rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2012. november 14.

Újabb bírósági döntés, újabb médatanácsi ellenállás
Arató András a Klubrádió elnök-vezérigazgatója

Arató András: - Lehet, hogy az lenne a mai nap kérdése, hogy vajon hány bírósági ítéletet nem akar végrehajtani a Médiatanács.

Bolgár György: - Na, hányat nem akar? Hol tartunk?

- Most ott tartunk – és csak a 2012-es évet kell tekinteni, hiszen ítéletek ebben az évben voltak –, hogy hat darab ítélet marasztalta el a Méditanácsot a Klubrádióval összefüggésben. Mind a hat ítéletben elhangzik a jogsértés vagy a törvénysértés szó, a jogkövető magatartás hiányának a kifejezése. Nem tudom, hogy meddig lehet ezt húzni, nyilván a Médiatanácsra vonatkoztatandó következtetés csak késik, de nem múlik.

- A mai tárgyalás miről szólt és mi lett a vége azon kívül, hogy nyertünk?

- A mai tárgyalás a 92,9-es frekvencia ügyéről szólt. Tehát arról a frekvenciáról, amelyet a Klubrádió egy pályázaton még 2010 áprilisában nyert el. Ennek a frekvenciának az a sajátossága, hogy közműsorszolgáltató jelleggel volt kiírva, tehát ingyenesen lehet használni, éppúgy, mint a Lánchíd, a Katolikus, vagy a Mária rádiókét, sőt immáron az InfoRádióét is. De ezzel a pályázattal kapcsolatban az új médiahatalomnak fenntartásai keletkeztek arra hivatkozva, hogy a Klubrádiónak már van egy frekvenciája. Ezért 2010 végén visszavonta a már jogerősen kihirdetett eredményt. Ez egyébként egy visszatérő motívum a médiatanácsnál, hogy jogerős dolgokat tekint semmisnek. Tehát itt azért alapvető jogelvek is sérülnek folyamatosan. Ezt a döntését a Médiatanácsnak megtámadtuk bíróság előtt, és elég sokáig húzódott, míg tárgyalásra került sor. 2011 áprilisában kezdődött el ez az ügy a bíróságon.

- Ez is már másfél éve megy?

- Nem, ez régebben.

- Már maga a tárgyalás.

- Hát igen, mert már a negyedik bíróságnál kötöttünk ki.

- Egyik sem vallotta magát illetékesnek ugye?

- Igen, ha kicsi az ügy, akkor a pesti, ha nagy, akkor a budai vagy akkor a fővárosi legyen, de aztán végül a gazdasági kollégiumnál kötött ki az ügy. És ott már hamar kitűzték. Csak mire oda jutott, hogy hamar kitűzhessék, az tartott sokáig. Tehát ez 2011 áprilisában kezdődött el, és 2012. február 28-án született az elsőfokú bírósági ítélet, amelyik megállapította, hogy jogellenes volt a Médiatanács magatartása, törvénytelen határozatban vonta vissza a korábbi eredményt, és ezért létrehozta ez a bíróság a Klubrádió és a Médiatanács közötti szerződést erre az ingyenes frekvenciára. Természetesen megfellebbezte a Médiatanács ezt az ítéletet, másodfokú tárgyalásra került sor, és a másodfokú bíróság megállapította, hogy érdemben helyesen döntött az elsőfokú bíróság, ámde közben módosultak a médiatörvény egyes passzusai. Ezeket egyébként kettő nappal a másodfokú tárgyalás előtt szavazta meg a parlament.

- Mindez csak a véletlen műve lehetett.

- Igen. De mindenesetre ez azt eredményezte, hogy a másodfokú bíróság nem találta elegendőnek az elsőfokú bíróság indoklását.

- Magát az ítéletet nem kifogásolta, csak azt, ameddig vagy ahogyan eljutott az ítéletig. Ennek az indoklását tartotta hiányosnak, hiszen közben megváltozott a törvény.

- Sőt, tulajdonképpen ennél erősebb is volt a másodfokú ítélet, mert valójában megállapította, hogy érdemben igaza van a felperes Klubrádiónak, és ezért utasította az elsőfokú bíróságot az indoklás kiegészítésére, meg újrafogalmazására.

- Ez az elsőfokú újratárgyalás történt meg ma, és ráadásul rögtön ítélettel is végződött.

