Új politika: új internacionálé?

Negyvenhárom évesen lett miniszterelnök, s nem kis mértékben jó kommunikációs képességeinek köszönhetően a baloldal fölélesztője. A megszokott szociáldemokrata célok helyett időnként meglepően jobbos jelszavakkal áll elő: Tony Blair. És Gyurcsány Ferenc.

A L'Express már a Gyurcsány-kormány megalakulása előtt "magyar Blair"-nek nevezte a leendő miniszterelnököt. Gyurcsány Ferenc kezdeményezésére ősszel Blairrel közösen jelentettek meg napilapcikket, korábban az ő egyik cége adta ki magyarul Anthony Giddensnek a szociáldemokrácia megújításáról szóló könyvét. Ez, a "harmadik út", Blair politikájának ideológiai háttere. Mégis: Gyurcsány blairizmusai a megérdemeltnél kevesebb figyelmet kapnak. Pedig nemcsak a hasonlóságok tanulságosak, nem árt figyelni arra is, hogy a nemzetközi színtéren megfigyelhető új szociáldemokratizmusnak nem minden eleme alkalmazható nálunk.

A legnyilvánvalóbb hasonlóságok a politikai imázsban fedezhetők föl. Blair politikusi képének alapja, hogy a miniszterelnök "hétköznapi ember". Sikerének egyik titka, hogy jól ötvözi a kötött és az érzelmekre ható hangnemet, a közszereplőt és a magánembert. Ugyanerre épít Gyurcsány is. Politikai beszédeiben a hivatalosabb stílusba személyes elemek keverednek, szívesen mutatkozik magánemberként, többször nyíltan is megfogalmazta: olyan miniszterelnök akar lenni, aki "egy közülünk".

Blair nem kismértékben kiemelkedő kommunikációs készségének köszönhette sikerét, s hogy stábja sokáig professzionális médiatervezést végzett. Gyurcsány jelenleg talán a legkontextusérzékenyebb magyar politikus: ugyanazt a mondanivalót ő alakítja legjobban ahhoz a "műfaji" környezethez, amelyben a szöveg elhangzik. Ám Gyurcsány mellett láthatóan nincsenek olyan kvalitású tanácsadók, mint Peter Mandelson vagy Alastair Campbell, akiknek médiabűvölő háttérmunkája nélkül Blair nehezen boldogult volna. Különbség az is, hogy Blairt a megújult New Labour-kommunikáció is erősítette - ilyesminek egyelőre nyoma sincs az MSZP-ben.

A közös út
Szembetűnőek az azonosságok a politikai tartalomban, a szóhasználatban és az "új nyelv" más jellemzőiben is. Tony Blair szövegeinek vezérmotívuma a társadalmi igazságosság és a vállalkozó kedv együttes kiemelése. Válaszként a korábbi tory harcosságra, óvakodik az éles polémiáktól, kiemelt szlogenje a nemzet egysége. Leggyakrabban használt szava az "új", egyik legkedveltebb retorikai technikája pedig az, hogy olyan fogalmakat kapcsol össze, amelyek a megelőző politikai diskurzusokban egyeztethetetlennek tűntek.

Gyurcsány Ferenc nemcsak az "új baloldalt" említi gyakran, első országértékelő beszédének címe is Új Magyarország, új politika volt. Politikájának vezérfogalmai az igazságosság és a versenyképesség. A globális piacot megkerülhetetlen adottságként kezeli. Kormányzása elején többször élesen szembement a jobboldallal, így jelentős fordulat a most meghirdetett "csak közös utunk van" programja. Beszédeiben gyakoriak az egymással hagyományosan ellentétesnek gondolt fogalmakat összebékítő retorikai sorozatok.

Blair kampányindító beszédét elemezve az Independent bírálta a brit kormányfőt amiatt, hogy bár kormánya sikeres baloldali programot hajtott végre, mégis a középosztályt megcélzó jelszavakkal akar szavazatokat szerezni a tőle jobbra állóktól. Itthon ugyan nem Gyurcsányt támadják azzal, hogy szociáldemokrata program helyett liberális célokat hirdet, hanem sajátos módon a liberális pártot, ám a lényeg: mind Blair, mind Gyurcsány jócskán középre mozdult a korábbi szociáldemokrata politikához képest. S nemcsak ők: az "új politika" a nemzetközi politikai diskurzus "új szociáldemokrata" vonulatába illeszkedik, amely "nem konzervatív, de nem is a régi baloldalé", és máshol is "közép-, balközép-" pártokká változtatta az egykori baloldali pártokat. Jellemzője például, hogy gazdaságilag a liberális állásponthoz közelít, a konzervatív diskurzusból is adaptál elemeket, s hogy az "internacionalizmus" itt a munkásszolidaritás helyett a nemzetközi közösségben való együttműködést jelent.

Balról előzni
Az új diskurzus sokáig sikert hozott Blairnek, korábban Clintonnak és több európai szociáldemokrata pártnak. Kétséges azonban, hogy Magyarországon mennyire importképes a vele járó politikai tartalom. Hiszen mások a központi témák az olyan országban, amely nemzetközileg meghatározó szerepet játszik, sem gazdaságának stabilitása, sem politikai befolyása nem vethető komolyan össze a miénkkel. Megmutatkozott ez abban, hogy a hazai szavazók számára lényegében érdektelen volt a közös Blair-Gyurcsány-cikk is, s ugyanígy a közösen tartott sajtótájékoztatók is. Ez utóbbiakban kaptunk ugyan egy udvarias "üdv az unióban"-t, de egyébként Blair politikájának legérzékenyebb részével, az iraki szerepvállalással foglalkoztak, távol a magyar politikai élet fősodrától.

Blairnek nem kell attól tartania, hogy gazdasági neoliberalizmusa miatt ideológiai értelemben is liberálisnak fogják tartani. Gyurcsány viszont liberális szimbolikus témákat is pedzeget, noha számára a liberalizmus "bekebelezése" kétszeresen kockázatos. Egyrészt más az éppen csak magukhoz tért baloldali szavazóknak liberális célokat kínálni, és más ezt tenni az Egyesült Királyságban, ahol a liberális demokrácia alapelvei szilárdak. Másrészt életveszélyes a koalíciós partner gyalulása, mert 2006-ban az MSZP egymagában aligha lesz képes választást nyerni.

A "középre húzás" importálhatóságát egy hungarikum teszi végképp kétségessé. Blairt vádolhatják gazdasági értelemben jobboldalisággal, de attól nem kell tartania, hogy a toryk demagóg populizmussal előzik balról. Azért sem, mert kormányának jóléti - az egészségügyben és az oktatásban végrehajtott - intézkedéseivel valódi szociáldemokrata programot valósított meg. A magyar miniszterelnök viszont nem úszhatja meg a karakteres baloldali politizálást. Látványos jóléti reformokra itthon nincs, egy ideig nem is igen lesz pénz, még fontosabb tehát a baloldali értékek szimbolikus képviselete. Különösen, mert közben a Fidesz - ideológiai kalandozásai újabb állomásán - éppen a baloldali választókat vette célba. Ha Gyurcsány Ferenc nem figyel, a szocialista szavazók egy részét - s ezzel kormányzásának folytatását - néhány elcsábított liberális szavazó árán nyelheti el a fideszes kisgömböc.


168 óra, 2005. szeptember 27.