rss      tw      fb
Keres

Az Országos Bírósági Hivatal sajtóközleménye

OS 2012. július 16., hétfő 16:25

A bírák jogállásáról szóló törvénynek a nyugdíjazással kapcsolatos rendelkezései 2012. január 1-jétől voltak hatályosak. E hatályos rendelkezések alapján születtek meg az érintett bírói felmentések az elmúlt időszakban. Az Alkotmánybíróság döntése a már megszűnt szolgálati viszonyokra, valamint a második félévben érintett bírák szolgálati viszonyának megszűnésére közvetlen kihatással nincsen. Felmentett bíró ismételt kinevezésére csak egyedi bírósági döntés alapján kerülhet sor. A hatályos szabályok szerint a nyugalmazott bírák bírói kinevezése sem a 2012-ben már kinevezett bírák, sem a kinevezett bírósági vezetők jogállását nem érintheti.

A teljes bírói létszámból- 2996 főből - a nyugdíjazással érintett 231 bíró közül a törvény hatályba lépésekor 186 (78%) - saját kérelmére - már nyugdíjasként, nyugdíjának folyósítása mellett dolgozott tovább.

A 2012-ben a szervezetet nyugdíjazásuk okán elhagyó bírák több, mint fele betöltötte a 65. életévét.

Az OBH elnök kinevezési jogkörébe tartozó összesen 27 bírósági vezető felmentésére került sor 2012. június 30. napjával, ezen álláshelyekre a pályázatok kiírása megtörtént, több esetben az új vezető már be is töltötte pozícióját.

A jogalkotó az igazságszolgáltatás folyamatos működése érdekében törvényben szabályozta a nyugdíjba vonuló bírák pótlását. Ennek alapján 2011. év végén 129 bírói álláshelyre írtak ki pályázatot. A továbbiakban a megüresedő álláshelyek betöltése folyamatosan zajlott, 2012. január 1. és április 30. napja között további 48 bírói álláshely került meghirdetésre.

Az előzetesen becsült 37.000 üggyel szemben végül mintegy 6.000 ügyet kellett átosztani.

Az első negyedévben a legtöbb bíróságon a befejezett ügyek száma növekedett - a központi régióban az országos átlagot meghaladó mértékben - és a folyamatban lévő ügyek száma is csökkent, annak ellenére, hogy az érkezett ügyek száma emelkedést mutat.

A nyugdíjazott bírák tovább foglalkoztatása érdekében az OBH eddig is több lehetőséget teremtett; ilyen például a közvetítői eljárásról szóló törvény módosítása, amely lehetővé teszi a nyugdíjba vonuló bíráknak, hogy bírósági titkárként közvetítő (mediátori) tevékenységet folytathassanak a bíróságokon.

A mediátori tevékenység iránt érdeklődő polgári ügyszakos bírák számára 2012. június-július hónapban az OBH képzést szervezett, melyre 64 bíró jelentkezett. A büntető ügyszakos mediációs képzésre várhatóan 2012. szeptember hónapban kerül sor.

Az OBH az eddig létrehozott különböző szakterületeken tevékenykedő munkacsoportjai mellett továbbiak alakítását tervezi pl. a bírósági integritás munkacsoport, melyek munkájában is számít a nyugdíjba vonuló bíró kollégák szakértelmére.

Budapest, 2012. július 16.