rss      tw      fb
Keres

Még egyszer az Orbán-féle magyar intelligenciáról

Balogh S. Éva A magyarok intelligenciája Orbán Viktor szerint című írásában már idézte azokat a mondatokat, amelyekkel Orbán jellemezte saját nemzetének gondolkodási képességeit.

Két állítást fűznék hozzá ehhez, mind a két állítás az én határozott állításom.

Az első: ez az ország, amelyben élünk,  az intellektuális lepusztulás állapotában van. Döntően azért, mert honfitársaink többségét, beleértve az értelmiség egy részét is, hosszú éveken át keményen arra szoktatta a jelenlegi magyar miniszterelnök, hogy tőle gondolkozás nélkül fogadjon el mindent, viszont gondolkozás nélkül utasítson el mindent, amit mások mondanak és tesznek. Mert azt verte beléjük, hogy nemcsak a kritikai gondolkodás és attitűd, hanem az ő állításainak a puszta továbbgondolása is árulás, természetesen nem vele szemben, hanem a nemzettel szemben, amelynek ő a kizárólagos képviselője. Mert honfitársaink többségét rászoktatta arra, hogy az eszük helyett az indulataikat használják. Mert soha senkitől, önmagától sem követelt intellektuális teljesítményt, és végképp nem intellektuális tisztességet: a tömegmanipulációnak, a keménykedésnek, a gátlástalanságnak, amelyre a saját politikája meg persze a pártjáé és a holdudvaráé is épül, nemhogy nincs szüksége komoly és mérlegelő szellemi munkára, az egyenesen ellenjavallt. Ez egy kristálytiszta üzenet: aki magyarnak, jobboldalinak, Orbán- (Fidesz-) hívőnek vallja magát, nem gondolkodik. Az örül, mert „gondolkoznak” helyette is. Akkor is örül és kielégül, amikor olyan rettenetes zagyvalékokat hall a saját miniszterelnökétől, mint amit Balogh S. Éva másik írása állít pellengérre, s amelytől még a kicsit is igényesebb Orbán-hívők arcát is szégyenpírnak kellene borítania, nem most, évek óta, hiszen a keresztényi erkölcsökre alapozott „kapitalizmuskritikát” és világértelmezést már évek óta halljuk Orbántól. De nem borítja sem jobboldali történészekét, sem jobboldali filozófusokét, sem jobboldali irodalmárokét (újságírókról ne is beszéljünk), de még csak Fidesz-barát bankárokét és gazdasági vezetőkét sem. A gondolkodásról való lemondás (legalábbis a gondolkodás műveletének eltitkolása) és a szégyenpírhiány a Fidesz-lojalitás alapja. Több mint egy évtizede. Akkor miért is érezné úgy a magyar nép nagyobbik fele, hogy az intellektus siralmas karikatúráját látja a saját miniszterelnöke fellépéseiben? S hogy neki más módokon kéne kinyilvánítania saját egyedi magyar intelligenciáját?

A második állításom: egy gondolkodásról leszoktatott népnek nem a hamis dicsfények és legendák adják vissza sem az intellektuális önbizalmát, sem az igényességet. Nem is a sajátos magyar intelligenciáról,  a magyar rendkívül éles és kifinomult észjárásáról, az intellektuális szintetizáló képességeiről szóló politikusi kinyilatkoztatások. Ezek a rossz mondatok csak arra jók, arra is használja őket Orbán, hogy még a lappangó igényét is kiirtsa annak, hogy valaha is valóságos önképre tegyünk szert. Ahhoz ugyanis önreflexió kéne. Az meg a Fidesz-politika halála. Ezek a rossz mondatok csak a bornírt nemzeti gőg megerősítésére alkalmasak: most már nemcsak Kárpát-medencei szomszédainkhoz képest vagyunk felsőbbrendűek, hanem az egész világ a mi sajátos intellektuális képességeinknek hódol. Miközben a magyar nép többsége intellektuálisan még arra sem képes, hogy Orbán hangzatos, ám tartalmatlan és valótlan szóvirágtömegén átlásson. (Ismétlem: ez nem kizárólag a magyar nép felelőssége. Nagy erők és nagy tekintélyek dolgoznak régóta azon, hogy még az egészséges gyanakvás ösztönét is kiirtsák belőle.)

Igaza van Balogh S. Évának: az, hogy Magyarországról elmenekült-elüldözött zsenikről miféle hízelgő bon mot-k vagy legendák terjedtek el a világban, a legkevésbé sem vigasztalhatja a mai Magyarország lakóit – nem jobban, mint a korabeli, az elüldöző Magyarországéit. És Orbánnak is igaza van: a szavazófülkékben forradalom zajlott. Olyan forradalom, amilyenre egy szellemileg lepusztított ország képes. És nagyon nehéz, nagyon hosszú lesz a restauráció, ha valaha is lesz. Hogy legalább a távolságtartó józan ész újból divatba jöjjön Magyarországon.

(Mihancsik Zsófia)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!