rss      tw      fb
Keres

Meghúzható-e a határ a gyűlöletbeszéd és a szabad véleménynyilvánítás között?

Illés Mátyás

Vámos György az uszító szerepet felvállaló Magyar Hírlapban megjelent „Mindjárt itt van az ítélet napja!” című irományában jelzi, hogy nemsokára, ha a jobboldal megnyeri a parlamenti választásokat, „…a megszülető magyar jogállam ellentámadást indít!”.  Vámos az általa elképzelt jogállamiságról vizionál. Ezt írja: „… mi lenne, ha az eltékozolt Andrássy úti paloták előtt egy-egy fára felhúzva, mint a középkorban, szégyenkosárban himbálóznának az ország kirablói? Gyurcsányok, Draskovicsok, Veressek, Oszkók, Simorok, Székely-gáborok, Hunvaldok, Bajnaik, Dem­szkyk…A másik oldalon a szégyenkosárban a szoclib médiamunkások hadára kell hogy várjon a megszégyenítés. Avar, Dési, Vágó, Bolgár, Bánó, Németh Péter, Andrassew, Esterházy, Bitó, Vincze Mátyás, és persze mindenekelőtt Gréczy Zsolt mint blogíró.”

Az „írás” Orbán Viktor leszámolással való otromba fenyegetéseinek vadállatias változata. Meg kellene már végre húzni a határt a gyűlöletbeszéd és a véleménynyilvánítás között! A megoldás rém egyszerű lehetne! A jogszabály ne a „közvetlen veszélytől” tegye függővé a gyűlöletbeszéd megvalósulását, mert ennek megállapítását a szubjektivitás is nehezíti. Azt vizsgálja egy bíróság, hogy valaki vagy valakik szó- vagy írásbeli megnyilvánulásában rejlik-e ártó szándék, ide értve az emberi méltóság megsértését is. A gyűlöletbeszédet minősítsék bűncselekménynek, uszításnak, és gyakorlása, tekintettel a társadalomellenességére, járjon súlyos börtönbüntetéssel! A gyűlöletbeszéd megfélemlítő jellege folytán korlátozza a szólásszabadságot, tehát szankcionálása nem sérti, éppen hogy a szólásszabadság kiteljesedését szolgálja! Van néhány „költői” kérdésem Vámos „mesterhez”.

Hallott-e már arról, hogy egy demokratikus jogállamban a jobb- és baloldalnak egyaránt van helye, szerepe?
Van-e tudomása arról, hogy a hatóságok most is eljárnak mindenki ellen, aki megsérti a törvényeket, akár a jobb-, akár a baloldalhoz kötődik? Szükség van-e botcsinálta jogászokra, uszító kalandorokra?
Mi köze embertelen elképzeléseinek a jogállamisághoz?
Rendszeresen sértegeti Bauer Tamást. Szerinte a gyereket felelősségre lehet-e vonni szülei tetteiért?
Milyen bűnt követ el, ha valaki a világ dolgairól tőle eltérően vélekedik?
A tények ismerete nélkül hogy merészel bárkire rágalmakat szórni, ítélkezni felette?
Belső parancsnak engedelmeskedik, amikor az antiszemitákat védelmezi, vagy a busás fizetség lebeg a szeme előtt, esetleg mindkét késztetés fennáll?
Ha őt is kikötnék egy szégyenkosárban, kinek integetne, meghívná-e kollegáit társbérlőnek?


Ajánlja az írást másoknak is!