rss      tw      fb
Keres

Brüsszeli javaslat az európai polgári kezdeményezésre

MTI 2010. március 31., szerda 12:41

Részletes javaslatot terjesztett elő szerdán az EU legfőbb végrehajtó testülete az úgynevezett európai polgári kezdeményezés szabályaira. Ezt az új politikai cselekvési lehetőséget a Lisszaboni Szerződés teremtette meg.

A tavaly december elsején hatályba lépett uniós reformszerződés lehetővé teszi, hogy az uniós polgárok közvetlenül kezdeményezzék uniós jogszabályok megalkotását. Feltétel, hogy legalább egymillió polgár kezdeményezze az Európai Bizottság jogkörébe tartozó területeken jogalkotási javaslatok előterjesztését. Az egymillió főnek a tagállamok legalább egyharmadából - jelenleg tehát kilenc tagországból - kell összeállnia.

A brüsszeli bizottság e jogintézmény létrejötte nyomán elkészítette részletes végrehajtási javaslatát, amely rögzíti az országonként szükséges aláírások számát, valamint előirányozza, hogy három tagállamban összesen 300 ezer aláírás összegyűjtését követően meg kell vizsgálni a kezdeményezés elfogadhatóságát.

A bizottságnak két hónapja lenne annak eldöntésére, hogy a kezdeményezés a hatáskörébe tartozik-e, és hogy azon a területen van-e lehetőség jogi szabályozásra. Amennyiben a kezdeményezés nyilvánvalóan ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel, a nyilvántartásba vétel elutasítható lenne. Az elfogadhatósági vizsgálat kedvező eredménye a kezdeményezés tartalmát illetően nem minősülne előzetes bizottsági állásfoglalásnak, olyan jelzésnek, miszerint a bizottság ténylegesen hajlandó lesz majd jogalkotási javaslattal előállni a témában; csupán az ezt kategorikusan kizáró okok hiányát deklarálná.

A javaslat az aláírások összegyűjtésére egyéves időkorlátot írna elő. Ezután további négy hónapot biztosítana a bizottságnak a kezdeményezés érdemi vizsgálatára és a további eljárás megállapítására. A bizottság dönthetne úgy, hogy jogalkotási javaslatot tesz, nyomon követi a kérdést - például tanulmány révén -, vagy nem tesz további lépéseket. Bármilyen döntés szülessen, a bizottság nyilvános dokumentumban fejtené ki indokolását.

Az Európai Bizottság azt reméli, hogy a tagállami kormányokat képviselő tanács és az Európai Parlament az év vége előtt végleges megállapodásra jut az európai polgári kezdeményezés ügyében, lehetővé téve ezzel, hogy az első kezdeményezéseket akár 2011-ben előterjeszthessék.

A bizottság elképzelése szerint a minimálisan összegyűjtendő aláírások számát a tagállamok mindegyikében úgy határoznák meg, hogy az adott ország európai parlamenti képviselőinek számát 750-nel megszorozzák. Magyarországon tehát legalább 16.500 aláírást kellene összegyűjteni. Az aláírókra vonatkozó életkori minimumkorlátot az európai parlamenti választásokon való részvételi jogosultság korhatárához kötnék.