rss      tw      fb
Keres

Vélemények – 2010. július 26-án, hétfőn

Viktátorra van szükség

Adam LeBor a The Times című brit konzervatív napilap hétfői számában így kezdi írását:  „felháborodás zajai visszhangoznak Brüsszeltől Washingtonig, Magyarország - akárcsak A majmok bolygója című film rabszolgái - kimondta a tiltott szót, a nemet.” A szerző szerint: „Orbán Viktor nemet mondott az IMF és az EU költségvetési lefaragásokra és megszorító intézkedésekre felszólító követelésire, és a képviselők összeomló fizetőeszközökről és fiskális felelőtlenségről beszélve távoztak Budapestről. A forint zuhant, erősödött, majd megint zuhant, az ország azonban kitart.

A lefaragások helyett a kormány adócsökkentéssel, a gazdaság kifehérítésével, valamint az üzleti környezet egyszerűsítésével akar növekedést elérni. Persze a 2008-ban nyújtott 20 milliárd dolláros mentőcsomag miatt az EU-nak és az IMF-nek joga van tárgyalni Magyarország pénzügyi terveiről. Magyarországnak pedig joga van ’fegyvert ragadni’, miután a térség nagy része ’gazdasági tarlóvá’ változott az IMF segítségével az 1990-es évek elején beindult privatizáció miatt.

Ám a pénzügyeknél jelentősebb dolog forog kockán: mégpedig a nemzeti szuverenitás, különösen a kisebb országok szuverenitása. ’Sorsunkat talán növekvően befolyásolják a globális pénzemberek és a multinacionális intézmények, de én nem emlékszem, hogy bárki is szavazott volna erre a folyamatra, vagy egyáltalán választást kínáltak volna.’ A nemzetek felett álló testületek - a kommunisták háború utáni taktikájával élve - lopva faragják a függetlenséget és a szuverenitást, míg végül senki sem veszi észre, hogy nem maradt belőlük semmi.

Most azonban valaki észrevette. A jobbközép Fidesz-kormány vezetőjét bírálatok érték a sorozatban elfogadott, és ellenzéki vélemények szerint az érintett intézmények függetlenségét sértő törvények miatt. ’Budapesten most az a vicc járja, hogy a demokrácia helyét átvette a Viktokrácia.’ Ugyanakkor lehetséges, hogy épp egy ’Viktátorra’ van szükség az IMF-fel és az EU-val szemben.

Magyarországon a parlament elfogadta a bankadóról szóló törvényt, és az európai pénzügyi körök most attól tartanak, hogy a szomszédos országok hamarosan követik a magyar példát.

A bankadó megérdemelt. Magyarország gazdasági vajúdásának jó részéért a bankok felelnek, a kölcsönök elképesztő arányát, 70 százalékát külföldi valutában, többségében svájci frankban adták ki.

Szóval éljen Magyarország, amiért szembe szállt a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval. ’1956-ban a magyarok felkeltek a szovjet elnyomás ellen, remélve hogy láncreakció indul be. Ez nem történt meg, de Magyarország lázadása a kapitalista despotákkal szemben ezúttal talán szikrát gyújt’" - olvasható a cikk végén.

***

Egy újabb balul sikerül lépés
„A nemzetközi szervezetekkel való tárgyalások felfüggesztését az április óta hivatalban lévő kormány egy újabb ballépésének nevezi a Financial Times hétfői cikke” – írja a portfolio.hu. „A brit üzleti napilap emlékeztet arra, hogy a forint múlt hétfőn 3 százalékot zuhant arra a hírre, hogy az EU-IMF-delegáció hazautazott, és elhalasztotta a felülvizsgálat lezárását.
Az FT cikke arra is felhívja a figyelmet, hogy a forint pénteken is veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, miután a Moody’s hitelminősítő leminősítést valószínűsítő felülvizsgálat alá vette a magyar adósbesorolást. Múlt hónapban a kormánypárt vezető politikusa vont párhuzamot Magyarország és Görögország között, ami sokkal durvább piaci reakciót okozott.
Mindeközben a parlament elfogadta a - világon legnagyobbnak mondható büntető - bankadót. A provokáció túlment a költségvetés témáján - írja az FT utalva a jegybankelnök fizetését is érintő bérlimitre és a médiaalkotmányra.”

