rss      tw      fb
Keres

EP-vita – Verhofstadt, Lunacek, Trüpel: az Ön érdeke nem azonos a magyar érdekekkel
Guy Verhostadt keddi felszólalásából a Tavares-jelentés vitájában: Az Ön érdeke nem azonos a magyar érdekekkel


 

Szemet hunyunk afölött, ami történik, hogy nem alkalmazzák a szabályokat. És Orbán úr! Ez nem Magyarország ellen irányul. Önnek nincs joga azt mondani, hogy ezek az emberek itt a magyar érdekek ellen harcolnak. Ennek az ellenkezője az igaz. Ez nem az Ön érdeke, de az Ön érdeke nem azonos a magyar érdekekkel. Mi itt a magyar demokráciát és a magyar polgárok érdekeit védjük.

[Érdemes megnézni a rövid felvételt Orbán reakciói miatt.]

Facebook-oldalán Verhofstadt ehhez még hozzátette:

A Magyarországot érő bírálatok nem politikaiak.
A bírálatok az Európa Tanács Velencei Bizottságának következtetésére épülnek.
Nyilvánvaló, hogy a 7. szakaszt alkalmazni kell.
A 7. szakasz nem „atombomba”.
A 7. szakasz nem a magyar népet bünteti.
A 7. szakasz arra a kormányra mond nemet, amely visszaél a többségével, és ezzel aláássa az alapvető jogokat és a jogállamot.


Ulrike Lunacek - forrás

Lunacek: Orbán jól teszi, ha elfogadja, és nem változtatja öngóllá

Ulrike Lunacek, az Európai Parlament osztrák zöld képviselője Az Európai Parlament irányváltást követel az Orbán-kormánytól címmel adott ki közleményt a honlapján.


Zöldek: „Véget kell vetni Orbán macska-egér játékának az EU-val”

„Az Európai parlament mai plénumán elfogadott jelentés az alapvető jogok magyarországi helyzetéről egyértelmű üzenet a budapesti Orbán-kormánynak, hogy haladéktalanul változtasson kurzusán, amely a jogállam leépítése és az alapvető jogok szisztematikus megsértése felé tart. Az Európai Parlamentben lefolytatott tegnapi vita azonban megmutatta,  hogy a magyar miniszterelnök nem helyez súlyt az érvek tárgyilagos és konstruktív cseréjére. Orbán önmagát és országát üldözöttként mutatta be, és vad összeesküvés-elméleteket állított elő. Ezzel ellentétben zöld kollégám, Rui Tavares kiegyensúlyozott jelentése, amelynek kidolgozásában hat frakció (eredetileg az Európai Néppárt is) részt vett, nevén nevezi az aggasztó magyarországi folyamatokat, és akkurátusan felsorolja, hol és hogyan sértette meg az Orbán-kormány az európai értékeket és üresítette ki a demokratikus elveket. Kifejezetten üdvözlöm, hogy a jelentés felszólítja az államfők tanácsát: indítsa be az uniós szerződés 1. 7. cikkelye szerinti eljárást, amennyiben a magyar hatóságok nem hajtják végre haladéktalanul a jogállamisággal és alapvető jogokkal kapcsolatos ajánlásokat. Végre véget kell vetni annak a macska-egér játéknak, amelyet Orbán az Európai Unióval folytat. A jelentés több mint 40 konkrét ajánlást állít a magyar kormány elé, amelyeket meg kell valósítani. Ezzel az Európai Parlament labdája most Budapesten van. Orbán jól teszi, ha elfogadja, és nem változtatja öngóllá Magyarország számára” – kommentálta Ulrike Lunacek, az Európai parlament zöld frakciójának alelnöke, az osztrák zöldek külügyi szóvivője az Európai parlamentben szerdán elfogadott, „Az alapvető jogok helyzete: normák és gyakorlat Magyarországon” címet viselő Tavares-jelentést.


Nem elég, ha csak az unióhoz való csatlakozás folyamatában ragaszkodunk a jogállamisághoz és a kisebbségek védelméhez

Lunacek: „Magyarország esete világossá teszi: az Európai Uniónak eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a csatlakozás után is gondoskodjon arról, hogy minden polgár azonos jogokat élvezzen és azonos védelemben részesüljön. Nem elegendő, ha csak egy-egy állam csatlakozási folyamatában ragaszkodunk a jogállamisághoz és a kisebbségek védelméhez. Új kezdet szükséges ahhoz, hogy az alapvető európai értékek ilyen megsértése esetében áthidaljuk az unió önnön gúzsba kötését, amelyet Viviane Reding biztos a ’Koppenhága-dilemmának’  nevez. A 7. cikkely szerinti eljárás ehhez túl lassú és túl nehézkes. A parlament felszólítja az EU Bizottságát, hogy hozzon létre az Uniós Szerződés 2. bekezdéséhez (jogállamiság) egy ’riadó-mechanizmust’, amely előirányozza, hogy annak a tagállamnak, amelynél ilyen problémák merülnek fel, kizárólag a demokrácia és a jogállam kérdéseire kelljen koncentrálni, mielőtt az EU Bizottsága a sokféle tárgyaláson újra együttműködik ezzel az állammal. A megvalósítást állandó hármasnak kellene vizsgálnia, amelybe a bizottság, a tanács és a parlament küldene képviselőket.

