rss      tw      fb
Keres

Randolph L. Braham visszaadja magyar állami kitüntetését
Nyílt levélben kérte neve eltávolítását a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról Randolph L. Braham, neves holokausztkutató vasárnap, és visszaküldte a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is a Schmitt Pál által aláírt oklevéllel együtt. Rogán Antal szerint őt is félrevezették.
Elie Wiesel volt az első, aki hasonlóképpen tiltakozott. Később Lawrence Ferlinghetti utasította vissza, emberi jogi aggályok miatt, a magyar kormány által is finanszírozott Janus Pannonius-díjat.


Randolph L. Braham nyílt levele
2014. január 26.


Dr. Haraszti György professzor úrnak, a Kuratórium Elnökének
Dr. Szita Szabolcs Igazgató úrnak
Holokauszt Emlékközpont
Páva utca 39.
H-1049 Budapest


Kedves György és Szabolcs,


Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy nevemet távolítsátok el a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról. Nehéz szívvel hoztam ezt a döntést azt követően, hogy a legújabb magyarországi fejleményeket nagy aggodalommal követtem. Megdöbbentett engem – és bizonyára másokat is – az elmúlt néhány év történelemhamisító kampánya, amelynek célja a Horthy-korszak tisztára mosása. Ide sorolom az alkotmány módosítását is, amely a későbbiek során elfogadott baljós intézkedéseket „törvényesítette”, és amellyel mentesíteni óhajtják Magyarországot annak az aktív szerepnek a felelőssége alól, amit közel 600 ezer zsidó hitű polgárának megsemmisítésében játszott. Döntésem meghozatalának poharában az utolsó cseppet az a kormányzati döntés jelentette, hogy nemzeti emlékművet állítsanak a német megszállásnak. Ezt gyáva kísérletnek tartom, hogy a figyelmet eltereljék a Horthy-rendszernek a zsidóság megsemmisítésében játszott szerepéről, és összemossák a holokausztot a magyarságnak azzal a ’szenvedésével’, amelyet a német megszállás okozott, miközben ez utóbbiról történelmi tények bizonyítják, hogy ellenállás helyett inkább általános taps fogadta.


Megértem, hogy különböző politikai és gazdasági okok miatt a Holokauszt Emlékközpontot működtető vezetők nem akarnak vagy nem tudnak szót emelni ez ellen az arcátlan történelemhamisító kurzus ellen. Másfelől, túlélőként – akinek szülei és sok családtagja is a meggyilkolt zsidók százezrei között volt –, nem maradhatok néma, de különösképpen szólnom kell, hiszen ez volt a sorsom, hogy életem jelentős részét a holokauszt történelmi tényeinek megőrzésének és megismertetésének szenteljem.


Ezennel visszaküldöm a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is, a Schmitt Pál államelnök által aláírt oklevéllel együtt, azzal a kéréssel, hogy ezeket továbbítsátok a megfelelő magyar hatóságoknak.


Randolph L. Braham


Graduate Center of the City University of New York
(New York-i Városi Egyetem Továbbképző Központja)Randolph L. Braham


Randolph L. Brahamról azt írja angol nyelvű blogjában Balogh S. Éva (a nyílt levél angol nyelvű változata ugyanitt olvasható):


„Mindenki, aki valaha is tanulmányozta a magyar holokausztot, jól ismeri Randolph L. Brahamnak, a New York-i Városi Egyetem Politikatudományi Tanszéke és Továbbképző Központja kiváló emeritus professzorának a nevét. Több mint hatvan könyv írója és ötven másik társszerzője. Magyarországon is nagy tiszteletnek örvend mint a holokauszt első számú értelmezője, amit mind a budapesti Holokauszt Emlékközpont, mind a magyar kormány elismert. 2011-ben az Orbán-kormány a legmagasabb kormányelismerésben részesítette: megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. A Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központ az ő nevét viseli. Legalábbis mostanáig viselte.”A budapesti Holokauszt Emlékközpont – krullung.hu


Rogán Antal: túlzó Randolph L. Braham reakciója, félrevezették


Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője az ATV vasárnap esti műsorában azt mondta:


Túlzó Randolph L. Braham reakciója, de tiszteletben tartja a holokausztkutató véleményét.


