilvánulások” közepette. Elfogadhatatlannak tartják, hogy az új román kormány a „Ceaucescu-időkre jellemző, szekus módszerekkel, hatósági zaklatásokkal” igyekszik megakadályozni az erdélyi író temetését. „A Nyirő József hamvait szállító zarándokvonat útja körüli huzavona, majd a hivatalos ceremónia betiltása, az Országgyűlés Hivatala gépkocsijának átvizsgálása mind azt bizonyítják, hogy Bukarest célja az erdélyi magyarság és Magyarország provokálása.”

A jobbikos képviselő emellett elszomorítónak tatja, hogy az „egyre durvább román kormányzati lépések közben az RMDSZ két közismert politikusa, Frunda György szenátor és Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester is az újratemetés ellen ágálók kórusához csatlakozott”.

Az MTI értesülései szerint vasárnap kora délután kerül sor Székelyudvarhelyen a Pap-kert elnevezésű magánterületen Nyírő József újratemetésére. Az Országgyűlés hivatala főszervezőként az előkészítés során különös figyelmet fordít a román és a magyar törvények maradéktalan betartására - nyilatkozta az MTI-nek csütörtökön Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője.


2012. május 25., péntek 14:48
A román külügyi tárca kitérően válaszolt, hogy engedélyköteles-e a hamvak beszállítása

A román külügyminisztérium kitérő választ adott pénteken az MTI-nek arra a kérdésre, hogy engedélyköteles-e Nyirő József hamvainak közúton történő szállítása Romániában. Válaszlevelében annyit közölt az MTI-vel, hogy „semmilyen változás nem következett be a román hatóságok egyet nem értő álláspontjában”, ami Nyirő József romániai újratemetését illeti.

Az MTI azt szerette volna megtudni a román külügyminisztériumtól, szükség van-e valamilyen román hatósági engedélyre ahhoz, hogy Nyirő József hamvait közúton szállítsák be Románia területére, és ha igen, kiadtak-e ilyesmit a magyar félnek. Az MTI külön rákérdezett arra is, hogy felkérte-e a román külügyminisztérium a rendvédelmi hatóságokat arra, hogy közúti ellenőrzésekkel próbálják megakadályozni Nyirő József hamvainak esetleges illegális szállítását. „A külügyminisztérium elvárja, hogy minden lépést a román törvények tiszteletben tartásával hajtsanak végre” – írja a válaszlevél. Erről a nap folyamán Magyarország bukaresti nagykövetségét is tájékoztatják.


2012. május 25., péntek 15:34
A román miniszterelnök is ellenzi

Victor Ponta román miniszterelnök véleménye szerint Nyirő József a tevékenysége miatt nem részesülhet nyilvános tiszteletadásban Romániában. „A magyar parlament elnöke arra hivatkozott, hogy a korábbi román kormány egyetértett Nyirő József székelyudvarhelyi újratemetésével. Nos, a tisztségben lévő kormány, a miniszterelnök, a külügyminiszter és a belügyminiszter nyilvánvalóan kifejezte ellenkezését ezzel kapcsolatban”, mondta a román kormányfő.

Arra a kérdésre, hogy miért ellenzi a kormány a szertartást, Victor Ponta azt mondta: ennek részleteit Andrei Marga külügyminiszter fogja nyilvánosságra hozni. „De ő (Nyirő) egy olyan személyiség, aki tevékenysége miatt – amelyről bárki könnyen tájékozódhat – a román hatóságok szerint nem részesülhet nyilvános tiszteletadásban.”

Csütörtökön este egy televíziós műsorban az előző kormány külügyminiszterét, Cristian Diaconescut is megszólaltatták a Nyirő-újratemetés ügyében. Diaconescu, akit azóta Traian Basescu államelnöki tanácsosnak nevezett ki, azt mondta, nem kérték ki az Elnöki Hivatal véleményét az ügyben. „Egy ilyen helyzetben a Magyarországgal ápolt kiváló kapcsolataink nézőpontjából kell mérlegelni az ügyet, és tekintettel kell lenni arra, hogy a nemzeti kisebbségek Romániában elismerésnek örvendő védelmet és jogokat élveznek. Nem ismerem ugyan részleteiben a külügyminisztériumnak a budapesti hatóságokkal folytatott párbeszédét, de azt hiszem, radikális megnyilvánulásokra a legkevésbé sincs szükségünk.”


