rss      tw      fb
Keres

A nyuszkák a hitvány Nérókat választották - I.Nagyobb igaza sohse volt népnek,
Hitványabb Nérók még seholse éltek.


Nagyon szeretek okos emberek okos vitáira figyelni. Az országgyűlési választás kapcsán kevés ilyen örömben van részem: Nem elég nekem a választás eredménye, még ez is?!


Úgy tűnik, sikk lett nehezményezni az összefogást (hol a tényét, hol a módját), továbbá ekézni Mesterházyt. Nekem az a meggyőződésem, hogy fordított esetben, ha Bajnai marad a közös jelölt, akkor hasonló vagy még rosszabb számszerű eredmények birtokában most őt lehetne szidalmazni és kárhoztatni, lemondásra kapacitálni .


Amikor a helyzet éles volt, tán még ezen a fórumon is elég keményen kritizáltam, de a csapatos lehurrogás nekem a földön fekvő rugdosását juttatja eszembe. Pláne, hogy nem az ellenfél, hanem elvileg a demokrácia oldalán állók a rugdosók. Nemcsak neki, de Bajnainak sem vagyok különösebben híve, sokkal inkább a demokratikus jogállamé (ha mindenképpen személyre kell utalni, akkor pedig Gyurcsányé – ezt is említettem már).


Néhány nagy és bevett marhaságra külön kitérnék.


1. Sokan, és közülük sokan a maguk korábbi véleményét cáfolva, az összefogás tényét kritizálják. Erre a békesség kedvéért nem is keresnék szavakat. Igazából az elemi iskolás számtan szintje elegendő, hogy számszakilag belássa bárki, enélkül mit ér az ellenzék. Most már hihetnének a közvélemény-kutatóknak (akik azt is kimutatták, hogy pl. Gyurcsány nem „visz többet”, mint „hoz”), de semmit sem tanulnak, semmit sem felejtenek.


2. Néhányan igazolva látják, hogy szerintük bojkottálni kellett volna. Ők nem veszik figyelembe, hogy bár hazugabb és sunyibb választási törvénye még nem volt demokráciának látszó államalakulatnak, azért ez a törvény valóban hungarikum, ami csupán annyit tesz, hogy a konstrukció most debütált, s elsülhetett volna Fidesz-károsító, de akár csak kétharmad ellenes módon is. Ennek kapcsán a derék demokrata, Schiffer András és ugrócsoportja a ludas, őt bezzeg még nem láttam lemondásra biztatni. Utálom az összeesküvés-elméleteket, ezért juszt se mondom, hogy a Fidesz lefizette, ő annak a példája, hogy egy demokrata is lehet silány, a demokrataság szükséges, de nem elégséges föltétele az emberi kiválóságnak.


Egyébként is, sok fölösleges ostobaság maradna a zavaros fejeken belül, ha Kim Lane Scheppele idevágó cikkeinek olvasása kritériuma lenne a véleményalkotásnak (akár komoly vizsgázást is lehetne követelni, a tapasztalat mutatja, hogy sokan olvasnak, de nem értenek (és pedig nem funkcionális analfabéták, hanem „elemzők”!)


Kossuth Lajostól sokat idézik: „a politika az egzigenciák tudománya”. Szerintem a maffiaállam struktúrái és intézményei a szomorú magyar jelen egzigenciái.


Bojkott esetén nem tudnánk ennyire biztosan, hogy nincs akkora forradalmi helyzet, mint szeretnénk, mert az átütne a föltehetőleg a világtörténelem legmocskosabb választási törvényén is.