rss      tw      fb
Keres

Téves elégedettségAz a benyomásom, hogy – a szocialista parlamenti frakciót követve – a baloldali, antifasiszta közvélemény megelégedéssel fogadta, ahogy Orbán Viktor április 8-án Steiner Pál szocialista képviselőnek válaszolva közölte az Országgyűlésben: utasította a belügyminisztert, hogy „ne engedélyezzenek más rendezvényt, amely sértheti az Élet Menete felvonulást”. Maga Steiner illedelmesen megköszönte a választ. Attól tartok, rosszul tette, nekünk pedig nincs okunk elégedettnek lenni Orbán eljárásával.

Arra hivatkozott a válaszban, hogy az „Adj gázt” címmel meghirdetett motoros felvonulás „nemcsak a jó ízléssel áll szemben, hanem a kisebbségek alkotmányos jogait is csorbítja”. A Belügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben az olvasható: „A Nemzeti Érzelmű Motorosok Egyesülete ugyanezen a napon kíván rendezvényt tartani. A rendezvény kijelölt időpontja, útvonalterve, valamint annak provokatív – Adj gázt! – elnevezése  valamennyi jóérzésű embert sérti. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a jogszabályi lehetőségek teljes igénybevételével tiltani fogja a Nemzeti Érzelmű Motorosok Egyesületének felvonulását. A Belügyminisztérium határozottan elítéli a Nemzeti Érzelmű Motorosok Egyesületének provokációs kísérletét.”

A BM közleménye óvatos, amikor azt mondja „a jogszabályi lehetőségek teljes igénybevételével”. Mi is a jogszabályi lehetőség?

A gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvény 8. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely esetben tilthatja meg a rendőrség az előre a bejelentett rendezvényt. Ez a rendelkezés így szól: „Ha a bejelentéshez kötött rendezvény megtartása a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését súlyosan veszélyeztetné, vagy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, a rendőrség a bejelentésnek a hatósághoz való beérkezésétől számított 48 órán belül a rendezvénynek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időben való megtartását megtilthatja.” Különösebb fejtörés nélkül megállapítható: a nemzeti érzelmű motorosok tervezett rendezvénye nem tartozik ebbe a kategóriába, a rendőrség jogszerűen nem tilthatta meg előre, már a bejelentést követően, és nem tilthatja meg Orbán miniszterelnök utasítására sem. Orbán utasítása sérti a gyülekezési törvényt, és ezáltal az alkotmányt, illetve ma az „Alaptörvényt”, amelynek VIII. cikk (1) bekezdése így hangzik: „Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez”. (A köztársasági alkotmányban ez még így hangzott: „A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.”.)

Vajon nincs igaza Orbánnak abban, hogy az „Adj gázt!” motoros tüntetés „nemcsak a jó ízléssel áll szemben, hanem a kisebbségek alkotmányos jogait is csorbítja”? Ebben igaza lehet, és ezért helyes is, ha a szocialisták kérdésére vagy akár kérdés nélkül az Országgyűlésben vagy másutt elmondja a véleményét. Csakhogy a gyülekezéshez való jog gyakorlását szabályozó hatályos törvény szerint ez nem lehet indoka a gyülekezés megtiltásának. Orbán egyébként helytelenül fogalmazott úgy az Országgyűlésben, hogy arra utasította a belügyminisztert, ne engedélyezze a rendezvényt, hiszen a törvény szerint a gyülekezést Magyarországon nem kell engedélyezni, csak bejelentés után, meghatározott feltételek teljesülése esetén, az adott helyen és időben meg lehet tiltani. (Másutt, máskor azonban ettől még megtartható.) A törvénynek ugyanis az az alapelve, hogy a gyülekezésen elhangzottak tartalma nem adhat okot a tiltásra: ez a szabadság alapvető garanciája. Ezzel függ össze, hogy a tiltás joga a politikailag semleges rendőrségé, a rendőrség döntését a politikailag semleges, csak a törvénynek alárendelt bíróság bírálhatja felül, a miniszterelnöknek erre nézve nincs joga utasítást adni senkinek. Amikor Orbán arra utasítja a belügyminisztert, hogy tartalmi okból tiltsa meg előre a motoros tüntetést, ezzel az alkotmányos alapelvvel fordul szembe. Ez pedig rendkívül veszélyes precedens. Ha ugyanis ennek a demokraták, antifasiszták számára rendkívül visszataszító rendezvénynek az esetében utasítja a miniszterelnök a belügyminiszteren keresztül a rendőrséget a politikai tartalom alapján történő előzetes tiltásra, akkor bármikor adhat utasítást ugyanerre más politikai tartalom alapján is. Sokakat meglephet, de Orbán itt lényegében ugyanazt tette, mint amikor a vörösiszap-katasztrófa másnapján azzal örvendeztette meg az Országgyűlést, hogy a MAL vezérigazgatóját máris őrizetbe vette a rendőrség. Abban az ügyben sem volt joga intézkedni, ebben sem.