***

Érthetetlen Orbán álláspontja

Ezt Róna Péter közgazdász mondta a Szociális Kerekasztal hétfői rendezvényén. Érthetetlen, hogy meg akarja szakítani a kapcsolatot az IMF-fel, hiszen 2014-ig, a hitel visszafizetéséig erre nincs mód. A Nemzetközi Valutalaptól kilenc részletben lehet felvenni a hitelt, ebből hét részletet hívott le a kormány, a visszafizetés 16 részletben, 2014-ig történik, azaz addig nem lehet a kapcsolatokat megszakítani

A 2008-ban aláírt szándéklevél vállalásokat rögzít Magyarország számára, így ha azokat az új kormány módosítani akarja, akkor az csak tárgyalás útján lehetséges, mondta Róna Péter. Arról nem beszélve, hogy a nemzetközi pénzpiacon Magyarország csak az IMF hitelesítése mellett juthat hozzá további finanszírozáshoz, az Európai Unióval való kapcsolat erre nem ad garanciát. Mivel az EU-nak nincs megfelelő apparátusa a hitelfelvevőkkel való tárgyalásra, ezért mindig az IMF-fel együtt tárgyal az adósokkal.

A bankadóval kapcsolatban az IMF álláspontját ismertette Róna Péter. Eszerint az IMF azért nem kedveli magyar bankadót, mert az egyedi intézkedés, márpedig az IMF azokat a kiszámítható, hosszabb távra szóló lépéseket szorgalmazza, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést, és a bankadó nem sorolható ebbe a kategóriába.

Róna Péter véleménye szerint a gazdasági növekedést, a nagyon alacsony magyar foglalkoztatási szintet nem képes előmozdítani az Orbán-kormány 29 pontos gazdaság csomagja, inkább alkalmas a felső középosztály megteremtésére illetve megerősítésére.

Róna: Orbán forradalmat csinált című írásában az fn.hu további részletekről is beszámol.

Orbán Viktor valóban forradalmat csinált, csak éppen a forradalom célja a felső középosztály megteremtése – ez Róna Péter véleménye. Szerinte az egykulcsos személyi jövedelmadó ki nem mondott politikai célja, hogy támogassuk a tehetségeseket, a rátermetteket, hogy ne máshol keressék a boldogulásukat, s hagyjuk magára a mintegy 3 millió létminimum alatt nyomorgó embert, mert úgysem menthetők. Ám ez a logika akkor lenne helyénvaló, ha Magyarországon a tehetségek valóban teret kaphatnának. Róna szerint viszont hazánkban a felemelkedés kulcsa az oligarchiákhoz kötődés, vagy a Fidesz-, vagy az MSZP oligarchiájához kell kapcsolódni.”

***

Orbán a Die Weltnek: nem szabad elnyomni az ellenzéket

Orbán Viktor a következőket mondta a német napilapnak adott interjújában:

1. Demokrácia nem létezik ellenzék nélkül.

2. Természetes az ellenzék szerepe: "Egy demokráciában az ellenzéket nem szabad elnyomni". "Egy demokráciában nem lehetséges az, hogy egy fontos kérdésben mindenki egy véleményen legyen."

3. Szeretné, hogy Magyarországnak új alkotmánya legyen. Az 1949-ből származó mai alkotmánynak - amely tartalmilag természetesen már régóta nem sztálinista - van néhány nagy hiányossága. "Nincs preambuluma, és semmit nem mond azokról az értékekről, amelyek mellett Magyarországnak el kell köteleznie magát." Olyan bevezetőre van szükség, amely összefoglalja mindazokat az értékeket, amelyekkel valamennyi magyar egyetért. A jelenlegi alkotmányban sok minden értelmezésre szorul, és túl gyakran kell az alkotmánybíróságnak döntenie. "Ezért egyértelmű, korrekt, határozottan fogalmazó alkotmányt akarunk, amely ideális megoldásokat kínál."

4. Az újság kérdésére válaszolva cáfolta, hogy francia mintájú, az államfő számára nagy hatalmi jogköröket biztosító elnöki rendszer bevezetésére törekedne: "Véleményem szerint az elnök szerepét nem kell megváltoztatni."

5. Ha Magyarországot a nyugati világgal - Amerikától Németországon keresztül egészen Lengyelországig - hasonlítjuk össze, valamennyi közül politikailag a magyar miniszterelnök rendelkezik a legerősebb végrehajtói pozícióval. "Ezért mindig mosolyognom kell, amikor azt kérdezik tőlem, vajon az elnöki rendszer irányába akarok-e haladni." "Magamat azért csak nem akarom gyengíteni!" Az államfő reprezentatív, a miniszterelnök tényleges kormányzati funkcióval rendelkezik. "Mindazok, akik Magyarországon egy elnöki rendszer bevezetését akarják, engem akarnak gyengíteni. Magától értetődően ezt nem támogatom."

6. A választások eredményeként Magyarországon nem egyszerű többség, hanem egy közösség jött létre. Ezt a közösséget egyfajta nemzeti centrumnak tekinti. "Ezt a közösséget szeretném megőrizni, és a jövőbe vezetni."