2012. május 25., péntek 16:00
Lukács újratemetési kommunikációs szóvivő: Minden jogi akadály elhárult a szertartás megtartása elől; a hamvakat nem a zarándokok autójában kell keresni, hanem a szívükben

Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője szerint minden jogi akadály elhárult Nyirő József vasárnapi újratemetése elől. Újságíróknak felolvasta a román külügyminisztérium honlapján található ismertetést, miszerint emberi hamvak szállításához nincs szükség konzuli engedélyre, halotti útlevél nélkül szállítható. Közölte azt is, Nyirő József földi maradványainak elhamvasztása szabályosan és a kegyeleti szempontok messzemenő figyelembe vételével, katolikus pap jelenlétében és katolikus szertartás szerint május 22-én délután négy órakor Csömörön megtörtént, és bemutatta az erről kiállított dokumentumot.

Ugyanakkor a székelyudvarhelyi polgármester péntek délben, megváltoztatva álláspontját, kiadta az anyakönyvi bizonylatot, s ezzel minden jogi akadály elhárult az újratemetés elől. Tény ugyanakkor, hogy a bizonylatot kiállító személyeket ezt követően behívták a rendőrségre. De politikai eszközökkel lehet gátolni az újratemetést, mondta. Nem értik, hogy miért kellett ilyen eszközöket egy kegyeleti esemény kapcsán elővenni és használni. Azt gondolják ugyanakkor, a két ország közötti kapcsolatok vannak olyan jók, hogy ez nem okozhat további feszültségeket.

Arra a kérdésre, hogy a hamvak jelenleg hol vannak, megérkeztek-e már Székelyföldre, megértést kérve nem kívánt válaszolni. „Időben meg fognak érkezni a temetés helyszínére”. A szertartás 10 óra 30-kor kezdődik vasárnap. Arra kérte a román belügyminisztériumot és a kormány illetékeseit, a csíksomlyói búcsúra induló zarándokokat ne zaklassák, autóikat ne állítsák meg. „A hamvakat nem a zarándokok autóinak csomagtartójában kell keresni, hanem a szívükben”. Szerinte csütörtökön ötször jártak a székelyudvari Szent Miklós plébánián civil és egyenruhás rendőrök és a hamvak hollétéről kérdezősködtek. Olyan információi is vannak, mondta, hogy a pénteki nap folyamán diplomata rendszámú járműveket is átvizsgáltak.


Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője sajtótájékoztatót tart Nyirő József újratemetéséről az Országgyűlési Könyvtár Deák-termében.
(MTI Fotó: Kovács Attila)

2012. május 25., péntek 16:34
Az RMDSZ természetesnek tartja Nyirő József újratemetését, de nem vesz részt az eseményen; a szervezők csúfot űztek Nyirőből

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek nincsen kifogása Nyirő József hamvainak a székelyudvarhelyi újratemetése ellen, de átpolitizáltsága miatt politikusai nem vesznek részt a vasárnapi ceremónián, közölte Kelemen Hunor, a szövetség elnöke péntek délután. Azt tartotta volna természetesnek, hogy a romániai és a magyarországi írószövetség szervezze meg a ceremóniát, és tartsák távol a politikától. Cáfolta, hogy a szövetség akadályozná az újratemetést. Példaként említette, hogy Bunta Levente, Székelyudvarhely RMDSZ-es színekben megválasztott, és újabb mandátumra pályázó polgármestere pénteken kibocsátotta a temetkezési engedélyt Nyirő József nevére.

Kelemen Hunor elmondta, április végén szóban hívta meg Kövér László házelnök az újratemetésre, írásos meghívót nem kapott. Akkor még a szervezők abban gondolkoztak, hogy a két kormány kulturális minisztere mondjon beszédet az eseményen, és őt romániai kulturális miniszterként keresték meg a javaslattal. Nem sokkal ez után azonban megbukott az Ungureanu-kormány, és a szervezők elvetették az eredeti elképzeléseiket.

Kelemen Hunor szerint a mostani ceremóniával a szervezők csúfot űznek Nyirőből. „Nem vehetünk részt Szász Jenőnek, a Magyar Polgári Párt elnökének a kampányrendezvényén”, mondta az RMDSZ elnöke.

Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere elmondta, a romániai törvények szerint bármilyen temetéshez az illetékes polgármesteri hivatalnak kell temetkezési engedélyt kibocsátania függetlenül attól, hogy temetésről vagy újratemetésről van szó. Az újratemetés szervezői pénteken fordultak a polgármesteri hivatalhoz a kérelemmel, a hivatal pedig azonnal ki is bocsátotta az iratot. A polgármester szerint a benyújtott iratcsomóban szerepelt egy olyan dokumentum is, amely azt tanúsítja, hogy Nyirő József földi maradványait május 22-én Budapesten elhamvasztották. (Lásd még Bolgár György interjúját Kovács Péterrel, az RMDSZ főtitkárával: A Fidesz beavatkozásáról a romániai kampányba)


2012. május 26., szombat 9:26
A prefektus kérni fogja a temetkezési engedély megsemmisítését; a magyar állam nem rendelkezik a román állam engedélyével; Kövér kampánykörúton vesz részt Erdélyben

Hargita megye prefektusi hivatala kérni fogja a Nyirő József nevére kibocsátott temetkezési engedély semmisségének megállapítását – közölte a román kormány parlamenti kapcsolatokért felelős minisztere.

