rss      tw      fb
Keres

Kérdések
Ha engem megválasztottak volna képviselőnek, erősen és hosszú ideig elgondolkodnék azon, hogy mi a teendőm.


Először is feltenném magamnak az alábbi kérdéseket:


Részt veszek-e a parlamenti ülésszakot előkészítő megbeszéléseken (bizottságok megalakítása, bizottsági helyek elosztása stb.), holott tudom, hogy Orbán már mindent eldöntött, ha nem, majd eldönt?


Leteszem-e a képviselői esküt az általam meg nem szavazott, általam számtalanszor tákolmánynak nevezett irományra, a Fidesz által elfogadott, általam meg nem szavazott több mint 800 törvényre, ezek megtartására és betartatására?


Részt veszek-e az orbáni parlamentalizmus színjátékában, ahol a szavam semmit sem ér, ahol mindent eldöntött vagy eldönt Orbán? Amely parlamentalizmus csak arra jó, hogy Orbán fennhangon hirdesse országnak, világnak: nálunk működik a többpárti demokrácia?!


Felveszem-e a képviselői tiszteletdíjamat, juttatásaimat, amelyeket a diktatúrához való asszisztálásomért kapok?


Képes leszek-e tükörbe nézni minden reggel, ha a fenti kérdéseket fel sem teszem magamnak, ha eszembe se jutnak, csak élvezem „a haza szolgálatáért” kapott júdáspénzt, feledve lelkiismeretet, valaha volt demokratikus elkötelezettségemet?