rss      tw      fb
Keres

Kósa Lajos vajon érti, mit jelent a mentelmi jog?

„Az emberek önbecsülése miatt a Fidesznek kötelessége elszámoltatni az elvégzett munkájukkal a szocialistákat, ennek eszközét egyebek között a mentelmi jog újragondolásában látja”.

Ízlelgessük a hírt!

Jól értjük, hogy Kósa úr és a Fidesz a mi önbecsülésünkre hivatkozással gyűjt muníciót politikai leszámolásokhoz? Ez úton jelzem, az én önbecsülésem történetesen most abban nyilvánul meg, hogy ezt kikérem magamnak!

Ha a Fidesz és Kósa úr politikai leszámolásokra készül, akkor szíveskedjék más hivatkozási alapot keresni, mint az emberek önbecsülése. Mert lehet, hogy a Fidesz szeretné úgy láttatni az országot, mint amely a tönk szélén áll, még az is lehet, hogy ezt többekkel sikerül elhitetni, mint akikkel nem, de hogy semmilyen összefüggés nincs az emberek önbecsülése és bármely kormányzás között, az biztos.

Miután a fogalmat helyére tettük, térjünk rá a lényegre!

Vajon Kósa úrnak miért nem elegendőek a mentelmi jogra vonatkozó szabályozás jelenlegi keretei?

A mentelmi jogot az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. Törvény 4-7.§-sai szabályozzák. A mentelmi jog nem akadálya egy képviselő jogi felelősségre vonásának, ha az indokolt.

Az intézmény lényege, hogy a képviselő ne legyen felelősségre vonható leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt bíróság vagy más hatóság előtt, megbízatásának ideje alatt és azt követően.

Ez a mentesség nem vonatkozik államtitoksértésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képviselők polgári jogi felelősségére. Kiterjed viszont a képviselő által elkövetett becsületsértésre, - megszorítással – a rágalmazásra is akkor, ha ezeket közhatalmat gyakorló személy vagy közszereplő politikus sérelmére követi el.

Igaz, hogy egy képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni, és ellene csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntető eljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani vagy lefolytatni, de mindezek alól nem mentesül, ha az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának a szavazatával a mentelmi jogát felfüggeszti.

Miért is lenne szükséges e szabályok megváltoztatása?

A Fidesz nem bízik egy majdani mentelmi bizottság korrekt döntésében? Attól tart, hogy az ő többségével működtetett parlament jogilag megokolt kérelmek ellenére sem függeszti fel valaki mentelmi jogát, és esetleg nem teszi lehetővé bűncselekmény alapos gyanúja esetén sem a büntetőeljárás lefolytatását ? Nem bízik abban, hogy lesz ehhez kétharmada?

Élek a gyanúperrel, hogy nem erről van szó! Ha a Fidesz nem bízna a kétharmadában, akkor nem adna le jelzéseket a mentelmi jog újragondolásának szükségességéről, amihez minősített többségre van szükség.

S akkor logikusan gondolkodva egy kétharmados parlamentnek egyetlen szabály lehet az útjában, az, amely azt garantálja, hogy képviselő ne legyen felelősségre vonható leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. S ezen a ponton kanyarodjunk vissza a kiinduló mondathoz: Kósa Lajos a szocialistákat elvégzett munkájukról kívánja elszámoltatni és erről jutott eszébe a mentelmi jog intézménye.

Ám ennek a szabálynak a megváltoztatása sem lehet visszamenőleges hatályú. Akármilyen minősített többségű támogatás esetén sem, egy jogállamban. Lehet, hogy Kósa Lajos ezt nem tudja?

Ha tudja, ha nem, az üzenetet vettük.

(Lánczos Vera)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!