Orbán válasza a frakcióvezetőknekOrbán Viktor a frakcióvezetők felszólalása után, 2011. február 14-én, a Magyar Országgyűlésben
Részletek


„Vegyük egymás komolyan, és próbáljunk olyan állításokat megfogalmazni, amelyek korrekt vita kiindulópontjául szolgálhatnak.”

Vona Gábor felszólalására:

„Ha nem stabilizáljuk a helyzetet bankadóval, válságadóval és még jó néhány hasonló döntéssel, ha nincs biztos pénzügyi alapja a 2011 és 12-es éveknek, akkor nem tudjuk újjászervezni az országot.” Alkotmányozás áprilisig, kétharmados törvények megalkotás az év végéig, „és közben egyébként a nagy, mindannyiunk számára fontos szektorok újjászervezését is el fogjuk kezdeni”.

„Mi nem azt a politikát folytatjuk, amelyet a meglehetősen elitista vonalat képviselő szocialista párt erőltetett az országra, miszerint megreformálunk benneteket, ha beledöglötök is. Mi ezt nem fogadjuk el.” Ezért konzultálnak, hónapok óta az oktatási rendszerről és hónapok óta „járjuk az országot az egészségügyi várakozásokat és igényeket felmérendő”. „Ez a dolgok normális rendje, ha az ember demokrataként szeretne egy ország számára megújulást elérni.”

Ózdi nemzeti konzultáció a nemzetbiztonságról: „az ott elhangzott javaslatokat, véleményeket tekintve körülbelül kilencven százaléka bekerült, az Önök döntése révén is, a magyar jogrendszerbe.”

„Ami pedig az egyiptomi forradalmat próbálja összefüggésbe hozni a személyemmel, ott azt szeretném Önnek mondani, hogy ne higgyen el mindent, amit olvas. Nem igaz, hogy mindenről én tehetek, ami rossz a világban.” [nevetés]

Arra, hogy Magyarországnak nincs helye az EU-ban: „Irigylem a magabiztosságát és a jövőbe látó képességét. Tekintettel arra, hogy maga az EU is átalakulásban van. Ezért kijelenteni, hogy nekünk ott nincs keresnivalónk, a logika általános szabályai szerint eleve tévedés. Minden politikai szándéktól függetlenül.”

„Valóban azt gondoljuk, hogy ha az adósságot nem visszafizetjük, hanem bejelentjük, hogy nem tudunk fizetni, s utána elkezdik azt átütemezni, akkor mi jobban fogunk járni?! A fizetésnél sokkal jobban fáj az adósság újrarendezése. Adósságelengedés, olyan nincsen. Sose volt… Ezért én kalandorságnak, átgondolatlannak, megfontolatlannak és szakmailag védhetetlennek tartom azt az álláspontot, hogy Magyarország az adóssága törlesztése helyett meneküljön bele inkább egy adósságválságba, és vállalja az ország fizetésképtelenségével járó kártételt. Ezt én nem vállalom.” [taps]

„Ami a cigányügyet illeti: Először is szeretném leszögezni, hogy a magyar parlament épülete Magyarországon van, Magyarország pedig az európai kultúrkörhöz tartozik. A mi felfogásunk szerint az európai kultúrkör kiindulópontja az, hogy felesleges élet még nem született. [taps]… Hasonlóképpen felesleges és indokolatlan élet pedig nincsen. Az életet tisztelni kell, és ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy az élet a maga útjait megtalálva a lehető legteljesebb mértékben ki tudjon teljesedni. Erről a filozófiai alapról mi, kereszténydemokraták nem fogunk lemozdulni.” [taps]

Schiffer András felszólalására:

A válság következő hullámai miatt, a jelenlegi költségvetésen belül, ennek átszerkesztésével kell létrehozni a 250 milliárdos stabilitási alapot.

Az Európai Unió parlamentjében „alig volt szó a médiatörvényről. A médiatörvény egy bevezető mondat volt, ami után minden baloldali képviselő a leggyalázatosabb dolgokat mondta Magyarországról, a leggyalázatosabb dolgokat Magyarországról, a magyar demokrácia állapotáról, a magyarok demokrácia iránti elkötelezettségéről. [zaj] Tudom, hogy Önök ezt nem értik, ezt én megértem [nagy nevetés, taps] De egy országot nem lehet sértegetni. Tudom, hogy a szocialistáknak sosem volt igazán fontos az ország önbecsülése [zaj], és amint lehetett, becsúsztak a küszöb fölött és az ajtónyílás alatt. Ez rendben van, ennek a kurzusnak vetettünk véget. És ha meg fognak bennünket támadni, akkor is, ha Önök adták ezeket a remeknek tűnő ötleteket, akkor is ezeket a vádakat el fogjuk hárítani, és Magyarországot, miután egy demokratikus kormánynak ez a kötelessége, mindig, minden  körülmények között önbecsülésében meg fogjuk védeni.” [taps]

„Ha valamilyen okból úgy döntünk, hogy a médiatörvényt módosítani érdemes, akkor vissza fogjuk hozni ide a ház elé, és Önöknek ismét módjuk lesz elmondani azt, amit ezzel kapcsolatban gondolnak.”

