rss      tw      fb
Keres

Ki innen, idegen!A magyar nép pillanatnyi hangulatáról és lelkiállapotáról a piacon szoktam képet kapni. Cigányozást, zsidózást már hallottam, bele is szóltam, majdnem leköptek egy odarikácsolt szólásszabadság van, nem? kíséretében.


Most új fejleménynek voltam tanúja, mondhatnám laboratóriumi tisztaságú idegengyűlöletnek. A pesti vásárcsarnokban, ahol mindig sok a turista, a baloldali soron egy zöldség-gyümölcsös kofa ordítva zavart el egy csinos fiatal nőt, aki az egyik ládából a száránál fogva két ujjal kiemelt egy jókora fürt nagy szemű szőlőt, és fölmutatta az árusnak, nyilvánvalóan azt jelezve ezzel, hogy megvenné. Nem szólt egy szót sem, talán már volt tapasztalata arról, hogy itt a magyaron kívül más nyelven nem értenek, mutogatni kell.


A kereskedő, terebélyes, ötvenes asszony, ráüvöltött, nem túlzok, üvöltött, hogy ne nyúlkáljon az áruhoz. A fiatal nő, ha a szavakat nem is, de az indulatot és a kézmozdulatot értette, ijedten visszatette a fürtöt a ládába, közben, pechére, egy kisebb része magától leszakadt és leesett a földre. Kofa őrjöng, vevő fölveszi, visszarakja, és elmenekül.


Ezután jött a komplett idegengyűlölet zuhataga. Ezek mindent megengednek maguknak, ezek a turisták! Hogy képzeli, minek gondolja ez magát? Némi pedagógiai célzattal megjegyeztem, hogy az ő országában a vevő biztos hozzányúlhat az áruhoz... Akkor maradjon ott, ha ott megteheti! Ide nekem be ne tegye a lábát!


Sistergett benne a gyűlölet, eltorzult az arca. Mit szabadítottak föl ebben a nőben, hogy a saját érdekei ellen beszél és cselekszik? Az én régimódi elképzelésem szerint a kereskedő kiszolgálja és nem elzavarja a vevőt, mintegy magyarságbizonyítványt várva el tőle.


Egyébként a legtöbb árusnál kis kosárkák vannak kirakva, hogy a vevő maga válogassa ki, amit akar, nyúljon csak az áruhoz, vegye, vigye. De a történet nem erről szólt, a mérges hölgy nyilván magyar vásárlóra is rámordult volna, hogy ne nyúlkáljon. Az a figyelemre és aggodalomra méltó, hogy egy hétköznapi apróság, egy fürt szőlő kiemelése a ládából, mekkora vihart szabadít föl egy populista prédikációktól megfertőzött lélekben.