rss      tw      fb
Keres

A Liberális Együttműködés NyilatkozataA 2010. évi országgyűlési választásokon a szavazók 53 százalékának szavazatával kétharmados parlamenti többséget szerzett a Fidesz-KDNP pártszövetség. Ebben a választási eredményben tükröződött a csalódás a megelőző évek kormányzati politikájában, és a remény, hogy egy új kormány képes lesz az országot kivezetni a gazdasági, társadalmi válságból.

Az azóta eltelt időszak bebizonyította, a remény hiábavaló volt. A Fidesz-KDNP kormánya visszaél a választók bizalmával: ingatag és kártékony gazdaságpolitikát folytat a leggazdagabbak érdekében, ami szükségszerűen együtt jár a szegénység növekedésével. Önfejűen és értelmetlenül szembefordul az európai alapelvekkel, intézményekkel, következetesen rombolja a jogállam legfontosabb intézményeit, a jogbiztonságot megcsúfoló törvényeket hoz, teljes ellenőrzése alá vonja a médiát, megszégyeníti a köztársasági elnöki hivatal méltóságát, a független intézmények élére hosszú évekre saját pártkatonáit ülteti, koncepciós eljárásokra emlékeztető módszerekkel próbálja politikai és ideológiai ellenfeleit kiiktatni, nem határolódik el egyértelműen a szélsőjobboldaltól. Magyarországon ma veszélyben van a modern jogállam, a liberális demokrácia, a köztársaság eszménye.

1989–90-ben a köztársaság demokratikus kereteit és intézményeit kellett megteremtenünk. Ma ezek megvédése, a liberális demokrácia európai és magyar hagyománya a tét – hiszen a korszerű Magyarország alapjait a XIX. század nagyszerű szabadelvű nemzedéke rakta le: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és társaik. A kormánypártok eltávolodtak ettől az eszmeiségtől, egyre határozottabban rajzolódik ki egy korszerűtlen, tekintélyelvű, önmagába zárkózó, Európa peremére sodródó ország képe.

Ebben a helyzetben úgy érezzük, lépnünk kell, meg kell szólalnunk, össze kell fognunk. Kiállunk a szabadelvűség, az erkölcsi alapú liberális politika, annak következetes és hiteles képviselete mellett. Alternatívát kínálunk a jelenlegi kormánypárt hazugságokra és csúsztatásokra építő, nacionalizmussal és idegengyűlölettel összekacsintó, paternalista politikájával szemben. Mély meggyőződésünk, hogy Magyarország jövője szempontjából nélkülözhetetlen a politikai liberalizmus jelenléte; egy olyan liberális értékeken alapuló társadalom- és jövőkép, amely jogos és megalapozott bizakodással töltheti el a társadalmat, perspektívát kínál, s megteremti a közös cselekvés alapjait.

Olyan Magyarországért akarunk dolgozni, amelyben a felelősséggel megélt szabadság elve és gyakorlata irányítja a politikát és a mindennapi életet egyaránt. Azt hirdetjük, hogy a szabadság addig terjed, amíg más szabadsága nem sérül. A társadalmi és politikai élet meghatározó pilléreinek tekintjük az egyéni és társadalmi felelősséget.

Az állam működésének alapja az átláthatóság, a kiszámíthatóság, a gazdaságra, a közintézményekre és az állampolgárokra egyaránt kiterjedő jogbiztonság, az alkotmányos rend tiszteletben tartása.

Elkötelezettek vagyunk a liberális demokrácia értékei és intézményei, a köztársaság mint államforma, az alkotmányos berendezkedés, a magántulajdon és a piacgazdaság mellett.

Plurális demokráciát hirdetünk, amelyben az eltérő ideológiákat és politikai nézeteket képviselő pártok és mozgalmak között állandó és folyamatos egyeztetés zajlik, a társadalom jólétét szem előtt tartó konszenzus keresése folyik.

Fellépünk az egyház és az állam következetes szétválasztása mellett.

Alapvetőnek tartjuk a jogok és esélyek egyenlőségét, mind az állampolgárok, mind az etnikai, vallási és kulturális csoportok vonatkozásában. Elfogadhatatlan minden olyan kezdeményezés, intézkedés, törvény, amely faji, vallási, kulturális, nemi vagy bármely más alapon különbséget tesz az állampolgárok között.

Valljuk az egyéni teljesítmény, a tudás, az öngondoskodás, a társadalmi dinamizmus és mobilitás fontosságát. Kiállunk a társadalom peremére szorultak mellett. A társadalmi szolidaritás számunkra egyet jelent az emberi méltóság védelmével.

Nyitott és nyílt társadalmat akarunk, támogatjuk a kulturális sokféleséget és sokszínűséget.

Elkötelezett hívei vagyunk az európai integrációnak.

Mi, akik ezt a liberális nyilatkozatot aláírjuk, összefogunk és együttműködünk a köztársaság megvédése érdekében. Nem egyszerűen a kormány az ellenfél, hanem maga a rendszer, amit épít. Nyitottak vagyunk az együttműködésre minden olyan demokratikus párttal és civil kezdeményezéssel, amely hasonló módon veszélyeztetve látja országunk és demokratikus berendezkedésünk helyzetét.

Védjük meg a demokráciát és a köztársaságot!

Budapest, 2011. április

________________


A dokumentumot az SZDSZ és a SZEMA vezetősége együtt állította össze. A nyilatkozat abbéli reményünkben készült, hogy találunk olyan közös mondatokat – mi, magyarországi liberálisok, akik most sokfelé szakadtunk -, amelyeket közösen vallunk, amelyek mögé bátran fel tudunk sorakozni, s amelyek nevében közösen tudunk fellépni. Így e nyilatkozat melletti kiállás nem jelent ugyan elköteleződést egyik ma működő párt és egyesület mellett sem, ugyanakkor az abban foglalt értékek mentén erős elköteleződést jelent a további cselekvésre.
A bajba jutott, frontális politikai támadást elszenvedő Magyar Köztársaságnak szüksége van az együttműködő, közösen cselekvő liberálisokra, legyenek azok bármely szervezet tagjai, vagy éppenséggel mindentől függetlenek. Éppen ezért e dokumentumot egyidőben liberális csoportok, klubok is ismertetik tagjaik, szimpatizánsaik körében, reménykedve abban, hogy rövid időn belül jelentős számú támogatót tudhat maga mögött a Liberális Együttműködés Nyilatkozata.
Amennyiben egyetértesz a nyilatkozatban foglaltakkal, írj vissza erre a címre: info@szema.hu
Ungár Klára
SZEMA


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!