rss      tw      fb
Keres

Orbán: 2011 és 2013 között 119 határon túli templom és egyházi épület felújítását támogatta a magyar kormány
Orbán Viktor vasárnap a felvidéki Rimaszombatban beszélt a helyi református templom felújításának befejezése alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. A templomot részben önerőből, részben különböző támogatások, köztük a magyar kormány anyagi segítségével sikerült felújítani, összesen 270 ezer euró összköltséggel. A több száz hívő között a meghívott díszvendégek sorában ott volt Tamásné Szűcs Ilona 101 éves felvidéki magyar tanítónő, akit megfosztottak szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart.


A magyar kormány képviseletében jelen volt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Németh Zsolt külügyi államtitkár, Répás Zsuzsa nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja is. Az istentiszteleten a felvidéki magyarság több szervezete is képviseltette magát, Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökségi tagja, volt elnöke az első sorban foglalt helyet.


Orbán: Az otthoni állapotok jellemzésére – a kormány jelszava: Soli Deo gloria, az ellenzéké: egyedül emberé a dicsőség
Részletek a beszédből; egy jelmondat karriertörténete;; körkép: magyarországi templomfelújítások


Isten házában, saját közösségében lenni megtsiztelő


„Ritka és igen megtisztelő alkalom az Isten házában megszólalni, hát még ha határokon átkelve saját közösségéhez érkezhet az ember. Ezért is különös ajándék, hogy Magyarország miniszterelnökeként személyesen adhatom át az anyaországi magyarok üdvözletét.”


Köszönet az Orbán-családnak adott támogatásért, biztatásért


„Külön öröm, hogy Erdélyi Géza püspök urunkat is itt köszönthetem, és ez alkalmat ad arra, hogy kifejezzem nagyrabecsülésemet azért a biztatásért, támogatásért és a bölcs tanácsokért, amelyekben Magyarországot, személyesen engem és családomat részesített évtizedeken keresztül. Hálásak vagyunk érte!”


Mi, bibliás emberek


„Jó jel, jó csillagzat, ha egy közösség a millennium évében kezdi el romlásnak indult épületeit felújítani. Mi, bibliás emberek ezt úgy mondjuk, hogy az alkalmas idő megtalálása; kairosz.” „Köszönet a tanításért, amelyet Önök kitartásból és hűségből adtak a Kárpát-medence magyarjainak.”


Nyolc év kényszerszünet a modern magyar nemzetépítésben


„A mai napon egy tizenhárom éves történet végére került pont, hiszen a rimaszombati református templom felújítása még az első magyar polgári kormány idején kezdődött el. Pontosan úgy, ahogy a modern magyar nemzetépítés is egy másfél évtizedes – bár nyolc év kényszerszünetre ítélt – közös gondolkodás és cselekvés eredményeképpen valósult meg.” „Érdemes volt kitartani, és érdemes volt továbbra is hinni és remélni, mert az egyházi közösség azzal teheti a legtöbbet a magyar nemzetért, ha ébren tartja a reményt, és megtanít reménységgel imádkozni és dolgozni.”


A kommunista diktatúra megverte a pásztort, de nem széledt szét a harapós nyáj


„A kommunista diktatúrának meggyűlt a baja a reformátusokkal, hiszen a kommunisták ahhoz szoktak, hogy ha megverik az egyház legfőbb földi pásztorát, akkor szétszéled a nyáj. Ezzel szemben itt kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy minden református gyülekezet élén erős pásztor áll, és a juhok is rendkívül harapósak. Ismét köszönet a kitartásért!”


A magyarság megmaradásáért folytatott harcnak ma is a templom és az iskola a színtere


„A török hódoltság korában a régi katonai végvárrendszer helyett kialakult egy új, kulturális mentsvár-rendszer, amelynek két meghatározó intézménye volt: a templom és az iskola. A magyarság megmaradásáért folytatott harcnak a Kárpát-medencében ma is ezek a legfontosabb színterei. A felvidéki magyarság is hitem szerint csak akkor maradhat meg magyarnak, ha képes nyelvét, hitét és identitását megőrizve szülőföldjén élni. Nem tekinthető véletlennek, hogy az első Magyar Becsületrendet nem egy politikus, nem egy tábornok, hanem egy tanítónő, Tamás Aladárné Szűcs Ilona kapta, aki hosszú évtizedeken keresztül sok-sok diáknemzedéket oktatott a magyar nyelvre. Köszönet érte!”

Az egyház iskoláiban tudássá, szociális intézményeiben szeretetté válik minden forint


„Mi, reformátusok Pál apostollal együtt valljuk, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az adakozó pedig nyugodt szívvel lehet afelől, hogy minden egyes forint vagy euró, amit a perselybe tesz, az egyház iskoláiban tudássá, szociális intézményeiben pedig szeretetté válik. A református keresztyén tudja, bármilyen támogatást vagy segítséget kap, az mindig adomány, és nem ragadomány. Nem azért kapja, mert jár, mert kiharcolta, vagy mert megsajnálták, hanem azért és csak azért kapta, hogy szolgáljon vele.”