7. Saját többsége azt bizonyítja, hogy az emberek nem akarják fenntartani a társadalom ideológiákon alapuló széthasadását. A Fidesz áprilisban a baloldalról több szavazót nyert, mint a magát szocialistának nevező párt: "A magyarok kimondták, nem akarunk többé táborokat, nem akarjuk többé az ideológiák által meghatározott gondolkodásmódot." Magyarországon meg is szűnt az eddigi bipoláris rendszer. "Az a 6 millió választó szüntette meg ezt, amely az urnák elé járult." A nemzeti centrum együttműködést keres valamennyi magyarral. "Ezt a nemzeti centrumot az ellenzéki pártok három irányból támadják": a nemzeti radikalizmus irányából a Jobbik, továbbá a posztkommunista szocializmus irányából, végül pedig zöld-liberális oldalról.

8. Cáfolta, hogy a választások utáni éjszaka - amikor a szavazóurnáknál végbement forradalomról beszélt - arra utalt volna, hogy nem egy törvényhozási cikluson keresztül, hanem 10-15 évig kíván kormányozni. "Mindezzel azt kívántam kifejezni, hogy 4 év alatt akarjuk elvégezni 15 év munkáját." Ugyanis arra számít, hogy a nemzeti centrum megoldja mindazokat a felhalmozódott problémákat, amelyeket a korábbi kormányok nem voltak képesek megoldani.

9. Arra a kérdésre, hogy a szélsőjobboldali Jobbik vajon veszélyt jelent-e a magyarországi demokráciára, Orbán Viktor kijelentette: "Magyarországon nem tűrünk semmi fajta rasszista vagy antiszemita kijelentést." A parlament által elfogadott kormányprogram hangsúlyozza, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét hozzuk létre: "Ez azonban csakis kulturális alapon lehetséges, az emberi méltóság tiszteletben tartásának kultúrája alapján. Antiszemita kijelentések ezért nem fogadhatók el." A Jobbikkal szembeni politikai fellépést firtató kérdésre idézte az egykori bajor miniszterelnök, Franz-Josef Strauss azon kijelentését, hogy "tőle jobbra már csak a fal létezik". "Ehhez tartom én is magam." A polgári, kereszténydemokrata jobboldalnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy Magyarországon a szélsőjobboldalnak ne engedjen több teret.

10. Ami a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalások felfüggesztését, illetve a költségvetés szanálását illeti: Magyarország világrekorder a költségvetés szanálásában. "Az igazsághoz hozzátartozik, hogy saját hibáink miatt kényszerültünk erre a világrekordra." "Az elmúlt nyolc évben ugyanis engedtük, hogy költségvetésünk összeomoljon." "Ehhez jött még az, hogy a költségvetési adatokat meghamisították." Ez "bűncselekmény" volt. "Ezt a bűncselekményt ugyan az előző szocialista kormány követte el, de annak terheit az egész ország viselte". "És most mindezt az egész országnak kell leküzdenie. Ez a mi örökségünk" – mondta tehát Orbán Viktor.

***

Nép (fele): a Fidesz-KDNP teljesítménye jó vagy nagyon jó

A Századvég Alapítvány júliusi közvélemény-kutatása szerint alapjaiban nem változott a kormánytöbbség társadalmi támogatottsága a választások óta eltelt három hónapban.

Az alapítvány az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében hangsúlyozza: a Fidesz-KDNP-pártszövetség népszerűsége - mind az összes megkérdezett, mind a biztos szavazó pártválasztók körében - közel négyszerese volt az ellenzék vezető erejét adó MSZP támogatottságának.

A felmérés készítői által júliusban megkérdezettek 46 százaléka szavazna a Fideszre, míg a szocialista pártot a válaszadók 12 százaléka, a Jobbikot 8 százaléka, az LMP-t pedig 6 százaléka támogatja - fejtik ki.

A Fidesz-KDNP fölénye még nagyobb a biztos szavazó pártválasztók körében, a kormánypártokra a megkérdezettek 64 százaléka voksolna, szemben az MSZP 16 százalékos, a Jobbik 10 százalékos, és az LMP 8 százalékos szavazati arányával.

A Medián a HVG számára készített, július 14-én készített felmérése szerint július elején is viszonylag széles körű derűlátás és a kormányoldal elsöprő támogatottsága jellemzi a közhangulatot.

A hetilap weboldalán olvasható cikk szerint a Medgyessy-kormány működésének kezdeti megítéléséhez hasonló derűlátás övezte a második Orbán-kormány első hónapjait. Az állampolgárok 53 százaléka szerint idáig jó vagy nagyon jó teljesítményt nyújtott az új kabinet, vagyis jobb a megítélése, mint az 1998-as első Orbán-kormányé (45 százalék), és sokkal jobb, mint a Gyurcsány-kormányé volt 2006 júliusában (27 százalék).


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!