- Hát ennyire nem volt gyors a dolog, mert október 10-én lett volna ez a tárgyalás, ám az október 10-i tárgyalás előtt három-négy nappal nyújtotta be a Médiatanács az alperesi periratait. Mi kértük a halasztást, mert ennyi idő alatt tizenvalahány oldalra, amit egy nagyon drágán, közpénzen működtetett apparátus előállít, jól felkészülni nem lehet ilyen rövid idő alatt. Ezt elfogadta a bíróság is, elnapolta november 14-ére. És egyébként pedig előírta, hogy a Klubrádiónak nyolc napon belül kellett akkor az ellenanyagát benyújtania, és nyolc napon belüli határidőt szabott a Médiatanács számára, hogy az ez elleni ellenanyagot adja be. Ez lett volna október 26-án, a múlt héten hétvégén érkezett meg az ellenbeadvány. Tehát még ezt sem tartotta be a Médiatanács. Semmilyen jogszabály, semmilyen előírás nem érvényes rájuk nézve.

- De ez a bíróságot végül is nem zavarta, mert ugyanez a Fővárosi Törvényszék másodszor is létrehozta azt a szerződést, amelyet 2010-ben a médiahatóságnak meg kellett volna kötnie a Klubrádióval. Milyen változott indoklással hozta létre a szerződést?

- A jogi szakértésekbe való belecsúszástól én megóvnám magamat meg a hallgatókat is, mindenesetre a magam laikus megközelítésében próbálom ezt megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül frappáns, jól megfogalmazott indoklást hallhattunk a bíróságon. Kétségtelen, hogy erre a szerintem nagyon komoly intellektuális teljesítményre ez az eljárási sor rákényszerítette a bíróságot, aki képes volt helytállni, mert nagyon jól elmagyarázta azt, hogy ha egy adott jogi környezet van egy ügy esetében, akkor az a jogi környezet érvényes rá akkor is, ha az ügy két-három év múlva fejeződik be. De azt is jól elmagyarázta, hogy ez a visszamenőleges törvénymódosítás, amit azt hiszem, július 3-án vagy mikor fogadtak el, miért nem alkalmazható és miért nem válik ez kizáró okká a tekintetben, hogy létrehozható-e ez a szerződés vagy sem. Sőt, ha jól értelmezem a szavait, azt mondta, hogy ugyanaz a formátumú szerződés, amit ő most létrehozott, a mai törvény szerint ugyan nem létezik, de ha a Médiatanács jogkövető magatartást tanúsít, akkor automatikusan létrehozza azt a hatósági típusú szerződést, ami a polgárjogi szerződés helyébe lép.

- Hiszen vannak vagy voltak ugyanilyen szerződések más rádiók esetében 2010-ben, és azokat is meg kellett változtatni, amikor megváltozott a törvény. Nem?

- Ugye az volt az idézőjelbe tett fifikás megközelítés a júliusi törvénymódosításban, hogy az új médiatörvény úgynevezett átmeneti rendelkezéseit, amelyek a régi törvényből átcsúszó ügyekre vonatkoztak, egyszerűen semmissé tette. Vagyis ezzel kivette a létrát az éppen villanykörtét beszerelők alól a parlament. De ma a bíróság nagyon eklatánsan bemutatta azt, hogy ez nem akadálya annak, hogy ez a szerződés létrehozható legyen bíróság által és a médiatanács csak újabb jogsértéssel tudja nem létrehozni a hatósági szerződést. Hozzátéve, hogy annak a megtámadási felülete már nem a polgári peres eljárás, hanem a közigazgatási peres eljárás lesz. De ezzel felhívta a figyelmet arra, hogy jogkövető magatartást kell tanúsítani, és hogy ha egyébként más típusú peres eljárásban nem tartaná ismét be a törvényt a Médiatanács, akkor erre mód lenne. Ugye tegnap este a Médiatanács egyik tagja a roadshow-jának az újabb, vagy végső állomásán bemutatott…

-… Lehet, hogy a végső, mert ma megkértük Auer Jánost, hogy itt is nyilatkozzék, és azt az udvarias választ kaptuk, hogy ma éppen nem ér rá.