Szeretném megnyugtatni az antifasisztákat, köztük önmagamat: az államnak van jogszerű lehetősége is az „Adj gázt!” tüntetés megakadályozására. A hatályos gyülekezési törvény 2. § (3) bekezdése így rendelkezik: „A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.” Majd a 14. § (1) bekezdése ehhez csatlakozóan kimondja: „Ha a gyülekezési jog gyakorlása a 2. § (3) bekezdésében foglaltakba ütközik, vagy a rendezvényen a résztvevők fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve jelennek meg, továbbá ha bejelentéshez kötött rendezvényt tiltó határozat ellenére tartanak, a rendőrség a rendezvényt feloszlatja.” Ha tehát a motoros tüntetés „mások jogának és szabadságának sérelmével jár” – és Orbán valószínűleg erre hivatkozott parlamenti válaszában – akkor a rendőrségnek a már megkezdett tüntetést fel kell oszlatnia. A jogszerű fellépés tehát nem az előzetes tiltás, hanem a tüntetés feloszlatása. Helyesen van ez így, hiszen ha nem így szólna a szabályozás, akkor politikai döntéshozóktól, a mindenkori kormánytöbbség politikai álláspontjától függene, hogy milyen politikai tartalommal lehetne Magyarországon tüntetni és milyen tartalommal nem. Orbán utasítása ez utóbbit jelenti, szembefordulva a köztársasági Alkotmányban foglalt elvekkel, amelyeket e tekintetben, legalábbis névleg az orbáni Alaptörvény is átvett. Precedens ez, amely másnak is utat nyithat.


Forrás: teszmotor.hu

Miután a rendőrség – szerintem alkotmányos szempontból helyesen – nem tiltotta meg az „Adj gázt!” motorozást, demokraták, antifasiszták különféle csoportjai készültek arra, hogy testükkel, élőlánccal akadályozzák őket. Ez az a mód, ahogy az antifasiszták Nyugat-Európa-szerte fel szoktak lépni a szélsőjobb jogállamban nem betiltható tüntetéseivel, felvonulásaival szemben. Ez lett volna ez esetben is a helyénvaló fellépés. Ha egyértelműen megállapítható, hogy a motoros tüntetés jogot sért, akkor a rendőrség feladata a rendezvény feloszlatása. Ha ez nem egyértelmű, akkor hárul a feladat az antifasiszták ezreire, tízezreire. Magam is arra készültem, hogy ott leszek, amikor elálljuk a nemzeti érzelmű motorosok útját. Sajnálom, hogy erre most nem lesz alkalmunk.

Annál is inkább, mert Orbánt a fellépése nem akadályozza meg abban, hogy az általa vezetett kormány dicsőítse a múlt antiszemitáit és kitüntesse a jelenéit. Ez abba a kettős játékba illik, hogy a nemzetközi szalonképesség megőrzésére törekedve látványos gesztusokat tesz a nemzetközi zsidó intézményeknek, fellép néhány kirívó esetben, ugyanakkor az általa működtetett sajtóban, az általa támogatott értelmiségi körben belföldön szalonképessé teszi a múltbéli és jelenlegi antiszemitizmust. Akik elégedettek az „Adj gázt!” betiltásával, vagy meghívták Rogán Antalt a jobbikos képviselő szörnyű beszéde miatti januári Kossuth téri rendezvényre, azok bedőlnek ennek a kettős játéknak, s hozzájárulnak Orbán nemzetközi szalonképességének fenntartásához. Rosszul teszik.Bauer Tamás közgazdász , a Demokratikus Koalíció alelnöke
Déri Miklós felvétele


Korábban a Galamusban:

A nemzeti kérdés két évtized magyar politikájában (előadás)
Bauer Tamás beszéde (a Körcsarnokban)
„Hiába itt Cicero, Diderot…”
G-7
Mi folyik itt kormányzás gyanánt?
„Nyaltam. Szar ember vagyok”
A hazudozás apológiája
Mit tegyünk nyugdíj-ügyben?
A magyar szellem
Köztársaság
Már nem köztársaság
A köztársaság lebontása
Távol maradva
Átállás
Orbán vallomása
Részletes vita
Két hamisság, egy igazság alkotmányügyben
Különvélemény jeles napokon
Beismerésben
Szocialisták – honnan hová?
Bolsevikok
Igen
Hetven éve
Kémper következik?
Kiút a semmibe
Név szerinti
Aki a gyurcsányozást nem bírja abbahagyni
2013. március 11.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!