Mircea Dusa miniszter pénteken elmondta: személyesen járt Székelyudvarhelyen, hogy áttanulmányozza azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a polgármesteri hivatal pénteken kibocsátotta a temetkezési engedélyt Nyirő József nevére. „Megállapítottam, hogy léteznek olyan elemek, amelyek azt bizonyítják, hogy a temetkezési engedély semmisnek minősül, és még ma (pénteken) este Hargita megye prefektusi hivatala kérni fogja a temetkezési engedély semmisségének megállapítását”, mondta Mircea Dusa, aki korábban Hargita megye prefektusi tisztségét töltötte be.

Dusa nem hiszi, „hogy a magyar állam tovább feszíti a húrt” Nyirő József újratemetésének ügyében anélkül, hogy a román állam beleegyezésével rendelkezne. A miniszter, aki pártja szászrégeni polgármesterjelöltjének kampányrendezvényén vett részt péntek este, közölte, hogy a kampányelemeket ki kell iktatni a probléma megoldásából, és az Európai Unió két tagállamához méltó módon diplomáciai úton kell megoldani a nézeteltéréseket. Számára egyébként világos, hogy Kövér László, az Országgyűlés elnöke kampánykörúton vesz részt Erdélyben azzal a céllal, hogy szavazásra ösztönözze az autonómia híveit. „Én Hargita megyei vagyok, és tudom, hogy valamennyi választási kampányban előkerült egy-egy ilyen bomba, amely arra volt hivatott, hogy lázba hozza, és mozgósítsa a magyar választókat”, mondta Mircea Dusa.

Kövér László a Magyar Polgári Párt politikusainak társaságában csütörtökön és pénteken a párt kampányrendezvényein vett részt Erdélyben, szombaton a csíksomlyói búcsún, vasárnap Nyirő József hamvainak újratemetésén vesz részt.


2012. május 26., szombat 10:36
Lukács újratemetési kommunikációs szóvivő: megtartják a szertartást, mert a hivatal hibázott

A szervezők továbbra is úgy készülnek, hogy megtartják Nyirő József újratemetését vasárnap – közölte Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője, annak ellenére, hogy a románok kérni fogják a kibocsátott temetkezési engedély semmisségének megállapítását. Lukács Csaba, útban az újratemetés helyszínére, azt mondta: információi szerint egy szám szerepel rosszul a dokumentumban. De a szervezők helyesen és a megfelelő adatokkal nyújtották be a kérelmet. Márpedig a vonatkozó jogi rendelkezés szerint, ha a kérelem beadója helyesen tölti ki a dokumentumokat, de a hivatal hibázik, az nem halasztó hatályú. Ilyenkor ezt a hivatalnak kell rendeznie. Egy jogállamban a hivatal hibája miatt az ügyfél nem szenvedhet kárt. Ráadásul Romániában is munkaszüneti nap van, és az engedélyt a Hargita megyei közigazgatási bíróság semmisítheti meg. Azt elképzelhetetlennek tartja, hogy a bíróság egy nap alatt befogadja a kérelmet, lefolytassa az eljárást és döntést is hozzon.


2012. május 26., szombat 15:11
Feltartóztatták a romániai rendőrök Lukács Csabát – kábítószer-csempészet gyanúja miatt előállították

Feltartóztatták Korondon román rendőrök Lukács Csabát, a Nyirő József erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs vezetőt, valamint a vele együtt utazó Kovács Tamást, az MTI fotóriporterét szombaton.

Kovács Tamás elmondta, hogy a marosvásárhelyi repülőtérről taxival utaztak tovább a vasárnapra tervezett újratemetés helyszínére, Székelyudvarhelyre. Korond – a Székelyudvarhelytől mintegy 26 kilométerre északnyugatra fekvő, Hargita megyei falu – előtt magyar idő szerint délután két óra előtt pár perccel állították meg a taxit rendőrök. Ellenőrizték a taxis és a két utas személyazonossági iratait, majd azt kérték, hogy nyissák fel a kocsi csomagtartóját, mert ellenőrizni akarják a csomagokat. Ezt Lukács Csaba megtagadta, ezért a rendőrök közölték, hogy kábítószer-csempészet gyanúja miatt bekísérik a rendőrségre, s ott megvárják a csomagok átvizsgálásához szükséges hivatalos engedélyt.