- Elfáradt, mert ő nyilatkozott a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban, a Hírtévében és az ATV-ben is. Én meghívást kaptam ma estére az ATV-be, ami üdítő kivétel, mert a másik három médiumnál fel sem merült, hogy esetleg a Klubrádiót is megkérdezze abban az ügyben, aminek az a címe, hogy Klubrádió. De ebben a tegnap esti műsorban Kálmán Olga megkérdezte Auer Jánost, hogy mi a baja a Klubrádióval, és akkor ő azt mondta, hogy az ég adta világon semmi baja nincs vele. De akkor miért akarják elhallgattatni? Mire ő úgy reagált, hogy nem akar erős kifejezést használni, de ez már rágalmazás, és vissza kell hogy utasítsa ezt a megállapítást. Úgy gondolom, hogy ez a hatalmas labda a sokadik. Ne tessék fellebbezni, mert most már harmadszor tetszett elveszteni ezt a pert, a közpénzt nem kell erre költeni, a Klubrádió hallgatóinak és munkatársainak az idegeit nem kell tovább feszíteni és a Klubrádió világhírnevét sem kötelező tovább növelni.

- Igen. Ez olyan szép és egyszerű dolog volna, csak az embernek már erősek a kételyei. Nem is kell, hogy az embernek kételyei legyenek, mert megszületett a Médiatanács közleménye. Érdekes, hogy most nem blogoltak, hanem egyből kiléptek egy igazi közleménnyel. Szóval itt még csak kétség sem vetődhet fel, hogy ez az ő álláspontjuk. Tehát a Médiatanács kötelességének tekinti, hogy érvényt szerezzen a jogerős bírósági döntéseknek. Ez ugye még nem jogerős.

- Ha nem fellebbez, akkor jogerős lesz.

- Igen. Az lesz. Hogy azokat végrehajtsa, a hatóság a Budapest 92,9 megahertzes frekvencia ügyében született bírósági döntésnek is örömmel tesz eleget. Ez az örömmel tetszik nekem különösen. Amennyiben a bíróság döntése nem keletkeztet jogsértő, a médiatörvénnyel szembenálló helyzetet. Ezek szerint a bíróság sérti a törvényeket, ha jól értem a közleményt. A Médiatanács ugyanis csak abban az esetben köthet a bíróság döntésével összhangban szerződést erre a frekvenciára, ha ezzel nyíltan és egyértelműen megszegi a médiatörvény egyik kulcsfontosságú rendelkezését, mely az Európai Unió jogrendjével összhangban a média- és véleménymonopóliumok kialakulását megelőzendő kizárja, hogy egy műsorszolgáltatónak egy időben, azonos vételkörzetben két frekvenciája is lehessen. Fogalmaz a közlemény, hozzátéve, hogy a Klubrádiónak Budapesten már van frekvenciája, a rádió jelenleg is sugározza adását a 95,3-on. Mintha visszatértek volna az alapérvükhöz, hogy azért nem írtuk mi alá, mert két frekvenciájuk lett volna, azt pedig nem szabad. Mintha ez minden értelemben visszalépés lett volna az időközben megfogalmazott érveikhez képest, nem?

