rss      tw      fb
Keres

Alkotmánybírósági indítvány a médiatörvény ellenA Magyar Szocialista Párt csütörtökön elküldte az Alkotmánybíróságnak A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. sz. törvény – az úgynevezett médiatörvény – alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványát. (Lásd az Alkotmánybírósági beadványok tára című rovatunkban)

Indítványukban olyan lényegi és jelentős sérelmeket emeltek ki, „amelyek az egész törvény alkotmányosságát érintik, és annak teljes megsemmisítését teszik szükségessé, ezek nélkül a rendelkezések nélkül ugyanis értelmezhetetlen és alkalmazhatatlan lenne”. Főbb érveik:

– A törvény szabályai „szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát. Az indokolatlan mértékű fenyegetettség arra is alkalmas, hogy a sajtó szereplőit visszatartsa alkotmányos jogaik szabad és félelemmentes gyakorlásától”.

– „A törvény a különböző médiumokat és azok tartalmát – tekintet nélkül sajátosságaikra – közel ugyanúgy szabályozza.”

– „A létrehozott intézményrendszer az egyoldalú politikai befolyás lehetőségét teremti meg.”

– „A fogalmi bizonytalanságok, a nem kellő konkrétsággal és egyértelműséggel megfogalmazott rendelkezések módot adnak az összetételében teljes politikai egyoldalúságot mutató Médiatanács és Hatóság számára az önkényes és parttalan értelmezésre, ami jogbizonytalanságot teremt.”

– „A törvény elfogadásának módja, valamint a kihirdetés és a hatálybalépés között eltelt egynapos ’felkészülési’ idő rövidsége önmagában sérti a jogállamiságot.”

Az MSZP a tavaly év végén elfogadott médiatörvény teljes megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól, mivel a jogszabályt részleteiben javíthatatlannak tartja. Emellett a médiaalkotmány, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését is kezdeményezi.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!