rss      tw      fb
Keres

Kövér László összes művei újabbakkal gyarapodtak
Beszédet mondott hétfőn, a nemzeti összetartozás napján az országgyűlés megemlékező ülésén*: Egy nemzet nagyságát nem országának területe, hanem szellemisége határozza meg

Csaknem egy évszázada annak, hogy a magyarok elveszítették országuk területének kétharmadát, tízből három magyar ember pedig idegen ország fennhatósága alá került. „A történelmi veszteségek közepette azonban annak történelmi lehetőségét is elnyertük, hogy felismerjük, egy nemzet nagyságát nem országának területe, hanem szellemisége határozza meg.” Pontosan tudnunk kell, mit élt túl a nemzet a történelme során. A mai magyaroknak, akik túlélték a világháborúkkal, bolsevik forradalommal, megszállásokkal, árulásokkal, gázkamrákkal, kommunizmussal terhelt 20. századot, tudniuk kell, hogy napjainkban elsősorban a magyarság szellemi léte a tét.

A szellemi honvédelem feladata ma az, hogy közösségek építésével megőrizze a nemzet szellemi létét.

Öntudatos európaiak is csak akkor lehetünk, ha öntudatos magyarok vagyunk. Ez a nap mindazoké, akik úgy gondolják, mindenekelőtt magyaroknak kell lennünk, és csak utána jobboldaliaknak, baloldaliaknak, konzervatívoknak vagy liberálisoknak; azoké, akik úgy gondolják, nincs határon inneni vagy túli magyar, csak magyar ember van.

Minden magyar ember felelős minden magyar emberért.* A megemlékezésen nem vettek részt sem az MSZP, sem a Demokratikus Koalíció független képviselői. A DK közleménye szerint „a DK, miközben történelmi tragédiának tartja a trianoni békeszerződést, a leghatározottabban elutasít minden olyan kísérletet, amely a Horthy korszak szellemiségének, az attól elválaszthatatlan nacionalizmusnak és antiszemitizmusnak a felélesztésére irányul. A Horthy-korszak előtérbe állítása nem a nemzeti összetartozást erősíti, hanem a nemzet, a társadalom további megosztását célozza”. Az MSZP közleménye szerint: „A Fidesz által felélesztett Horthy-nosztalgia azt a szellemiséget és politikát állítja példaképül, amely magyarok százezreinek halálához, és az ország lerombolásához vezetett. Ennek az eszmeiségnek és szemléletmódnak mai önként vállalt örököseiként Orbán Viktor, Kövér László és politikustársaik nem a nemzeti összetartozást, hanem a széthúzást szolgálva osztják meg önös politikai érdekeiknek megfelelően az itthoni és határon túli magyarságot, annak pártjait, kockára téve választási esélyeiket, részvételüket országuk törvényhozásában.”Fotó: 168 óra

Beszédet mondott Kaposváron a Trianon-emlékműnél az egymás iránt érzett szeretetünkről

A nemzeti összetartozás mi vagyunk. „A nemzetet nem az országának területe, hanem szellemisége teszi naggyá. Így volt képes arra, hogy ha fizikai valójában végveszélybe is került az ország, ha az részeire is szakadt, újra és újra egységbe hívja az összmagyarságot. A magyarság eszményéért voltunk képesek mindig újra kezdeni, szinte a semmiből új világot teremteni.” „A nemzeti összetartozás nem más, mint az egymás iránt érzett szeretetünk, a ragaszkodásunk, hűségünk, a barátainkért, szomszédjainkért végzett jó cselekedet, a városunkért hozott áldozat.” „Akkor erősödik a nemzeti összetartozás, emelkedik a haza, ha az a legfőbb küldetésünk, hogy a lehullottat visszaemeljük, az elveszettet megtaláljuk, a bemocskolódottat megtisztítsuk,az elhomályosultat kifényesítsük, az összetörtet ismét egybeépítsük, a fellázadtat megbékítsük.”

Annak ellenére, hogy a kommunista diktatúra évei alatt mindent megtettek, hogy Magyarország feldarabolásáról ne eshessen szó a közbeszédben, „nem nagyon akad olyan magyar ember, aki ne hallott volna Trianonról”. A tényeket többé-kevésbé mindannyian ismerjük és a vesztes első világháború utáni „gyalázatos békediktátum” következményeit. „Szinte lehetetlen feladatlannak tűnt a kivéreztetett, szinte életképtelennek tűnő maradék Magyarországból újra életképes hazát szervezni, de (...) mégis sikerült, mert bár a hazánkat szétszabdalhatták, a lelkünket mégsem apríthatták fel.” „Ezért ma (...) nem siratni, hanem ünnepelni jöttünk, nem gyászolni, hanem értékelni azt, amit újra megleltünk, és nem csak megleltük, de alaptörvénybe is foglaltunk a nemzeti összetartozást, hiszen, ami a földrajzi Magyarországból elvétetett, a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt.”

(A megemlékezésen a történelmi egyházak képviselői áldást kértek Magyarországra.)

***

Levelet írt a román parlament elnökének „a legitim politikai kapcsolattartási és tájékozódási jogról”

„Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Elnök Úr!

Ma késő délután köszönettel megkaptam levelüket*, amelyben holnapi, 2012. június 5-i romániai utazásom elhalasztását javasolják.

Nagyra értékelem közös levelükben is megfogalmazott elköteleződésüket az európai értékek iránt. Hasonlóképpen értékelem törekvésüket, hogy az erdélyi magyar közösség tagjai szabadon, mindenféle korlátozás nélkül, demokratikus módon élhessenek szavazati jogukkal a közelgő romániai önkormányzati választásokon, hasonlóan ahhoz, ahogyan a határon túli román közösségek ezt megtehetik bármely más európai uniós tagállamban vagy akár a Romániával szomszédos Moldáviában is.

Kérem, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam, Romániába – mint a schengeni övezethez csatlakozni akaró baráti országba – elsősorban nem közjogi méltóságként és nem hivatalos út keretében, hanem magánemberként, politikusként, egy Romániában törvényesen bejegyzett párt, a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnökeként és nem utolsósorban uniós polgárként kívánok látogatni.

Hasonló látogatást kívánok tenni, mint amilyet a különböző választások küszöbén a bukaresti politikustársaim is tettek korábban például Moldáviában vagy Spanyolországban, demokratikusan támogatva az ottani román politikai erőket, amelyekkel értékközösséget éreznek.

Bízom abban, hogy Elnök Asszony és Elnök Úr a határon túli román közösségek tagjainak és az erdélyi magyar közösség tagjainak az európai gyakorlatban is legitim politikai kapcsolattartási és tájékozódási jogát egyaránt fontosnak tartja.

Bízom abban, hogy látogatásom kapcsán felmerült politikai aggodalmukat sikerült eloszlatnom.

Kérem, hogy amennyiben megítélésük szerint jogszabályi akadálya lenne romániai utazásomnak, szíveskedjenek haladéktalanul értesíteni a vonatkozó jogszabályról.

Nagyrabecsüléssel
Kövér László”* A bukaresti parlament házelnökei, Vasile Blaga szenátusi és Roberta Anastase képviselőházi elnök nyílt levélben kérték Kövér Lászlót, hogy halassza el tervezett romániai látogatását az önkormányzati választások utáni időszakra. László György, a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei elnöke ugyanis hétfőn bejelentette, hogy Kövér László házelnök kedden délután Erdélybe érkezik, ahol részt vesz az MPP választási kampányában. Lásd írásunkat a második számú közjogi méltóság kampányolásáról: Abszurditáshalmaz: a Nyirő-temetésHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!