rss      tw      fb
Keres

MSZP Társadalompolitikai Tagozat: felhívás a BKV sztrájkoló munkavállalóihoz

OS, 2010. január 16., szombat 9:33

Tisztelt sztrájkoló BKV-s Barátaink! Az MSZP Társadalompolitikai Tagozata támogatja és őszinte rokonszenvvel kíséri a küzdelmeteket.

Munkaharcotok, amelyet a munkavállalói jogaitok és megérdemelt juttatásaitokért folytattok, példát mutat az összes megfélemlített, elnémított magyar munkavállaló számára. A magyar újkapitalizmusban a munkavállalók gyakran kénytelenek összeszorított ajakkal és ökölbe szorított kézzel elviselni minimális bérért munkaadóik kíméletlen - az önpusztításig fokozott - sanyargatását, és némán eltűrni a lázadók eltiprását. Mindemellett akciótok ráirányítja a figyelmet a szakszervezeti összefogás fontosságára is.

Ne higgyetek a manipulált propagandának! Bár akciótok némelyeknek ugyan bosszúságot okoz, de - minden kényelmetlenség ellenére - a munkavállalók döntő többségben szolidárisak akciótokkal. Tudják, hogy ez a küzdelem értük is szól.

Le kell győznötök a milliós havi fizetéseket és több tízmilliós éves jutalmakat zsebre vágó, alkalmatlan menedzsmentet. Le kell győzni velük együtt a harácsolást tétlenül szemlélő Fővárosi Közgyűlés felelőseit és a cinikus főpolgármestert. Ki kell kényszeríteni, hogy ők, mint a tulajdonosok, az utolsó fillérig visszaszerezzék ellopott béreteket, és visszaadják a fővárosi polgároknak is a jegyek és bérletek árának azt a részét, amelyet a milliárdokra rúgó végkielégítések, a százszámra kötött fiktív szerződésekre történt kifizetések, a korrupciógyanús járműbeszerzések folytán fizettettek meg velük.

Felháborodva értesültünk arról, hogy a vállalkozói szervezetek - látva elszántságotokat - rémületükben a sztrájkjogok gyengítésére szólították fel a kormányt. A munkaadók szervezetei ezzel megsértették a szociális partnerség alapelvét. Bár a sztrájktörvény kétharmados jogszabály, e követeléssel olyan kalandorságra vetemedtek, amely súlyos feszültséget teremthet a későbbiekben a munkabéke fenntartásában.

Reméljük, hogy a kormány elengedi a füle mellett e felszólítást! Amennyiben mégis bármely késztetés lenne ennek elfogadására, akkor az ország valamennyi munkavállalójának egyszerre és egy időben kell méltó választ adnia a munkavállalói jogosítványok csorbítására.

Tisztelt Barátaink! Folytassátok a küzdelmeteket a teljes győzelemig! Az ország munkavállalói mellettetek vannak.

Kiadó: Czöndör Gyula elnök, MSZP Társadalompolitikai Tagozat