rss      tw      fb
Keres

Neveljük a jövő nemzedékét!

Illés Mátyás


Pörzse Sándor a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője többek között azt javasolja, hogy „a tanintézetekbe függesszék ki a Magyar Hiszekegyet”. Azzal érvelt, hogy a Horthy-érában az iskolai füzetek borítóján, a közintézmények falán is ki volt függesztve:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban
Hiszek Magyarország feltámadásában

Pörzse a Ma reggel július 27-i műsorában kitérő, de frappáns választ adott arra a provokatív kérdésre, hogy azonosulnak-e azzal, amit az utolsó sor jelez, tehát törekednek-e az elveszett területek visszaszerzésére. Szerinte „az identitásépítésnek semmikor máskor nem volt annyira fontos szerepe, mint most ezekben a napokban.” A diákok így el tudnak majd gondolkodni azon, „hogy mit szeretnének ebben az országban elérni”. A napnál is világosabb, a kisdiákok is tudják, hogy Nagy-Magyarországot még vérontás útján sem lehetne visszaállítani, tisztában vannak azzal, hogy ebben a „katasztrofális helyzetben” (Pörzse) nemzeti identitásuk csak Horthy Magyarországának irredenta jelszavaival fejleszthető! A tanulók előtt világos, hogy a fideszt támogató televízióban Szaniszló Ferenc szájából hetente kétszer is elhangzó, a Nagy-Magyarország visszaállításáról vizionált mondatok csak identitásuk építésének eszközei. Már az óvodások is tisztában vannak avval, hogy a gépkocsikra ragasztott Nagy-Magyarország matrica csak arra szolgál, hogy a homokozókban megépítsék a Kárpát-medence makettjét. Orbán Viktor is csak gyermekeinek nevelése kedvéért ragasztotta gépkocsijára. Az MSZP Pörzse javaslatát azonnal „agyamentnek nevezte”. Nem értem a baloldalt! Inkább további ötletekkel kellene segíteni eltévedt bárányként utat kereső ifjúságunk nemzeti öntudatra ébresztését.

Javaslom, hogy minden iskolában indítsanak turul szakkört! A felsős tanulók otthon nevelhessenek kerecsen sólymokat! A biológia órákon fektessenek nagyobb hangsúlyt történelmi madarunk szervezetének sajátosságaira! De ne csak a sólyom anatómiai, etológiai sajátosságaival ismerkedjenek, hanem mindenki ismerje a Turul-mondát! Szervezzenek évente turul irodalmi versenyeket, ahol a tanulók a turul-körök égisze alatt költött történetekkel gazdagítsák a néphagyományt. A dolgozatokat csak rovásírással fogadják el! A tantermekben a címeres zászló mellé függesszék ki a Jobbik Magyarországért Mozgalom példaképének, „országgyarapító” vitéz nagybányai Horthy Miklósnak az arcképét! Szálasi Ferenc képmása csak a legfejlettebb identitástudattal bíró egyetemisták előadótermeit „díszítse”! A jelesre diplomázó árja származásúakat a köztársasági elnök vitézi előnévvel tüntesse ki! A puskázáson ért diákokat állítsák pellengérre! Szüntessék be a városokban a Sztálin születésnapjaira emlékeztető trolibuszjáratokat, állítsák helyre az energiatakarékos lóvasútvonalakat! Szüntessék meg az iskolák környékén a kerékpárutakat, helyette a lovaglóknak biztosítsanak pályát! A tanítás ideje alatt díszmagyarba öltözött lovász felügyelje, etesse, itassa az istállóban várakozó paripákat! A tornaórákon gyakorolják az íjászatot is! Minden harci feladatra fel kell készíteni a jövő nemzedékét! A honvédség fegyverzetét is korszerűsíteni kell! A Gripeneket ki kell vonni a hadrendből, el kell adni, az érte kapott pénzért Gábor Áron mintájú rézágyúkat vegyenek! Ezeken már gyakorolhatnának a gimnazisták. A tanulók ünnepeken, de elsősorban az érettségin csak zsinóros atillában vegyenek részt, a tanárok Bocskai öltönyben feszítsenek!


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!