rss      tw      fb
Keres

A magyarországi rendszerváltozás 25 éve történt, 1990. január 5-11. - KRONOLÓGIA


MTI 2015. január 2., péntek 8:10

Huszonöt éve, 1989 folyamán Magyarországon és a többi közép- és kelet-európai szocialista országban visszafordíthatatlan változások indultak el, átalakultak a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának összeállítása a magyarországi - és a szocialista blokk többi országában párhuzamosan zajló - változások fontosabb eseményeiről 1990. január 5. és 11. között:

Magyarországi változások:

1990. január 5. - Kirobbant a Dunagate néven ismertté vált lehallgatási botrány: az SZDSZ és a Fidesz büntetőfeljelentést tett, mert bizonyítékokkal rendelkeztek arról, hogy a Belügyminisztérium Állambiztonsági Szolgálatának III/III, belső elhárítási ügyosztálya 1989. október 23. után is gyűjtött adatokat az ellenzéki pártokról és politikai szervezetekről. Németh Miklós miniszterelnök elhatárolta magát a törvénytelenségektől, Horváth István belügyminiszter zárolta a belső szolgálat érintett osztályának iratanyagát, a Katonai Főügyészség nyomozást rendelt el hivatali visszaélés bűntettének alapos gyanúja miatt.

1990. január 7. - Nagyarányú áremelésekről döntött a kormány. A határozat szerint január 8-tól a húsipari termékek ára átlagosan 32, a tej és tejtermékeké 42-43, az élvezeti cikkeké 22, a személygépkocsiké ára 25 százalékkal nőtt. A közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjai átlagosan 336 százalékkal lettek magasabbak. Február 1-jétől a helyi közlekedési tarifák átlagosan 45 százalékkal, a lakbérek 35 százalékkal, a vasúti és a közúti személyszállítási díjak 20 százalékkal nőttek. A kormány a többletterhek ellentételezése, illetve mérséklése érdekében szociálpolitikai intézkedéseket hozott.

1990. január 9. - Takács Nándor székesfehérvári segédpüspök, a rendek újjászervezésével és a munka koordinálásával megbízott püspöki referens az MTI-nek elmondta, hogy a szerzetesrendek működését felfüggesztő 1950. évi elnöki tanácsi rendelet 1989. júniusi hatályon kívül helyezése óta 58 női, illetve férfi szerzetesközösség szerveződött újjá.

1990. január 9.- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megalakult a Magyar Ruszisztikai Intézet.

1990. január 9. - Tokióban hivatalosan is bejelentették, hogy megszületett az egyezmény a Suzuki személyautók magyarországi gyártásáról.

1990. január 9. - A Magyar Televízió elnöksége Aczél Endrét felmentette a Híradó és A hét főszerkesztői beosztásából, a feladat ellátásával Pálfy G. Istvánt, az MTV elnökségének tagját, a Népszava főszerkesztőjét bízta meg.

1990. január 10. - Németh Miklós miniszterelnök a KGST szófiai tanácskozását követően a finn rádiónak úgy nyilatkozott, hogy nem a szervezet feloszlatására, hanem teljes megújítására van szükség. Véleménye szerint mindenekelőtt a tagországok kétoldalú kapcsolatait kell átalakítani, és amíg a szervezetben bevezetnék a dollárelszámolást és a világpiaci árakat, addig a KGST-kapcsolatokat be kellene fagyasztani.

----------------------------------------------------------------------

Kelet-európai változások - válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:

1990. január 5. CSEHSZLOVÁKIA: A politikai kerekasztal résztvevői az év első felében megtartandó szabad és demokratikus parlamenti választásokban állapodtak meg.

1990. január 5. LENGYELORSZÁG: A kormány úgy döntött, hogy nem hagyja csődbe menni a gdanski Lenin hajógyárat, a Szolidaritás bölcsőjét.

1990. január 5. ROMÁNIA: A Nemzeti Megmentési Front Tanácsa (NMFT) nyilatkozatot fogadott el a romániai nemzeti kisebbségek jogairól. Ennek értelmében az ország alkotmányában kell elismerni és szavatolni a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait, nemzeti kisebbségi törvényt kell kidolgozni, továbbá nemzetiségügyi minisztériumot kell létrehozni.

1990. január 6. CSEHSZLOVÁKIA: Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) új Központi Bizottsága első ülésén kinyilvánították: a párt szakít a múlt torzulásaival, elfogadja a politikai pluralizmust. A 24 tagú Politikai Végrehajtó Bizottság elnökévé választott Ladislav Adamec közölte, hogy az elmúlt időszakban 130 ezren léptek ki a pártból és csak kétezren kérték felvételüket.