- Mielőtt elviccelném a dolgot, majd a végén lehet hogy azért megkísérlem, azért ez arcpirító.  Valami hihetetlen mértékű arcátlanság ez a közlemény, ugyanis a közelmúltban vízválasztó volt ez a már hivatkozott ominózus visszamenőleges törvénymódosítás. A törvénymódosítást megelőzően a Juventus Rádió esetében, azt követően az InfoRádió esetében pontosan azt csinálta a Médiatanács, amit mi a saját ügyünkben már 2010-ben kértünk. Tudniillik, hogy szűnjön meg az egyik frekvencián az adás, és a következő percben kezdődjék el a másik frekvencián. Az InfoRádió esetében – a Juventust most hagyjuk, mert az műfajilag távol áll tőlünk – a régi frekvenciát ugye odaadták a Click Rádió Kft-nek, amelyik egyébként nem kötötte meg a szerződést, mert drágának találta a frekvenciadíjat. Ez csak zárójeles megjegyzés, és az InfoRádióval úgy kötött az új frekvencián – egyébként ingyenes frekvencián – szerződést, hogy majd akkor kell a régi 95,8-on abbahagyni, mielőtt elkezdi az újon. Mi pontosan ezt kérjük, követeljük most már harmadik éve. És akkor előáll ezzel a közleménnyel, ami egy olyan bírósági ítélet napján van, amikor pont ezt mondta ki bíróság. Szóval ez hihetetlen mértékben felháborító. De hadd menjek tovább. Ugye örülhetünk, mert persze, hogy örüljön az ember, amikor a hatodik pert nyeri egy adott éven belül, miközben továbbra sincs tartós, állandó frekvenciánk. Tehát ezek a körülmények lehetetlenek, itt nem lehet épeszűen dolgozni. Persze nem épeszű a környezet, miért várnánk el magunk számára ezt. Hat per zárult vagy félig zárult le. Amikor valaki a szomszédjával pereskedik a tekintetben, hogy átlóg-e a cseresznyefa vagy sem, akkor lehet, hogy az már egy olyan sportág, ahol csak azért is nyerni kell, a nyerés öröme miatt. De itt egy olyan hatóságról van szó, egy olyan állami szervről, amelyiknek az a dolga, hogy szolgálja Magyarországot, amelyik közvagyonnal gazdálkodik, amelyiknek alaptörvényben előírt kötelessége, hogy elősegítse azt, hogy a vélemény sokszínűsége, a sajtószabadság érvényesüljön Magyarországon, amelyiknek konkrét kötelessége, hogy biztosítsa a színes médiaszolgáltatást Magyarországon. Ez nem jön ahhoz, hogy – egyébként közpénzen – perek sorozatát bukja el. Nyilvánvaló, hogy jogsértéseket csak ő követ el. Úgy gondolom, hogy a fizetés odaadása 3-án már önmagában megkérdőjelezhető, hiszen a mi pénzünkből vannak ők fenntartva.

- Többen felvetik hallgatók közül is, hogy legutóbb, amikor a jelenleg használt frekvenciánk ügyében jött elő a médiahatóság valami egészen abszurd ötlettel, hogy az ügyészséghez fordul, mert sajnos nem tudja végrehajtani a bíróság jogerős ítéletét, döntsön az ügyészség kvázi – ezt nem tudom ugyan, hogy képzelik, vagy milyen ország az, ahol a bíróság helyett az ügyészség dönt –, hogy most már megérett az idő arra, hogy a Klubrádió pert indítson. Nemcsak azért, hogy hajtsák végre az ítéleteket, hanem azért is, hogy kártérítéseket kérjen azért, mert olyan helyzetet hoztak létre, hogy nem tud megélni, nem tud hirdetéseket gyűjteni. Szóval olyan kár érte az elmúlt két év alatt a rádiót, hogy ezért már be lehet perelni a médiahatóságot. Elérkezett ennek az ideje vagy még nem?

- Én nem foglalkozom ezekkel a kérdésekkel e pillanatban, mert úgy gondolom, hogy alapjog-érvényesítés sérül Magyarországon. A véleményszabadság, a sajtószabadság alapjoga. Tehát ilyen körülmények között anyagi kérdésekkel korai foglalkozni. Az a kérdés dől el Magyarországon ebben az ügyben is, hogy marad-e valami a demokráciából, marad-e valami a véleménynyilvánítás, a sajtó szabadságából. Valóban úgy gondolom, hogy súlyos anyagi károkat is okoz ez a tevékenység, na de olyan alapvető károk keletkeznek a társadalomban emiatt az ügy miatt, vagy ezzel szimbolizálva, amit ma még át sem látunk. Csak mondok egy példát. A 95,3-mal kapcsolatban, azért ez elhíresült torzszülött, az üres oldalak kérdése, holott alapvetően nem erről van itt szó. Arról van szó, hogy ha valami jogerősen befejeződött, azt meg lehet-e kérdőjelezni utólag. Ha mondjuk valaki kapott építési engedélyt, felépítette a házát, majd a szomszédban előírják valaki másnak azt, hogy mit tudom én, kötelező három cseresznyefát ültetni, anélkül nincs építési engedély, ezek után mondjuk, hogy valamelyik bíróság helyben hagyja, hogy ilyen igényt lehet első fokon támasztani, abból nem következik az, hogy a te meglévő házadat le kell bontani, mert neked nincs három cseresznyefád. Na most, ezen kívül természetesen annyiban jó ez a cseresznyefa-analógia, mert ezt előírni majdnem akkora baromság, mint az üres oldalak aláíratása.