Erős anyaország: 23 felvidéki templom – 60 millió forint*


„Ahhoz, hogy templomaink és iskoláink megújuljanak, szükség van egy erős anyaországra is, amely képes túllátni a saját határain. Magyarország kormánya 2011 és 2013 között összesen 119 határon túli templom és egyházi épület felújítását támogatta. Ezek közé tartozik az a 23 felvidéki templom és egyházi épület is, amelynek felújítását több mint 60 millió forinttal segítette az anyaország.”


Az otthoni állapotok jellemzésére – a kormány jelszava: Soli Deo gloria, az ellenzéké: egyedül emberé a dicsőség


„Nem azért jöttem, hogy az otthoni politikai hadakozásokról tudósítsak, de egy dolgot Önöknek is érdemes tudniuk. Az otthoni küzdelmek tétjét jól mutatja – mert a tét komoly – a következő epizód, jól mutatván, hogy a fölszínen zajló politikai csatározásoknak mélyebb értelme és a magyarság sorsára is ható következményei vannak. A mai kormány, amely polgári, nemzeti és keresztény, nyilvánosan meghirdetett jelmondata úgy hangzik, soli Deo gloria. Ezzel szemben a másik politikai tábor azt válaszolta így, magyarul: egyedül emberé a dicsőség. Azt hiszem, többet az otthoni állapotokról nem is kell mondanom.”


A magyar észjárásról: ravaszsággal gyarapodni


Nekünk, magyaroknak az a sors adatott a Kárpát-medencében, hogy mindig keressük a kairoszt, az alkalmas időt, hogy a lehető leghasznosabb módon töltsük be a számunkra adatott teret. Van egy anekdota arról, hogy az atyafiak a vallásháborúk idején csak egy akkora templom építésére kaptak engedélyt, amelybe pont elfért a gyülekezet. A leleményes kálvinista magyarok összegyűltek a kijelölt telken, egymás mellett, egy tömegben állva mutatták, mekkora helyet vegyenek körbe a falak. Annak ellenére azonban, hogy kánikula volt, mindegyikük felvette vastag téli ruháját, a férfiak a terebélyes szűröket és bundákat, ezzel mintegy elfoglalva a helyet az építési területen a jövendő gyarapodásának – mert bíztak abban, hogy az egyház népe gyarapodni fog.”


Száz év múlva is magyarul éneklik a zsoltárokat


„Ha elkötelezzük magunkat, és sikerül megőriznünk a templomainkat és az iskoláinkat, akkor minden esélyünk meglesz arra, hogy a magyarok közössége újra gyarapodásnak induljon a Kárpát-medencében, akkor száz év múlva is magyarul éneklik itt, a rimaszombati templomban a zsoltárt unokáink és azok unokái is. Pontosan úgy, ahogyan ez méltó Károli Gáspár és Szenczi Molnár Albert népéhez. Isten éltesse a Felvidék és Rimaszombat magyarjait!”

„Soli Deo gloria!”**


Forrás: orbanviktor.hu, fotók: MTI/Komka Péter

* Magyarországi templomfelújítási pénzek


Egyedül a jáki templom homlokzatának felújításához 150 millió forintot adott magyar állam. Orbán bejelentette, hogy a kormány további egymilliárdot biztosít a templom rendbetételéhez. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség a nagytemplom felújításra 962 millió forintot nyert az Új Széchenyi Terv kereteiből. (Az Európai Unió egyházi életet nem támogat, így a hasonló projekteket turisztikai fejlesztésre vagy szociális szolgáltatások javítására kiírt pályázatok forrásaiból lehet finanszírozni. A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban az Észak-Alföldön mintegy négymilliárd forintos pályázati pénzt nyert el a református közösség. Ebből 1,8 milliárdot Debrecenben használhattak fel.) A Debreceni Református Kollégium és iskoláinak rendbehozatalára a magyar kormány tízmilliárd forintot biztosít. Az ormánsági (Baranya megyei) templomrekonstrukcióhoz a Nemzeti Kulturális Alap 300 millió forint támogatást nyújt. Tolna megyében csaknem húsz egyházi épületet, templomokat, plébániákat, szobrokat újítanak fel mintegy 300 millió forintos vidékfejlesztési támogatásból.


** Egy vallási jelmondat kormányzati karriertörténete:


2013. május, Orbán: farkasok vagyunk – az erősek összefognak, a gyengék széthullanak (fél éve még csak „a Magyarországi Református Egyház” hitte és vallotta: Soli deo Gloria)


2013. október, Orbán: ez a templomépítések kormánya is (itt még csak „kormányunknak kimondatlanul is érvényes jelszava” volt a Soli Deo gloria.


2013. november 15. Orbán: Újra a régió éllovasai leszünk év végére – egyedül Istené a dicsőség (itt még csak annak örült, hogy „egyre gyakrabban van lehetőségem arra, hogy ezt az ország különböző pontjain ilyen alkalmakkor elmondhassam”)


Két nap múlva, november 17-én már a „polgári, nemzeti és keresztény” kormány „nyilvánosan meghirdetett jelmondata”.


Lásd még Krémer Ferenc mai írását: „A Fidesz az emberek egyenlőtlenségében, a hatalomnélküliek alávetettségében és az omnipotens hatalomban… hisz. Senki ne tévedjen, a fideszes szónoklatokban gyakorta szereplő Isten csak Orbán Viktor eufemisztikus megnevezése.”