Nagyon erős csúsztatás és ferdítés, hogy a német megszállásnak állítanak emléket. Úgy vélte, Randolp L. Brahamet félrevezették. Szerinte ez olyan, mintha a magyar útlevelében levő amerikai vízumot áthajítaná az amerikai nagykövetség kerítésén azzal a felkiáltással, hogy tömeges emberi jogi jogsértéseket követtek el az elmúlt 2-3 évben azzal, hogy több 10 ezer embert hallgattak le, beleértve a német kancellárt is. Ha ezt tenné, mindenki túlzásnak minősítené a tettét. Mert a lehallgatás legalább megtörtént, ellentétben a szobor üggyel, mert ott „semmi olyan nem történt, amivel bárki relativizálná a történelmet”. Az emlékmű az áldozatoknak állít emléket, beleértve a több százezer elhurcolt és meggyilkolt zsidót és azt a közel 10 ezer polgári áldozatot is, akik nem zsidó származásuk miatt kerültek a német hatóságok kezére. 1944 március 19. történelmi pillanat volt, amikor megszűnt Magyarország szuverenitása.Elie Wiesel – goodreads.com


Elie Wiesel: „Nem kívánom, hogy bármi módon összefüggésbe hozzanak ilyen törekvésekkel”


A világ egyik erkölcsi tekintélye 2012. június 7-én kelt levelében mondott le a magyar államtól kapott kitüntetéséről. A Kövér Lászlónak címzett levélben – amelyet itt olvashatnak – egyebek közt ezt írja: „Mélységesen felkavart és felháborított, hogy tudomást szereztem arról: Ön Szőcs Géza kulturális államtitkárral és Vona Gáborral, a szélsőjobboldali Jobbik párt vezetőjével részt vett egy romániai ünnepségen, amelyet Nyirő József, a Nemzetiszocialista Nyilaskeresztes Párt egyik tagja tiszteletére rendeztek. Botrányosnak találom, hogy a Magyar Nemzetgyűlés elnöke részt vehet a Horthy- és a Szálasi-korszak egyik magyar fasiszta ideológusa tiszteletére rendezett ceremónián. Ez az aggasztó hír azt követően érkezett, hogy újabban újra köztereket neveznek el Horthy Miklós második világháborús vezetőről, továbbá rehabilitálják Wass Albertet, és más olyan figurákat, akik nagy mértékben kollaboráltak a magyar fasiszta rezsimmel. Arról is tájékoztattak engem, hogy szélsőjobboldali szerzők írásait szisztematikusan felvették az iskolai tantervbe.”


Írásaink az Elie Wiesel-ügyről:
– Mihancsik Zsófia: Elie Wiesel igazsága (a cikk alatt a számokra kattintva megtalálják az ügy egyes dokumentumait is)
– Mihancsik Zsófia: Kövér válaszolt Elie Wieselnek
– Lévai Júlia: Szőcs szerint a WieselLawrence Ferlinghetti a City Lights könyvesbolt előtt San Franciscóban, 2003-ban – Christina Koci Hernandez/San Francisco Chronicle


Ferlinghetti: A jobboldali rezsim politikája miatt nem lehetséges, hogy „elfogadjam a díjat”


Visszautasította az első kitüntetett, Lawrence Ferlinghetti, az amerikai beatnemzedék egyik híres költője a Magyar PEN Club első alkalommal odaítélt, ötvenezer euróval járó Janus Pannonius-nagydíját. 2012 októberében így indokolta az elutasítást: „Mivel a díjat jelenleg részben a magyar kormány finanszírozza, és mivel a jobboldali rezsim politikája a tekintélyelvű irányítás felé, következésképpen a szabad véleménynyilvánítás és a polgári szabadságjogok korlátozása felé tolódik, nem tartom lehetségesnek, hogy az Egyesült Államokban elfogadjam a díjat.”