- Ugye tegnap Auer János az ATV-ben azzal érvelt, hogy a bíróság egyszer azt mondta, hogy az üres oldalakat is alá kell írni, a másik esetben azt mondta, hogy nem kell aláírni, szóval ők tanácstalanok, ezért fordultak az ügyészséghez. De az alapkérdésben, amikor mi megtámadtuk a győztes Autórádió Kft. pályázatát, a bíróság nem mondta ki, hogy az ő pályázatuk azért érvénytelen, mert az üresen hagyott hátoldalakat nem írták alá, hanem azért, mert a tartalommal bíró, vagyis szöveget tartalmazó számozott oldalak közül nem mindegyiket írták alá az előírásoknak megfelelően.

- Ez a csúsztatás, ami ugye ebben a roadshow-ban elhangzott, és nem akarok drasztikusabb kifejezést használni, csak gondolni, ez elképesztő abszurditás. Először is teljesen más ügyeket hoz be, amiknek semmi közük ehhez.

- Más pályázatokat, más bírósági ítéleteket.

- Igen. Teljesen más konstellációk, más stádiumban lévő ügyek. Azért ne felejtsük el, hogy a Klubrádió frekvenciáján a 95,3-ra kiírt pályázat jogerősen befejeződött. A versenyben maradt, ha jól emlékszem öt pályázat, ebből választotta ki a médiatanács az Autórádió Kft.-t. Mi megtámadtuk ennek az Autórádió Kft. győztességét, a négy másik pályázattal kapcsolatban semmilyen kereset nem indult bíróságon. Nyilván azért, mert egyébként a magyar társadalom azokat alakilag, tartalmilag megfelelőnek találta. Ha lett volna valamelyikkel kapcsolatban probléma, akkor lett volna másik kereset. Tovább megyek. A Rumba rádió – ez volt az egyik pályázó – sem támadta meg a későbbi üres oldalakra hivatkozással történt kizárást, tehát ő nem került joghátrányba. Ha ő úgy gondolta volna, hogy neki ezt meg kell támadni, akkor megtámadja. Hozzá kell tenni, hogy neki tíz vagy tizenkét ponttal kevesebb jutott a pályázaton. Tehát nyilván nem volt értelme erre pénzt, energiát fordítani. Nem állja meg a helyét az egész megközelítés, mert egy jogerősen befejezett pályázatról van szó, hiszen a bíróság azt mondta ki, hogy az Autórádió Kft.-t ki kellett zárni, és ennek megfelelően kell új eredményt hirdetni. Nem lehet összekeverni ezt a két dolgot, csak akkor, ha valaki abban bizonyos, hogy a legtöbb médiumban csak ő szólalhat meg és az ő igazságtól távollévő mondataival nem kell szembesülnie.

- Végezetül csak annyit kérdezek, hogy ha mind a két ügyben végre a médiahatóság hajlandó lesz elfogadni a bírói ítéleteket és azokat végre is hajtja, akkor tényleg az a helyzet állhat elő, hogy törvényesen, jogerősen két frekvenciánk van. Akkor mit fogunk csinálni?

- Nem állhat ez elő.

- Vagyis akkor lemondunk ünnepélyesen az egyikről? Előre szólunk a Médiatanácsnak, hogy megkezdjük az adást x napon az egyiken, és abban a pillanatban leállítjuk a másikat?

- Az ünnepélyességet a Médiatanács vonatkozásában más eseményre tartogatnám. De ez az első pillanattól kezdve fel sem merül. Megpályáztuk a 92,9-et és már a pályázatba beleírtuk azt, hogy mi azt megelőzően megszüntetjük az adást a 95,3-on, mielőtt megszólalnánk a 92,9-en.

- Elég elolvasni a régi pályázatunkat.

- Azért hadd mondjam azt el, hogy egy két és fél-, három év után még az is nagyon kevés jutalom lenne, ha kettő, három vagy négy frekvencián szólhatnánk egyszerre. De az is inkább büntetés lenne, mert annál nagyobb hülyeséget, mint egy vételkörzetben két frekvencián nyomni ugyanazt, nem tudok elképzelni. Jó, nagyobb hülyeség az üres oldalak aláírása, kétségtelen, tehát itt végtelenek a lehetőségek. De tételezzük fel magunkról, hogy itt azért összegyűlt annyi szürkeállomány, hogy ilyen hülyeséget nem is gondolunk.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái