rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2012. július 17.

A romániai helyzetről és a Nyirő-temetésről
Bunta Levente Zoltán, Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármestere

Bolgár György: - Fényes tekintetű Ön, polgármester úr?

Bunta Levente Zoltán: - Szoktam tükörbe nézni, de a fényes tekintetet nem látom. Mindenképp azt gondolom, hogy nem fátyolos a szemem, se nem ködös, úgyhogy az éles látáshoz lehet, hogy közben az is hozzájárul, hogy az ember csillog. Vagy nem is tudom. Nem értettem a kijelentést.

- Csak azoknak magyarázzuk el, akik nem ismerik ezt a bizonyos kijelentést. Kövér Lászlótól, az országgyűlés elnökétől származik, aki a hétvégén egy televíziós interjúban azt mondta, arra várunk a Nyirő-újratemetés ügyében, hogy a nagy tehetségű és fényes tekintetű székelyudvarhelyi polgármester úr végre hibátlanul ki tudjon tölteni egy űrlapot. Még egy űrlapot se tud kitölteni, polgármester létére?

- Úgy látom, hogy Kövér László fényez engem, de elmondhatom azt, hogy az űrlap rendesen volt kitöltve. Az igénylőnek voltak némi gondjai, ugyanis amikor a Nyirő temetéséhez igényelték az úgynevezett beleegyezést – habár nem is beleegyezésről van szó, hanem egy tanúsítványról –, nyilvántartásba vettük, akkor bizony elrontották, két helyen is elég súlyos hibát követtek el.

- Kik voltak az igénylők?

- Az országgyűlés megbízottjaként járt el Fráter Olivér, aki hol Nyirő José nevet használt ugyanazon a lapon, hol Nyirő Józsefet. Márpedig egy nevet nem szabad lefordítani, ezt mindenki tudja. Ugyanakkor egy nagyon furcsa okmányt is mellékeltek, a temetés előtti pénteken kérték mindezt, habár lett volna idejük – másfél év –, hogy felkészüljenek, de legalábbis egy hónap biztos. Elkövették azt a tévedést is, hogy május 20-án Nyirő József el volt hamvasztva. Ilyen jellegű bakikat nem mi követünk el.

- Már előre bejelentették, hogy el volt hamvasztva?

- Igen, tehát május 11-én igazolták, hogy május 20-án el volt hamvasztva. Így, szó szerint. Úgyhogy, ha valakivel baj van az nem mi vagyunk. Mi is szoktunk tévedni, nem vagyunk tévedhetetlenek, de ebben az ügyben sejtettük, hogy turpisság van. Felkészültünk és úgy jártunk el, mint ahogy húsz éve járt el a hivatal. Ha tényleg az lett volna a szándékunk, hogy akadályozzuk a dolgok menetét, akkor biztos megkapjuk idejében ezt a két hibát, nem az ügy kibontakozása után következnek be. Egyébként is, az ötven eurót sem éri el a büntetés, amit ki kellett volna kifizetni, ha valaki nem helyesen jár el, az okmány hiányában ennyi a büntetés.

- Azt mondja, hogy azt az ötven eurót nem fizette ki a magyar országgyűlés hivatala?

- Nem azt. Ha nem lett volna meg ez a papíros, akkor lett volna büntetés.

- Ja, értem.

- Ötven euró, ha mégis eltemetnek valakit. Gyakorlatilag egy nyilvántartásról és egy banális papírról van szó.

- Áhá, szóval el lehetett volna temetni.

- Nyugodtan lehetett volna temetni.

- Nyugodtan, csak ötven euró büntetést kellett volna fizetni. Ehelyett meghátráltak, nem temették, vajon miért?

- Egyfelől a kampányba szerettek volna beavatkozni és az ellenpártnak szerettek volna mindenképp babérokat szerezni. Ez nem jött be nekik, és akkor rájöttek, hogy mekkora nagy butaságot, diplomáciai botrányt követtek el, a két ország viszonyát megrontották, még Izrael és Magyarország viszonyát is, és még mondhatnám.

- Meg az Egyesült Államok és Magyarország viszonyát is némileg.

