rss      tw      fb
Keres

Kövér a Die Pressének: „A szocialisták veszélyt jelentenek a demokráciára”Kövér László, a magyar parlament elnöke azzal vádolja a baloldali ellenzéket, hogy gyűlöletet szít. Az európai zöldek és szocialisták médiatörvényt illető bírálatát gátlástalannak, intoleránsnak és hisztérikusnak nevezi – foglalja össze Christian Ultsch interjúját az április elsejei Die Presse.


Die Presse: Vona Gábor, a jobboldali radikális Jobbik a betiltott Magyar Gárda egyenruhájában jelent meg a parlamentben. Saját szavai szerint arra számított, hogy Ön a parlament elnökeként rendreutasítja majd. Miért nem tette?

Kövér László: Mert számolt vele. Provokálni akart, nem csak engem, hanem az egész országgyűlést. Jogilag nem voltak eszközök a kezemben.

De véleményt nyilváníthatott volna.

– Szándékosan nem tettem. Nem én voltam az, aki segített Vona úrnak abban, hogy a határokon át a sajtóba kerüljön ezzel.

– Ön a jobboldali radikális Jobbikot alapvetően veszélynek tekinti Magyarországon?

– Elméletileg igen, de alapvetően nem.

– Ezt nem értem.

– Elméletileg minden olyan erő veszélyt jelent a demokráciára, amely áthágja az alkotmány szabta határokat, és politikáját megpróbálja a polgárok frusztráltságára és gyűlöletére építeni. Ebben az értelemben az MSZP, a szocialista párt is folytonos veszélyt jelent a demokráciára.

– Miért?

– A kommunista párt utódpártja. 1990 óta próbálta a társadalomban meglévő gyűlöletet, irigységet és frusztrációt saját hatalmi céljai érdekében kihasználni. A gyakorlatban azonban a két párt egyikét sem tartom veszélyesnek 2011-ben. Az MSZP-nek nem áll érdekében a demokratikus keretek szétfeszítése. És ezzel nem szeretném megvádolni a Jobbikot sem. A Jobbiknak nem is lenne ereje e keretek szétveréséhez.

– Számomra irritáló, mennyire nyíltan kerül felszínre Magyarországon az antiszemitizmus, amelyet éppen a Jobbik szít. Ön szerint az Ön pártja, a Fidesz eléggé világosan elhatárolódik az ilyen előítéletektől?

– Nem tartom szükségesnek, hogy elhatárolódjunk azokban a pontokban, amelyekben különbözünk. Szeretném Önt arra is emlékeztetni, hogy Magyarországon a Fidesz első kormányzása (1998-2002) óta van holokauszt-emléknap.

– Az új alkotmányban rögzíteni szándékoznak egy „adósságféket”. Hogyan akarják törleszteni a jelenlegi adóssághegyet?

– Az eladósodottság arányát 1998 és 2002 között csökkenteni tudtuk azzal, hogy növekedési pályára tereltük a magyar gazdaságot. Ma sincs jobb megoldás. Ehhez egyidejűleg csökkentenünk kell az adókat és a korrupció, valamint a bürokrácia leépítésével az állami kiadásokat.

– A nyugdíjkorhatárt is jelentősen megemelik a következő években?

– Ez nem áll szándékunkban. A nyugdíjrendszer hosszú távú reformjáról szóló konzultációk még nem kezdődtek meg. Első lépésben megmentettük a rendszert az összeomlástól a harmadik pillér, a kötelező magánnyugdíjpénztárak visszaállamosításával. Az új alkotmányban rögzíteni kívánjuk, hogy Magyarországon az egységes, állami nyugdíjrendszert tekintjük célnak, és hogy az állam természetesen megteremti a saját előmegtakaritás lehetőségét is.

– De nem fogja egy ilyen rendszer az állam költségeit növelni?

– Hosszú távon egész Európának be kellene látnia, hogy a probléma megoldását nem a nyugdíjkorhatár folytonos emelésében, hanem egy másfajta demográfiai fejlődésben kellene keresni.

– Van kitűzött céljuk a születési arányszámot illetően?

– Jelenleg Magyarországon két felnőttnek átlagosan 1,3 gyereke van. Mi szeretnénk elérni a 2,1 „reprodukciós arányt”. Ha nem születik több gyerek, Magyarország lakossága 2050-re tízmillióról 8,5 millióra csökken, és a fele idősebb lesz 50 évnél.

– Az Európai Parlament többsége és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet a médiatörvény további módosításait követeli. Különösen az új médiahatóság jogköreit kifogásolják. Elképzelhetőnek tart további változtatásokat?

– Természetesen. Ha a gyakorlati munka során kiderül, hogy a most érvényes médiatörvény korlátozni képes a sajtószabadság gyakorlását, kétségtelenül még egyszer módosítani fogjuk a törvényt.

– Nem ártott Magyarországnak sokat ez a vita? Nem lett volna jobb mindezt megfontolni a médiatörvény elfogadása előtt?

– A törvény nagyon jól elő volt készítve. A politikai hisztériára nem lehetett számítani. Végtére is az EU Bizottsága sem követelt lényeges változtatásokat a törvényen.

– Hisztériáról beszélt. Az Ön kormánya úgy érzi, félreértik Európában?

– Nem. Azok a politikai erők, amelyek támadnak minket a törvény miatt az Európai Parlamentben, egész jól értik a helyzetünket. Attól tartanak, hogy Magyarországon most egy sikeres konzervatív periódus kezdődik, és kiszorulnak az elvtársaik, akik még a posztkommunista időkből mentették át magukat, ahogyan ez például Lengyelországban történt. Egy ideig abból indultak ki, hogy a politikai viták kiegyensúlyozottabbakká válnak. Ezt a reményt feladtuk. Már most is látjuk az európai politikában a gátlástalanság és az intolerancia trendjét, amelytől szenvedtünk. A kisebbségi érzéseink leküzdéséhez mindenestre egész jó volt a médiatörvény körüli izgalom.

– Kit tekint gátlástalannak és intoleránsnak Európában?

– Az európai zöldeket, a szocialistákat, a kommunistákat. Nem volt jogos az a hang, amellyel az Európai Parlament támadott bennünket.

– Ön Lengyelországot hozta fel példaként. Lengyelországban is éles viszály volt a bal- és a jobboldal között. Időközben a hangnem mérsékeltebbé vált. Magyarországon még mindig „politikai hidegháború” dúl. Töprengenek azon, hogyan lehet áthidalni ezt a frontállást?

– A helyzet Lengyelországban is csak akkor oldódott meg, amikor a választók a posztkommunistákat a polcra tették, ahová valók.

– Az Önök célja tehát az, hogy a magyar szocialistákat annyira meggyengítsék, hogy már ne legyenek tényező.

– Ezt csak a választók tehetik meg. Jómagam Magyarország szocialistáit egyébként posztkommunistáknak tekintem. Szívesen elcserélném őket valamely nyugati állam szociáldemokrata pártjára.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!