rss      tw      fb
Keres

Választás 2010 - Egy hétig gyűjthetők még az ajánlószelvények

MTI 2010. augusztus 27., péntek 5:01

Egy hetük maradt a jelölőszervezeteknek, hogy jelölteket állítsanak az októberi önkormányzati választásra, az összegyűjtött ajánlószelvényeket szeptember 3-án 16 óráig kell leadni az illetékes választási bizottságoknak.

Az önkormányzati választáson a polgármester- és képviselőjelölteknek a települések lakosságszámától függően eltérő számú ajánlószelvényt kell összegyűjteniük, Budapesten például a főpolgármester-jelöltnek 28.150 érvényes ajánlást. A megyei listák állításához is ajánlószelvényeket kell összegyűjteniük a jelölőszervezeteknek, a megye települései (a megyei jogú várost ide nem értve) választópolgárainak legalább 1 százalékát. A megyei közgyűlés választásában a megyei jogú városok lakói nem vehetnek részt, mivel az önkormányzat ugyanazt a feladatot látja el, mint a megyei közgyűlés, ezért itt nem szavaznak a megyei közgyűlés tagjaira: csak polgármestert és képviselő-testületet választanak.

Az önkormányzati választáson induló jelölteket és a megyei listákat szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni. (A fővárosi lista ebből a szempontból eltérően működik, mivel annak állításához a jelölőszervezeteknek nem kell ajánlásokat gyűjteniük. Fővárosi listát az a szervezet állíthat, amely legalább 12 fővárosi kerületben kompenzációs listát állított, a fővárosi lista bejelentési határideje szeptember 7-e 16 óra.)

Az ajánlószelvények gyűjtését a jelölőszervezeteknek és a független jelölteknek az adatvédelmi biztosnál is be kell jelenteniük.

A 8,2 millió választópolgár attól függően, hol él, két vagy három ajánlószelvényt kapott. A tízezernél kevesebb, illetve tízezernél több lakosú településen voksolók az egyiken a polgármesterre (ez fehér színű szelvény), a másikon az önkormányzati képviselőre (ez sárga színcsíkkal jelölt), a harmadikon a megyei listára (piros színcsíkos) tehetnek ajánlást.

A megyei jogú városokban lakók két ajánlószelvényt kaptak: ezeken a polgármesterre és az önkormányzati képviselőre adhatnak ajánlást.

A fővárosiak három szavazólapot kaptak: az egyiken - lakóhelyük szerint - kerületi polgármestert, a másikon a képviselő-testület egy tagját, míg a harmadikon főpolgármestert ajánlhatnak (ez utóbbi szelvényen zöld színcsík van).

A választók az ajánlószelvényeket egy tömbben kapják, de azok a tömbből kitéphetőek, így külön-külön is felhasználhatóak. A választónak tehát nem kell mind a két vagy három ajánlását ugyanannak a szelvénygyűjtőnek átadnia.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, senki nem kötelezhető. A választási eljárási törvény kifejezetten tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen előnyt - például pénzt vagy ajándékot - ígérjen, illetve adjon; ez bűncselekménynek minősül.

Ajánlást a pártok, illetve jelöltek, valamint az ő meghatalmazásukkal rendelkezők gyűjthetnek. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltet ajánlani úgy lehet, hogy a kitöltött és saját kezűleg aláírt ajánlószelvényt átadják a jelöltnek vagy a jelölőszervezet képviselőjének.

Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló jelöltet, illetve a lakóhely szerinti megyei közgyűlési listát lehet. A választópolgár csak egy képviselőjelöltet, polgármestert (főpolgármestert) és megyei listát ajánlhat; aki több jelöltet (megyei listát) ajánl, vagy ugyanazt a jelöltet többször ajánlja, annak valamennyi ajánlása érvénytelen lesz, mert a központi ellenőrző rendszer ezeket kiszűri. Ha a szelvény elvész, vagy a kitöltését elrontják, újat lehet kérni a helyi jegyzőtől.

Az ajánlás csak akkor érvényes, ha szerepel a jelölt és a jelölőszervezet neve (közös jelölésnél mindegyik szervezet neve), az ajánló választópolgár neve, címe, személyi azonosító száma, valamint saját kezű aláírása. Az Országos Választási Bizottság az országgyűlési választás kampányában adott ki állásfoglalást arról, hogy az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, a többi adatot azonban az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlószelvényre.

Az ajánlásokról tilos másolatot készíteni, és tilos az adatokat esetlegesen adatbázis építésére felhasználni. A le nem adott szelvényeket pedig meg kell semmisíteni.

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül lehet gyűjteni. Nem lehet azonban ajánlást gyűjteni munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, valamint állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlás nem vonható vissza.