Lakásmoratórium: megoldást kell találni, mert a moratórium az adósnak sem jó, a banknak sem jó. „De azt senki se várja, hogy a kormány kiváltja a bankokat ezekből a kötelezettségekből. Tehát olyan megoldást kell találnunk, hogy az egész rendszer, az egész helyzet kezelésének a költségeit tekintélyes részben a bankszektornak kell viselnie. Az úgy könnyű lenne, ha bejelentenénk, hogy ezeket a rossz hiteleket átveszi a kormány, oszt jónapot. A bankok meg szabadulnak egyetlen forint kockázatvállalás nélkül […] Márpedig egyelőre a bankoknak nem nagyon fűlik a foga egy olyan eszközkezelőről szóló megállapodáshoz, amellyel korrekt módon tudnánk megosztani a terheket köztük és a költségvetés között.”

„A Tesco ügye. Nem szeretnék személyeskedni… de ahogyan Ön gondolkodik erről a kérdésről, az olyan irodalmi széplelkűségre emlékeztet engem. Hát hogy akarunk megállapodni mi óriási hatalmú multinacionális cégekkel, ha előtte nem fogunk pozíciót? Odamegyünk, és kérünk tőlük valamit? Hogy gondolták ezt?! Azért kellett kivetni a válságadókat, hogy legyen tárgyalási pozíciónk! Meg kellett mutatni, hogy Magyarországon, ha szükség van rá, korábban érinthetetlennek tartott szektorok is, igen, arányosan szerepet kell hogy vállaljanak a közterhekből. Oszt majd innen tárgyalhatunk.” [taps] És lehet, hogy ez valakinek nem tetszik, de a hatalomnak ez a világa… Ezért a válságadókat három évre vezettük be, és azonnal nyilvánvalóvá tettük, hogy nem fogadjuk el, hogy a válságadók kivezetése után a korábbi állapothoz térjünk vissza […] Na de kéregetésre, könyörgésre meg a józan belátásra hivatkozva ez nem fog megváltozni… Tehát tárgyalni kell, a tárgyaláshoz tárgyalási pozíció kell, eszközöket kell fölmutatni, és érdekeltté kell tenni még az ellenfelet is, hogy megállapodjon.”

Az arányos adórendszerről: „Magyarországnak arra van szüksége, hogy mindenki dolgozzon, aki munkaképes… De miközben a munkát ösztönözzük, nem tarthatunk életben olyan adórendszert, amely bünteti a sikert. Ezért én nem járulok hozzá vagy nem támogatom azt a gondolatot, hogy valakinek, aki tízszer annyit keres, többet kelljen fizetnie, mint tízszer annyit, mint aki tízszer kevesebbet [sic!] Többször hallom, hogy az úgymond a gazdagokat meg a sikeres magyarokat rendszeresen támadják, és szembeállítják, bizonyos osztályharcos megközelítésben, a szegényebbekkel. Szeretném világossá tenni, ahhoz, hogy a gazdaság működjön, sikeres legyen, ahhoz sokat dolgozó, sikeres, az adórendszer által is támogatott emberekre van szükségünk meg vállalkozásokra. Szociálpolitikából nem lehet gazdaságpolitikát csinálni. Márpedig az adórendszer nem a szociálpolitika része, hanem a gazdaságpolitikáé. És a gazdaságpolitika által előállított forrásokat kell a szociálpolitikában szétosztani, és semmilyen szociális szempontot nem szabad érvényesíteni az adórendszerben. [nagy zaj] Az egy másik eszköz. Erre alkalmatlan… Ezért nem fogadom el, hogy a sikeres magyarokat úgy állítsák be, mint akinek még több terhet kéne vinni, sőt fordítva. Örüljünk, hogy vannak! Hajlandók befektetni, beruházni, többet dolgozni, kockáztatni és vállalkozni, inkább támogassuk és bátorítsuk őket, és természetesen a rendelkezésünkre álló pénzügyi keretek között gondoskodjunk azokról, akik munka nélkül civilizált európai színvonalon nem tudják magukat és a családjukat el- és fenntartani.”

A keresetcsökkenésekről: Az állami szférában ilyen nincs. Ám „a kormány nem írhat elő a piac számára bérszinteket. Legalábbis én ezt élesen ellenezném, mert az megfojtja a magyar gazdaság teljesítőképességét.” Ezért meg kell állapodni a béremelés mértékéről. Ez megtörtént. „Senki sem járhat rosszabbul az új adórendszer miatt, ha a cégek a saját költségvetésükön végigviszik ezt a béremelést.” „Megmondtuk, hogy Európa legmodernebb adórendszerét úgy hozzuk létre, hogy közben senki sem járhat rosszabbul. Ezért ki fogjuk kényszeríteni, megtaláljuk a módját annak, hogy a társadalmi partnerekkel közösen hogyan vegyük rá a cégeket, hogy végigvigyék a béremelésnek azt a mértékét, amit az őket képviselők az OÉT-ben vállaltak. Ha mindenki betartja a megállapodást, úgy lesz, ahogy a kormány mondta. És én mindent meg fogok tenni, szerintem sikeresen, hogy mindenki betartsa a megállapodást.”

