rss      tw      fb
Keres

Mi van itt?
Már a preambulum szövegezésekor volt egy rossz érzésem. A Fidesz és a KDNP teljes energiával elindult azon az úton, ami az ország megtérítését célozza. Úgy tesznek, mintha a keresztény egyházon, illetve katolikusokon kívül más ebben az országban nem is létezhetne. Az országot Isten tartja a kezében, és mindenkinek keresztényi módon kell gondolkoznia. (Apropó: gyerekkoromban nagyanyám mindig elhurcolt a templomba, bár ennek gyakorlati oka is volt. Egyszoba-konyhás lakásban laktunk, és szüleimnek szükségük volt egy kis „magányra”, bár testvérem végül nem született. Szóval, nekem mindig el kellett mondanom a Miatyánkot, és akkoriban abban nyoma sem volt annak, hogy Istené a hatalom és az ország, most meg benne van, bár azt hiszem a magyarokat erről nemigen kérdezgették). A gyerekeket központilag irányított iskolákban pallérozzák, hittant muszáj tanulniuk, vagy erkölcstant, ami „ezeknek” a felfogásában „olezanc” (tökmindegy), ahogy szintén nagyanyám mondta volt. És, ha a központilag pórázon tartott tanerő ellent merne mondani, akkor mostantól nem tanerő. Ha egy közalkalmazott nem viselkedik jobbágyként, akkor többé nem közalkalmazott. És már alig van szabad sajtó, a média túlnyomó része szent agitációt folytat. Aki nem azt vallja, mint Istenként felmutatott kedves vezetőnk, az természetesen nem magyar, az idegenszívű, ráront nemzetére, satöbbi. Egy Kövér nevű marcona fazon már odáig merészkedett, hogy nem is tudja, milyen alapon vannak mindenféle baloldaliak egyáltalán a parlamentben.


Egyesek azt találják mondani, hogy itt zsarnokság van, meg diktatúra, de aztán amúgy normálisnak tűnő „balliberális” gondolkodók meggyőznek mindenkit, hogy, á, dehogy! Valóban. Itt nem zsarnokság van, nem diktatúra, legalábbis klasszikus formájában (még) nem. Ugyan még nem égnek máglyák (bár könyvek már égnek, és egyesek Marx szobrát akarják kipiszkálni a Közgázról, a politikai ellenfelet meg sátánként prédikálják ki a templomokban), ami itt kibontakozóban van, azt úgy hívják, hogy: inkvizíció! Annak is a spanyol, állami változata.


És ami a röhej: egy Savonarola vezeti!