rss      tw      fb
Keres

Közlemények egy tabutémához

A Klubrádió február 25-ei Fórum című műsorában azt kérdezi a műsorvezető az MDF-es Herényi Károlytól, nem lett volna-e helyes, ha az országgyűlés a holokauszttagadás ügyében enged a Fidesz követelésének, és a Büntető törvénykönyv módosításába belefoglalja azt, hogy a nemzetiszocialista és a kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadása egyaránt büntetendő.

Herényi Károly válasza: „Én igennel szavaztam [a holokauszttagadás büntethetőségére], és nem fogadtam el a Fidesz módosító indítványát, aminek elvi okai vannak. Nem lehet egyenlőségjelet tenni a kommunizmus áldozatai és a holokauszt áldozatai közé. Az, hogy ki vált áldozattá a kommunizmusban, részben az ő döntése volt. Antikommunista volt, más nézeteket vallott, tehát ő erről dönthetett. Ha akart, kommunista is lehetett. Viszont az, hogy valaki zsidónak születik vagy cigánynak születik, nem az ő döntésének a kérdése. A két dolgot ily módon egy platformra helyezni, egyenrangúnak és egyenértékűnek feltüntetni, az én számomra elfogadhatatlan. Ez elvi közelítése a dolognak, én ezt így gondolom, így is vallom. Elfogadom, hogy legyen egy külön törvény, amely a kommunizmus áldozatainak a védelmét szolgálja. De ez két külön törvény legyen, mert eszébe ne jusson senkinek a két dolgot összekeverni. Húsz éve más se történik, mint hogy megpróbáljuk ezt a két történelmi tragédiát egy szintre hozni. De még egyszer mondom: ez nem egyszintű, mert az egyik egy népirtás, a másik pedig egy olyan politikai diktatúra negatív következménye és eredménye, ami a történelem során sajnos előfordul, sokkal sűrűbben, a népirtás hál istennek ritkább dolog. Ez nem két, azonos fajsúlyú ügy. Nem egy törvénybe való.”

A Fidesz nyomban lecsapott Herényi véleményére. Répássy Róbert, a Fidesz frakcióigazgatója közleményben minősítette cinikusnak, ostobának, aljasnak és alkotmányellenesnek a véleményt, Herényi Károlyt magát pedig a szokásos Fidesz-módszerrel így: „ezzel a nyilatkozatával végleg kiírta magát a demokratikus közéleti szereplők és a normális emberek közül”.

Herényi Károly közleményben válaszolt, és a közleményhez kapcsolódva mi a Galamusban, a Klubrádió híradását felhasználva, közzétettük, mi is volt Herényi Károly állítása, amelynek az olvasók csak a visszhangjairól értesültek. A pontos információ ugyanis a feltétele annak, hogy az ember ne csak az előítéletei vagy a pártszimpátiái alapján foglalhasson állást konkrét  kérdésekben.

Úgy tűnik azonban, maga a Demokrata Fórum sem értett egyet elnökhelyettese véleményével, különben az MDF nevében Dávid Ibolya nem adott volna ki február 28-án újabb közleményt. „A totális diktatúrák elszenvedői sosem dönthetnek úgy: nem vesznek részt benne. A kommunizmus - az elnyomó hatalom működtetőin kívül - mindenkit elért és mindenkit sújtott, függetlenül attól, akart és tudott-e tevőleg fellépni ellene vagy csak elszenvedte pusztításait.”

És: „A totális diktatúrák pusztításai egyaránt tűrhetetlenek, akkor is, ha nem ugyanúgy sújtott[ak] mindenkit.”


Forrás: wikipédia

Túl azon, hogy ha a kommunista diktatúra elszenvedői nem dönthettek volna úgy, nem vesznek részt benne, 1956 októberében nem lett volna forradalom Magyarországon; túl azon, hogy a kommunizmus bizony elérte és sújtotta saját elnyomó hatalmának működtetőit is (erről is szól a sztálinizmus): azzal, hogy Dávid Ibolya szükségesnek tartja helyretenni Herényi Károlyt, a Fideszhez és értelmiséginek nevezett ideológusaihoz hasonlóan elutasítja a differenciált gondolkodásnak még a kísérletét is a két diktatúra különbségeiről. Könyvek százai születtek a két totalitárius diktatúra hasonlóságairól, összefüggéseiről és különbségeiről. Mert voltak különbségek. Herényi Károly a műsorban ezek egyikére utalt.

Jó lenne, ha egyszer és mindenkorra leszögeznénk: ha a különbségekről gondolkozunk, nem vonjuk kétségbe azt a tényt, hogy mind a kettő rettenetes volt. De ha nem gondolkozunk róluk, a ma fenyegető veszélyek struktúráját, jellegét és súlyát, azaz különbségeit se fogjuk érteni. És ha nem értjük, épp olyan erővel fogunk védekezni a kommunizmus politikailag gerjesztett fantomveszélye ellen, mint a nácizmusnak lassan a hétköznapjainkat is átszövő, nagyon is valóságos, sőt ma már gyilkolásra is képes veszélye ellen.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!