- Nagyon sajnálom, de akinek szégyellnivalója van és aki nem jól járt el, azt az országgyűlés hivatalában kell keresni. Mit mondjak, számomra meglepő volt az, hogy a magyar országgyűlés nevében eljárók egész mást mondanak a nyilvánosság előtt, mint ami bent elhangzik. És nem is a saját véleményüket mondják, hanem például az én számba adnak olyan szavakat, hogy Nyirő Józsefet lenyilasoztam. Van öt tanúm arra, hogy ez nem így történt. Milyen világ az, vagy milyen emberek azok, akik egy ügyben így járnak el, és egy magyar tárgyaláson megpróbálnak ilyen értelmezést adni? Magyarán csúsztatnak, ferdítenek, valótlanságokat állítanak. Milyen emberek azok, akik így próbálnak elérni eredményeket?

- Ki kezdeményezte Nyirő József újratemetését? Székelyföldön találták ezt ki vagy a magyar országgyűléstől, magyar politikai körökből jött? Mit tud?

- Többen voltunk, Székelyudvarhelyen már ezelőtt tizenöt éve volt egy civil kezdeményezés, ezelőtt másfél-két évvel én is kezdeményeztem, hisz Nyirőnek ez volt a végakarata, és a tisztességes úgy lett volna, ha Nyirő Józsefet eltemetik, ha azt kívánta, hogy legalább a lelke térjen vissza Székelyföldre, hogy nyugodjon békében. Aztán időközben kiderült, hogy Kövér László is ügyködik – vagy legalábbis az irodája, hivatala – az ügyben, így mi azt mondtuk, rendben van, amiben tudunk, segítünk, hisz magasabb hivatal az övé, mint a miénk, így engedtünk neki teret, hiszen jobban tudják végezni a dolgukat, mint mi. Ugyanis más eszközeik vannak, több lehetőségük van, diplomáciai stb. Ez rendben is volt mindaddig, amíg el nem kezdtek az ügyek úgy bonyolódni, hogy politikai kampányba csapott át az egész.

- Önök ezt nem politikai eseményként képzelték el, hanem egy székely író egyszerű újratemetéseként.

- Végakarataként, így van. Kértük, hogy adják át a székelyeknek az eltemetés jogát, de ezt nem nagyon akarták. Javasoltuk azt is, hogy ha nem adják át, akkor az írószövetségek által nevesített valamelyik alapítvány, intézmény rendezze, de semmiképp sem szabadott volna túlpolitizálni, nem szabadott volna diplomáciai botrányt csinálni belőle, politikai kampánnyá tenni. Hisz magukra rántották a román hatalmat és magukra rántottak itt sok mindent, ami nekünk egy kicsit sem jó. Mi kisebbségben vagyunk, néha jobban át kell gondoljuk, hogy mit teszünk, sérülékenyebbek is vagyunk. Ha nem segítenek, akkor legalább ne ártsanak, mondjuk mi, de hála Istennek ezen is túl vagyunk, és kibírtuk.

- Mekkora visszhangja lett ennek a botránynak Székelyföldön?

- Elég, és nemcsak Székelyföldön, hanem Erdély más városaiban is. A román nacionalizmust könnyű volt felkorbácsolni és ez kifejtette a hatását a választásokon. Meg lehet nézni egyik-másik településen, ahol a mérleg éppen hogy billegett a mi szempontunkból, mert vegyes lakosú település, ott bizony ennek az ügynek is köszönhetően úsztak el mandátumok. Nem hiányzott ez nekünk, egy kicsit sem.

- Mitől lett Ön a bűnbak személyesen, fényes tekintetű padisah?

- Arról szólt a történet, hogy Kövérnek van egy komája, aki kövérke a testalkatát tekintve tizenkét évig regnált itt polgármesterként, valószínűleg ő alá szeretett volna nyúlni Kövér László valamilyen okból. Aztán, hogy ez politikai vagy magánok, én nem tudom, de valószínű, hogy innen származtatik az én fényes tekintetem.