Mesterházy Attila felszólalására:

[a videón 14:50-től: Orbán hangja itt már több oktávot fog át beszéd közben]

„Tisztelt frakcióvezető úr. Miután Ön minden alkalommal a legdurvább sértésekre ragadtatja magát, engedje meg, hogy a további erőfeszítésektől Önt megkímélendő, elmondjam, hogy én nem veszek tudomást ezekről.”

„Freudi elszólásnak tekintem, amikor azt mondja, hogy a mi politikai közösségünk meg akarja semmisíteni az ellenfelét. Mert hogy nagy és erős. Hát igen, Önök ezt csinálták. Mikor nagyok voltak és erősek, megsemmisítették a politikai ellenfeleiket. [taps] A magyar történelemben erről mindenki tud. Kérem, barátkozzanak meg azzal a gondolattal, hogy senki sem akarja Önöket megsemmisíteni. Sőt, inkább úgy látom, mindenki arra kíváncsi, hogy mondjanak már néhány fontos kérdésben valamit, amit föl tudunk használni, akár a kormányzásnál, akár az alkotmányozásánál. Ez a megsemmisítésnek igen furcsa és bonyolult formája. [nevetés] Azt a vitát pedig, amit az ember első hallásra pillanatnyi zavarnak vagy annak következményeként fog fel, hogy Önök azt állítják, hogy rendben és konszolidáltan adták át az országot?! Jó volna tudni, hogy kinek! Mert hogy nekünk nem, az egész biztos! [jót nevet, vele a frakciója] Csak halkan mondom, hogy gondolkodjanak már el azon, hogy 2002-ben, amikor megkezdték a nyolc évig tartó kormányzásukat, egyébként egy választási eredmény alapján, akkor Magyarország államadóssága valahol 53 százalék körül volt a nemzeti össztermék arányában. Most meg nyolcvan százalék! Ember! Érti?! [nagyot nevetnek megint együtt] Huszonhét százalék!! [vastaps] Nyolc év alatt huszonhét százalékkal emelkedett az államadósság! És Önök itt ülnek büntetlenül! Nem kéne hálát adni a jóistennek, tisztelt képviselőtársam?! [nagy derültség]”

„Nekem nem dolgom, hogy a hozzászólások etikai határmezsgyéjének a kijelölésére javaslatot tegyek, de azért nem érzi mégis visszásnak ezt? Bent ült egy kormányban, nem is tudom, talán négy évig vagy hatig is. Államtitkár volt. Közben tönkrement az ország. Föláll, és elmondja nekünk, hogy mit kéne csinálni?!  És mit csinálunk rosszul? Nem érzi ezt az egészet… Úgy, hogy közben kétharmaddal elvesztették a választást. Nem érzi ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát, hogy… [bekiabálások], szóval hogy mondjam Önnek, hogy értse? Ugye ilyet nem szokás tenni. [nevetés] Ez a parlamenti viták korrekt, tárgyszerű szellemétől teljes mértékig idegen.”

[Nevet]: „Én antropológiai érdeklődéssel figyelem azokat a felszólalásokat [nagy nevetés], amikor a baloldal azt követeli tőlünk, hogy folytassuk az ő megszorításokra épülő politikájukat. S Önöket nem zavarja meg, hogy azt a politikát kétharmaddal elutasították, hogy az a megszorítási politika csődbe vitte az országot, és mégis állandóan azt követelik tőlünk, hogy szorítsunk már még meg! Egy baloldali párt esetében – jó, tudom, azóta milliárdosok vették át a pártot [nagy nevetés] –, de egy normális baloldali párt esetében, tehát egy megszokott európai baloldali párt esetében az úgy szokott lenni, hogy a baloldal próbálja megvédeni az embereket az egyébként akár még ésszerűnek is tekinthető megszorításoktól. És Önök, valamilyen rejtélyes okból, valamilyen kéjes érzésnek adják át magukat, amikor a megszorítást követelhetik vagy beszélhetnek róla. Miért jó ez Önöknek?! Miért akarnak tönkretenni embereket?! Miért nem engedik, hogy olyan megoldásokat keressünk, ami jó az országnak, és nem teszi tönkre az embereket. […] Miért akarnak újabb és újabb bőrt lehúzni a szegényekről?! Számomra, megmondom őszintén, az európai párthagyományok alapján ez a baloldali viselkedés teljességgel megfejthetetlen.”

Zárszó:

„Ezekkel a gondokkal és bajokkal – ne tekintsék ezt sértésnek – a kialakult választási eredmények következtében csak ennek a kormánykoalíciónak van esélye, hogy megbirkózzon velük sikeresen. És ezért van az, hogy azt kérem Önöktől, hogy bár ellenfelek voltunk a parlamenti választáson, leszünk is még, mégis, azokat a lépéseket, amelyek az ország érdekét szolgálják, és az esélyt próbálják valóra váltani, azokat – dacára annak, hogy Önök politikailag ellenérdekeltek –, legyenek kedvesek, támogassák. Támogassák Magyarország megújítását.”


Forrás: fidesz.hu videó


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!