rss      tw      fb
Keres

Az MDF álláspontja a buktatásról alsó tagozatban

OS 2010. március 3., szerda 15:33

Az MDF szerint az általános iskolai értékelés körül kialakult vita jól jellemzi azt a hibás hozzáállást, amellyel a pártok közelítenek az ország problémáihoz: olyan részletkérdésekről van szó, melyeket nem a politika feladata megválaszolni. Úgy gondoljuk, hogy az általános iskolai oktatásnak a gyerekek érdekeit kell szem előtt tartania. Ennek jegyében képviseljük az egész napos iskola tervét, mert meggyőződésünk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára hasznosabb, ha a segítségükre szánt támogatásokat közvetlenül nekik juttatjuk el.

Véleményünk szerint a tanulók értékelése a pedagógusok feladata, mint ahogy az is, hogy eldöntsék, az adott gyermek és az osztály érdekeit mi szolgálja jobban: az, ha gyengébb képességei ellenére az osztályban marad, és tanári többletmunkával segítenek neki felzárkózni a többiekhez, vagy megismétli a tanévet. Úgy gondoljuk, az állam nem mindenható, hogy egy ilyen döntést meghozhasson, viszont a pedagógusok számára a második tanévtől meg kell adni mindkét lehetőséget. Véleményünk szerint az általános iskolai nevelés alapja a szülő a tanár és a tanuló kölcsönös bizalma a gyermek előrejutása érdekében. Az állam és a kormányzat ehhez csak a kereteket biztosítja.

Az MDF oktatáspolitikai célkitűzése, hogy a tanítás és a tanulás alapvető feltételeit biztosítsa az állam: magasan képzett pedagógusok tanítsanak, akik szakmai felkészültsége lehetővé teszi, hogy a szülőkkel egyeztetve valóban a tanulók érdekében tudjanak dönteni. Úgy gondoljuk, a kicsi és okos állam tiszteli és elismeri a szubszidiaritás európai eszméjét, miszerint a döntéseket azokhoz a legközelebb kell meghozni, akiket az ügyek érintenek. Az általános iskolai nevelést az MDF ilyen ügynek gondolja.

Véleményünk szerint pont az ilyen vitákban sikkad el a lényeg, hogy a magyar közoktatás szemléletváltásra és reformra szorul. A politika feladata, hogy megteremtse a minőségi, európai színvonalú közoktatás feltételeit: növelje a pedagógusképzés színvonalát, ezáltal helyreállítsa a tanári szakma társadalmi presztízsét, megoldja az oktatás hosszú távú és fenntartható finanszírozását és elősegítse a tanítás három legfontosabb szereplőjének: a tanárnak, a szülőnek és a tanulónak a kölcsönös bizalmát és legteljesebb együttműködését. Az MDF ezt tekinti céljának.

Szécsi Gábor

az MDF oktatáspolitikai kabinetjének vezetője

Kiadó: Magyar Demokrata Fórum