- Az előbbiekben már utalt arra, hogy a román politikai életben is meglettek ennek a következményei, és a magyar közösséget ez elég súlyosan érintette, román nacionalista erők felhasználták ezt az ügyet is arra, hogy természetesen politikai előnyöket kovácsoljanak mindebből. De ráadásul még valami történt itt az elmúlt hetekben Romániában, nem utolsósorban sok szempontból hasonlóan, mint ahogy Magyarországon az elmúlt két év zajlott, legalábbis Európában egyre inkább megteszik ezt az összehasonlítást a két Viktor között. Igaz a romániai Viktor szociáldemokrata, ellentétben a magyarral, de hatalomtechnikájuk sok tekintetben hasonló. Mi folyik az Ön, illetve az Önök megítélése szerint most Romániában? Hogyan lehet értékelni vagy elhelyezni mindazt, amit a román kormányzat próbál most csinálni az országban?

- Hatalmi harc folyik, amit egyáltalán nem nézünk jó szemmel, nem hiányzik. Ilyenkor néha előkerül a kisebbség, mint ahogy elő is került a magyar orvosi egyetem ügye, meg egyéb ügyek is, amelyek számunkra egyértelműen rossz hangulatot jelentenek, nemcsak diszkomfortot, ennél többet, félelemérzetet is akár.

- Két tűz közé kerülhetnek, nem? Elég kedvezőtlenül hathat az RMDSZ-re a baloldal és a jobboldal között is.

- Igen, ha ezt a dolgot nem jól menedzseljük vagy a viszonyulásunk nem megfelelő, megtörténhet. Habár én azért bízom benne, hogy az ősszel majd elülnek ezek a hullámok. Semmiképpen nem szeretnénk, hogy ez is megviseljen bennünket, mint ahogy a Nyirő-ügy itt, helyi szinten megviselt. Legszívesebben ezeket az eseményeket távolról szemlélnénk. Lehet, hogy a végére jót hoz nekünk, mert úgy nézem, hogy a szociáldemokrata kormány az ügyetlenkedései miatt talán a százalékait rendesen csökkenti, így lehet, hogy az RMDSZ lesz megint a mérleg nyelve. Persze nem lehet azért ezzel sem előreszaladni, én inkább szeretem a csendet, a békességet, azt a lehetőséget, amikor élni, dolgozni lehet, és ez most úgy tűnik, hogy ennek nem kedvez. Markó Attilát, államtitkári rangban lévő elöljárónkat azért ítélik el, mert valamit visszaszolgáltatott. Szóval ezek az idők egyáltalán nem kedveznek a munkának és a kisebbségnek sem, nem jó semmire az ilyen jellegű egymásnak feszülés.

- Azt mondja, hogy a békességet, a nyugalmat szereti. Lát rá esélyt, hogy Nyirő József hamvait békében, nyugalomban, botrány nélkül temetik el Székelyudvarhelyen?

- Nagyon bizakodom benne, és ha ez a dolog nem fog megtörténni sürgősen, a következő két-három hónapban, akkor kezdeményezni fogunk. Én azt mondom, aki tenni akarja a dolgát, az most tegye, ha már elkezdte, ha már nem akarja átadni a temetési jogot. Viszont, ha ez nem történik meg az említett időn belül, akkor átvesszük a kezdeményezést. Azt nem lehet, hogy Nyirő hamvai bolyongjanak a nagyvilágban, azt sem lehet tudni, hogy hol van, mert ez nem tisztességes, nem a végakarat teljesítése. Ez egy kegyeleti kérdés, aminek eleget kéne tennie mindenkinek.

- Önmagában is botrány tényleg, hogy hol vannak a hamvak. Micsoda dolog ez? Ez valóban kegyeleti ügy.

- Aztán, hogy a dolgok csillapodnak-e, csitulnak-e, én remélem, hogy igen. Mindenképp arra számítunk, hogy dolgos idők jönnek, amikor végezzük a dolgunkat, azt tesszük, amit az emberek elvárnak tőlünk. És ez volna jó Magyarországon is, ez volna jó Romániában is. Nemcsak a kisebbségnek, hanem az ország lakóinak, mindenkinek. Tudom, hogy a gazdasági világ egy felbolydult helyzetet hozott, de bölcsebbeknek kell lennünk, ne mindenki a saját kis hasznát nézze, azon túl kell tekinteni és a közösség dolgát kell előre venni. Én bízom azért abban, hogy a bölcsesség csak előkerül valahonnan és a józan ész dominálni fog. Remélem legalább ősztől, téltől.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái