rss      tw      fb
Keres

Apró betűAz izraeliták egyenjogúságáról a polgári és politikai jogok tekintetében az 1867:XVII. törvénycikk imígyen szólt:

1.§ Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak nyilváníttatnak.

2.§ Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik.

Ezennel – tehát 1867-ben – betű szerint minden bizonnyal megszüntettetett, de aztán múltak az évek és …

Egy 1943-as jogszabálygyűjtemény már úgy közli az idézett törvényt, hogy az 1. §-hoz figyelmeztető, apró betűs lábjegyzetet fűz:

„Ez a törvénycikk az 1939:IV. törvénycikk, az 1942:XV. t.c.9., 10., 14-17. §-ai, az 1942:VIII., az 1942:XIV. és az 1942:XV. törvénycikk következtében akként módosult, hogy az egyenjogúságra vonatkozó elvi kijelentés ma már nem áll fenn.”

Ezt a kötetet szám szerint tizenhárom jogászdoktor szerkesztette. Tisztségüket tekintve volt közöttük miniszteri tanácsos, egyetemi tanár, ítélőtáblai alelnök, kúriai tanácselnök, bíró, miniszteri titkár, m. kir. titkos tanácsos.

Örök titok marad, vajon melyik szerkesztő döntött arról, hogy  egy1943-ban már nem létező törvényszöveg is megjelenjen, és apró betűs útmutatással figyelmeztesse is az olvasók bizonyos részét, hogy egyenjogúságra ezennel már ne számítson.

Nálunk az aljasságokat mindig apró betűvel írják?

(Politzer Tamás)


A szerző ügyvéd


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!