Lukács Csaba és az MTI fotósa a taxival együtt jelenleg a korondi rendőrség udvarán várakozik. Útlevelüket visszakapták mindketten, de az ellenőrzésig nem távozhatnak sehova.

A korondi rendőrök tájékoztatása szerint az ügyet a csíkszeredai rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya veszi át, s már el is indult a kijelölt osztag.

Filip Gheorghe, a Hargita megyei rendőrség szóvivője az MTI megkeresésére azt mondta, a csíksomlyói búcsú miatt a megye több pontján rutinellenőrzéseket végeznek, hogy elejét vegyék mindenféle törvénysértésnek, kiszűrjék az alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket, azokat, akik gyanús tárgyakat szállítanak. A szóvivő szerint senkit nem vettek őrizetbe. Az MTI kérdésére, hogy kábítószert keresnek-e, a szóvivő azt mondta: „keresünk mindent, amivel megelőzhetjük a törvénysértést és leleplezhetjük azokat, akik megsértik a törvényt.” És „a rendőrségnek joga van átvizsgálni az autót, ha olyan információi vannak, hogy az illetőnél kábítószer, fegyver vagy egyéb tárgyak vannak”.


2012. május 26., szombat 16:21
A Hargita megyei prefektúra szerint felfüggesztették az újratemetési engedélyt

Hargita megye prefektusa szerint felfüggesztették Nyirő József erdélyi magyar író újratemetési engedélyét, amelyet a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal bocsátott ki.

Augusta Cristina Urzica szombaton közölte, hogy a prefektúra megtámadta az engedélyt a közigazgatási bíróságon. A prefektus, azaz a közigazgatási törvényesség ellenőrzésére hivatott kormánymegbízott szerint a prefektúra felfüggesztettnek tekinti az engedélyt, amíg a bíróság nem dönt a dokumentum törvényességéről. A Mediafax hírügynökség értesülései szerint a Hargita megyei törvényszék június 20-ára tűzte ki az első tárgyalást.

A prefektus szerint egy elírás történt, így nem teremthető jogi kapcsolat a kibocsátott engedély és Nyirő halotti bizonyítványa között. A prefektus szerint vélhetően „emberi hibáról” lehet szó, amelyet a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője követett el. A prefektus szerint nem lenne semmi akadálya az újratemetésnek, ha a polgármesteri hivatal visszavonta volna az engedélyt és helyette újat bocsát ki.


2012. május 26., szombat 18:41
A román rendőrök egy urnát találtak az újratemetéséért felelős kommunikációs vezetőnél

A korondi rendőrségen átkutatták Lukács Csaba, a Nyirő József erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs vezető csomagjait szombaton késő délután, s egy urnát találtak benne – közölte Filip Gheorghe, a Hargita megyei rendőrség szóvivője. Lukács Csaba kegyeleti okokra hivatkozva nem engedélyezte a rendőrségen az urna felnyitását, ám az MTI-nek elmondta, hogy az urna üres. Az urna utaztatása „egy figyelemfelkeltő gesztus volt”, arra akarta felhívni a figyelmet, hogy nem illik hajtóvadászatot folytatni emberi hamvak után Romániában.

A csomagok átkutatására a román főügyész adott engedélyt, miután Lukács Csaba nem engedélyezte az autó csomagtartójának, illetve poggyászának ellenőrzését. A főügyész által kiadott engedélyben már fasiszta és irredenta jelképek, tárgyak birtoklásának gyanúja szerepelt a gépkocsi átkutatásának indokaként.


2012. május 26., szombat 19:28
Elengedték az újratemetésért felelős kommunikációs vezetőt a rendőrségről, miután kiderült, hogy az urna üres

Öt és fél óra veszteglés után engedték el a korondi rendőrségről Lukács Csabát és Kovács Tamást, az MTI fotóriporterét szombaton kora este, akik folytatták útjukat Székelyudvarhelyre. Lukács Csabát kihallgatták a rendőrségen, miután a román főügyészi engedéllyel átkutatott csomagjaiban találtak egy urnát. Lukács előbb kegyeleti okokra hivatkozva nem engedélyezte az urna kinyitását, majd a kihallgatáson már ragaszkodott a felnyitásához. Az urna üres volt, így okafogyottá vált minden eljárás, s szabadon engedték Lukács Csabát és Kovács Tamást.