1990. január 6. JUGOSZLÁVIA: Megtartotta alakuló közgyűlését a Horvát Demokratikus Közösség nevű párt.

1990. január 7. CSEHSZLOVÁKIA: Feloszlatta magát a kommunista rendszer egyik fő politikai-hatalmi eszközének számító újságíró-szövetség.

1990. január 8. ALBÁNIA: Ramiz Alia államfő rendeletet adott ki, amely szerint az albán mezőgazdaság legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az ország lakosságának teljes élelmiszer-ellátását.

1990. január 8. NDK: Mintegy 130 ezren követelték Lipcsében a hagyományos hétfő esti tüntetésen a német újraegyesítést, a korábbi állampárt, a Német Szocialista Egységpárt - Demokratikus Szocialista Párt tájékoztatási monopóliumának megszüntetését, az egykori állampárt vagyonának nyilvánosságra hozatalát.

1990. január 8. ROMÁNIA: Az NMFT rendeletet hozott újabb különleges bíróságok felállításáról a decemberi forradalom alatt terrorista cselekedeteket elkövetők felelősségre vonása érdekében, egyben eltörölték a halálbüntetést. Az első terroristaper Nagyszebenben kezdődött a Securitate tagjai ellen.

1990. január 8-12. BULGÁRIA: A nemzetiségi kérdés tisztázására alakult Országos Társadalmi Tanács ülésén kompromisszum született: elismerték az állampolgárok jogát a szabad nyelvhasználatra, a szabad névhasználatra és a szabad vallásgyakorlásra, de kinyilvánították, hogy Bulgáriában csak a bolgár nyelv lehet hivatalos.

1990. január 9. BULGÁRIA: Bejelentették, hogy bizottságot állítanak fel a Markov-gyilkosság hátterének kivizsgálására. (Az ellenzéki író Georgi Markovot, a BBC bolgár adásainak munkatársát 1978-ban a feltételezések szerint a bolgár titkosszolgálat egy ügynöke mérgezte meg az esernyője hegyébe rejtett injekciós tűvel.)

1990. január 9. NDK: Egon Krenz volt párt- és állami vezető lemondott parlamenti mandátumáról.

1990. január 10. CSEHSZLOVÁKIA: A csehszlovák főügyészség közzétette az első hivatalos jelentést a Varsói Szerződés 1968-as, a prágai tavaszt eltipró beavatkozásának áldozatairól: eszerint legalább 72 ember vesztette életét és 266 sebesült meg súlyosan.

1990. január 10. SZOVJETUNIÓ: A Legfelsőbb Tanács Elnöksége a szovjet alkotmánnyal ellentétesnek minősítette az örmény törvényhozás a Karabah-hegyvidéki Autonóm Területtel kapcsolatban 1989 decembere óta született döntéseit, amelyek Örményország részévé nyilvánították az Azerbajdzsán fennhatósága alá tartozó, de örmények lakta Karabahot. Másnap az örmény parlament úgy döntött, hogy megtagadja a köztársaság érdekeit sértő szövetségi törvények alkalmazását Örményországban.

1990. január 11. JUGOSZLÁVIA: A Crna Gora-i (montenegrói) Demokrata Párt nyilatkozatban követelte, hogy a Crna Gora-i Kommunisták Szövetsége szüntesse meg alapszervezeteinek működését a néphadsereg és a rendőrség alakulatainál, valamint a biztonsági szolgálatnál. Ez volt az első eset, hogy a hatalmon lévő kommunista párttal szemben ellenzéki demokratikus párt vagy mozgalom követelést támasztott.

1990. január 11. SZOVJETUNIÓ: A Lett Legfelsőbb Tanács módosította a szovjet tagköztársaság alkotmányát, törölve a kommunista párt vezető szerepét rögzítő cikkelyt, engedélyezve a pártok és társadalmi mozgalmak létesítését.

1990. január 11-12. NDK: Az NDK törvényhozása, a Népi Kamara jóváhagyta az utazási törvényt, így ettől kezdve a keletnémet állampolgároknak joguk van útlevéllel, külön vízum nélkül külföldre utazni és onnan bármikor hazatérni. A Népi Kamara ülésén első ízben vehettek részt az ellenzéki, illetve az egyházi szervezetek képviselői.

1990. január 11-13. SZOVJETUNIÓ: Mihail Gorbacsov pártfőtitkár Vilniusba látogatott, hogy meggyőzze a litvánokat az elszakadás szükségtelenségéről. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szövetségi rendszer gyökeres átalakítására, új típusú föderációra van szükség, nem pedig a Szovjetunióból való kiválásra. Beszéde alatt a város utcáin 300 ezer ember követelte a köztársaság függetlenségét.