Magyarország ugyanis messze nem az egyetlen ország, amelyben nyugtalanító fejlődés megy végbe az európai értékek tiszteletben tartása terén. Új eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy minden tagállamban biztosítani tudjuk az európai értékek tiszteletben tartását. A jelölt államoknak teljesíteniük kell a ’koppenhágai kritériumokat’ ahhoz, hogy csatlakozhassanak. Ha azonban egyszer már felvételt nyertek, nincs mechanizmus arra, hogy ellenőrizzük az európai értékek tiszteletben tartását. Ezért javasoljuk, hogy hozzunk létre ’magas szintű koppenhágai csoportot’, amelynek feladata a közös európai értékek betartásának ellenőrzése. Az Európai Unió értékei csodálatra méltóak – papíron. Rajtunk, polgárokon, képviselőkön és az intézményeken múlik annak biztosítása, hogy ezeket az értékeket megvédjék és tiszteletben tartsák. Ellenkező esetben az unió elveszíti a hitelességét a tagjelölt államok előtt, amelyektől kínos alapossággal és jogosan számon kéri éppen ezeknek a koppenhágai kritériumoknak a teljesítését.”


Lunacek felszólalása a Tavares-vitában itt nézhető meg.


Helga Trüpel - forrás

Helga Trüpel: tétlenséggel és szemhunyással legitimálják az Orbán-kormány politikáját

Helga Trüpel, az Európai parlament zöld frakciójának tagja, a parlament kulturális és oktatási bizottságának alelnöke, a német Szövetség 90/Zöldek képviselője Orbán hiányzó demokrácia-felfogása – A konzervatív többségek is felelősséget viselnek címmel tett fel közleményt a honlapjára. Rui Tavares zöld képviselő „A demokrácia helyzete Magyarországon” című jelentéséről az Európai Parlamentben lefolytatott vitáról, amelyen jelen volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fidesz) is, a következőket mondja Helga Trüpel, a kulturális és oktatási bizottság alelnöke:

„Orbán Viktor a vitában újra demonstrálta demokráciafelfogásának hiányát, amennyiben mélységesen ’igazságtalannak’, ’sértőnek’ és ’Magyarország ellen irányulónak’ minősítette azt, hogy a Tavares-jelentés figyelmeztetett az európai értékek tiszteletben tartására.

A Tavares-jelentés aprólékosan feltárja, hogyan üresítették ki az utóbbi években Magyarországon a jogállamot. Orbán egyetlen egy érvre sem válaszolt. Osztom kollégám ajánlásait, hogy amennyiben az Orbán-kormány nem korrigálja a központi törvényi változtatásokat (az Alkotmánybíróság és a központi bank függetlensége, igazságügyi reform, médiapluralizmus, adatvédelem), meg kell nyitni a 7. cikkely szerinti eljárást, amely a szavazati jog megvonásához is vezethet.

Üdvözlöm továbbá a Tavares-jelentésben tett javaslatot, hogy hozzunk létre gyors és hatékony, korai előrejelző rendszert (az intézményeken átívelő ’Koppenhága-bizottságot’), hogy minden tagállamban biztosítsuk  az Európai Unió alapvető értékeinek tiszteletben tartását.”

Sok polgár teszi fel magának a kérdést, hogy az Európai Unió miért csak nagyon vonakodva lép fel az alapvető jogok magyarországi megsértése ellen. Az „Egyik varjú nem vájja ki a másik szemét” jelszó alapján az Európai Néppárt frakciója, továbbá az Európa Tanács, beleértve Angela Merkel német kancellárt is elősegítette, hogy tétlenséggel és szemhunyással legitimálják az Orbán-kormány politikáját.

„A cél nem az, hogy Magyarország ellen politizáljunk, hanem hogy Magyarország polgáraival együtt közös európai politikát folytassunk a közös normákért, a jogállamiságért, a demokráciáért és a kisebbségek védelméért.”


A teljes július 2-ai vita itt látható.

(hj-mzs)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!