rss      tw      fb
Keres

Készül az új nagynemzet: személyi azonosító, lakcímkártya, egykori magyar helységnévAz országgyűlés hétfőn elfogadta Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter törvénymódosító javaslatát arról, hogy a 2011. január 1-jét követően kedvezményesen honosított és Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező polgárokat vegyék nyilvántartásba.

Navracsics szerint a változtatások azért váltak szükségessé, mert az egyszerűsített honosítás bevezetésével megszűnt az az általános követelmény, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének előfeltétele a magyarországi lakóhely megléte. Ennek következtében jelenleg nincs olyan hatósági nyilvántartás, amelynek segítségével a kedvezményesen honosítottakról megbízható adatok állnának rendelkezésre. Szükséges tehát megteremteni annak jogi keretét, hogy a 2011. január 1-jét követően kedvezményesen honosított, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező polgárok a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozzanak.

Az érintetteket az állampolgársági ügyekben eljáró szerv elektronikus értesítése alapján hivatalból induló eljárás keretében vennék nyilvántartásba, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezőknek személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt adnának ki.

Az eredeti indítvány kiegészült a zárószavazás előtt még egy javaslattal. Eszerint ha az adatok között szereplő külföldi helységnek volt hivatalos magyar elnevezése, a honosítási vagy visszahonosítási eljárás során a külföldi helységnek az egykori hivatalos magyar elnevezését kell használni.

Külön kérelemre – a nemzeti összetartozás bizottság indítványa értelmében –, a honosítást vagy visszahonosítást kérő külön kérésére és meghatározott esetekben a külföldi helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett, zárójelben, a külföldi helységnek az illető országban hivatalos elnevezését is fel lehet tüntetni.

A honosítást kérő külföldi a névmódosítás során kérheti anyja nevének magyar nyelven zárójelben való feltüntetését is, amennyiben az anya nevét bármilyen, Magyarországon vagy külföldön kiállított hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.

Navracsics indítványát a kormánypártiak mellett a jelenlévő jobbikos, független és LMP-s képviselők is megszavazták, csak az MSZP ellenezte. A minősített többséget igénylő rendelkezéseket 316 igen szavazattal, 48 nem ellenében fogadta el a Ház.

***

(A szerkesztő megjegyzése:
Előkészületben: az alkotmány módosítása. A hatályos alkotmány 70. § (1) bekezdése helyébe – „A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen” – a következő rendelkezés lép: „A személyi adat- és lakcímnyilvántartó igazolásával rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.”)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!