2012. május 26., szombat 19:34
A szervezők továbbra is a temetés megtartására készülnek

„Arra készülünk, hogy az eltervezett program szerint vasárnap eltemetjük Nyirő József hamvait Székelyudvarhelyen”, mondta az MTI-nek szombaton este Szász Jenő, az újratemetés székelyudvarhelyi társszervezését végző Székelyudvarhelyért Alapítvány és a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. „Mi minden törvényes előírásnak eleget tettünk, tehát sort lehet keríteni Nyirő József újratemetésére.” Szász Jenő kétségbe vonta a prefektus jogosultságát arra, hogy egy temetkezési engedélyt támadjon meg a közigazgatási bíróságon. Mivel 12 éves tapasztalata szerint a bíróság nem áll hét végén éjjel is a prefektus rendelkezésére, „egy szándék bejelentése nem jár jogi következményekkel”, mondta Szász Jenő.


Lukács Csaba, a Nyirő József erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs vezető nyilatkozik a Duna televíziónak Korondon, a rendőrség udvarán.
(MTI Fotó: Haáz Sándor)

Kiegészítés: Vita a Nemzeti Alaptantervről (NAT)

2012. február 23., csütörtök 15:40
Takaró Mihály irodalomtörténész: A NAT-ból mások mellett hiányzik Wass Albert, Tormay Cécile Nyirő József


2012. február 24., péntek 14:08
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Kaposi József szerint Wass Albert nevesítve szerepel az új NAT-ban, a „mozgó kánon” pedig megengedi az új írók szerepeltetését


2012. március 02. péntek, 15:22
Oktatáskutató intézet: közel ezer hozzászólás érkezett a NAT-hoz; külön kérték az Akadémiától az irodalomtörténeti rész áttekintését


2012. március 13. kedd, 19:47
Révész Máriusz fideszes országgyűlési képviselő szerint még a liberális oldal is elismeri, hogy korszerű ismereteket hoz be a NAT tervezete a közoktatásba, azonban Wass Albertet, Nyírő Józsefet és Kertész Imrét bele kellene venni a NAT-ba


2012. május 8., kedd 14:33
Hoffmann: Az új alaptantervben nevesítették Wass Albertet, Szabó Dezsőt, Nyirő Józsefet, bekerült a nemzeti irodalom témája és a népi írók mozgalma


2012. május 17., csütörtök 12:39
Balog Zoltán: a nemzeti közkincset prezentálja a Nemzeti alaptanterv: Wass Albert, Szabó Dezső és Nyirő József jeles, az adott korra nagy hatást gyakorló személyiségek voltak, akik méltán kaptak helyet az alaptantervben


2012. május 17., csütörtök 14:17
Magyartanárok Egyesülete: elfogadhatatlan, hogy olyan írók kerültek be, akiknek a megítélésében nincs konszenzus

A szervezet állásfoglalásában azt írta: a Nemzeti alaptanterv és az iskola nem szakadhat el az irodalomtörténet-írástól, nem mondhat ellent a szaktudomány értékítéletének. Szabó Dezső, Nyirő József és Wass Albert nem nemzeti konzervatívok, hanem nemzeti radikálisok. „Szabó Dezső és Nyirő József sem világképe, sem stílusa szerint nem nevezhető konzervatívnak. Szabó Dezső expresszionizmusa épp az ellenkező irányba mutat. Azaz nemcsak a szerzőválasztás, hanem az elnevezés is védhetetlen szakmailag.” Wass Albert – néhány korai művétől eltekintve – inkább népszerű lektűríró, ebben a minőségében helye lehet az irodalom határterületei érettségi tételtípusban, de nem a Nemzeti alaptantervben.

„A három írót – erdélyiségükön kívül – csak műveikben is erőteljesen megnyilvánuló antiszemitizmusuk kapcsolja össze. Ez egy európai országban, márpedig Magyarországot annak tudjuk, aligha lehet indok egy központi és előíró jellegű oktatáspolitikai-tartalomszabályozási dokumentumban való szerepeletetésükre.” Az erdélyi irodalom Tamási Áron, Dsida Jenő, Székely János és Sütő András alkotásai révén a Nemzeti alaptantervben a fenti szerzők nélkül is erőteljesen jelen van.

(A kormány 16-án, szerdán fogadta el a Nemzeti alaptantervet, amelyben nevesítették Wass Albertet, Szabó Dezsőt, Nyirő Józsefet.)Néhány írás:

Házi feladat görénykurzusból
Feszültség a székely dzsungelben: Nyirő József portréja
Nyilasnak látszó írót temetnek Erdélyben
Nyírő József – Vita egy urna felettHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!