Négy év haszna
Az elmúlt 4 évnek, a demokráciadeficitünknek, a rendszeres politikai frontnyitásoknak, az erősödő antiszemita, cigányellenes, szegényellenes és az ijesztően gyengülő szolidaritás-őrületnek van egy haszna hazánk és bizonyosan Európa számára is.


Ez pedig az, hogy friss emlékeztetőt kaptunk abból, hogy a társadalom kollektív rossz oldala nem megsemmisíthető. Mindig pislákol és pislákolni fog, mint valami csendben izzó tapló, és mindig vigyáznunk kell, hogy lángra ne lobbanjon.


Emellett idehaza az elmúlt évek történései alapján talán jobban belelátunk a politika eddig rejtettebb, néha összetettebb, sok esetben azonban az emberi esendőségen alapuló ék egyszerű, hedonista mozgatórugóiba, és elindult, akaratlanul is, a történelmi múltunk sötét korszakainak kibeszélése is.


Európa gyakorlati ízelítőt kapott abból, hogy az európai alapnormák és eszmeiség evidenciái nem minden tagállamban egyértelműek. Abból, hogy az elmúlt évtized bővítéseivel – sajnos nagyrészt Magyarország taggá avanzsálásával – párhuzamosan szükséges az uniónak ezeket az alapértékeket (egyéni szabadság tiszteletben tartása, demokráciába vetett hit, antifasizmus eszmeisége...) keményebben őriznie, hangsúlyoznia.


Mi, magyarok, most újabb esélyt eredményeztettünk magunknak, hogy az esendőségünkből és bűneinkből tanulva utat találjunk a józan jövőnk felé. Ritka pillanat történelmünkben, hogy minden körülmény adott ehhez. A többi, csak rajtunk múlik.