Der Standard: Vita Magyarország holokausztban betöltött szerepérőlBudapesten leváltották a Holokauszt Központ igazgatóját, s ez a jobboldali nemzeti kormány bírálóinak körében azt a gyanút táplálja, hogy minimalizálni akarják Magyarországnak a zsidók megsemmisítésében betöltött szerepét – írja a Der Standard című osztrák lapban megjelent cikkében Kathrin Lauer.


Miután a jobboldali nemzeti Fidesz-kormány új alkotmányt adott Magyarországnak, a jelek szerint most annak lát neki, hogy átértelmezze a holokausztot, alighanem az alaptörvény preambulumában szereplő Nemzeti Hitvallás szellemében. Ebbe az irányba mutató lépés Harsányi László, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény (HDKE) igazgatójának elbocsátása. Harsányinak azt követően kellett mennie, hogy megtagadta a HDKE állandó kiállításának Gál András Levente illetékes államtitkár utasításai szerinti átalakítását.

Gál azt követelte, hogy a Horthy-aspektust a kiállítás az eddigiektől eltérően mutassa be. „Nincs ok-okozati összefüggés” a magyarok szomszédos országokba való bevonulása és az ottani zsidóüldözések között – mondta Gál egy interjúban, amely a kormány hírportálján jelent meg. A kiállításon videók láthatók, amelyek magyar csapatokat mutatnak egyebek mellett Szlovákiában, és az egyiken szerepel Horthy is. Gál célja nyilvánvalóan az, hogy a holokausztban való magyar társtettességet legalábbis minél jelentéktelenebb színben tüntesse fel.

Horthy Miklós birodalmi kormányzó (1868–1957) régenssége idején (1920–1944) eleinte a náci Németország szövetségese volt. Magyarországot 1944 márciusában megszállták a német csapatok, és májusban megkezdődött a magyar zsidók deportálása. Ez vonatkozott a szomszédos Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában élő zsidókra is, mert Magyarország ezen országok részeit Hitler akaratából az 1838–40-es bécsi döntések értelmében visszakapta. Ezek az 1920-as trianoni békeszerződés nyomán elvesztett magyar területek részei voltak. Az ottani zsidóüldözés, amint a magyarországi is, elképzelhetetlen lett volna a Horthy-rezsim segítsége nélkül.


A nácik 200 ezer segítője

A HDKE szerint mintegy 200 ezer magyar segítette a nácikat – rendőröktől, katonáktól, vasutasoktól kezdve az egészségügyi dolgozókig. Az SS pusztán személyzetileg sem lett volna képes rá, hogy 7 hét alatt magyar segítség nélkül közel 450 ezer zsidót hajtson az Auschwitzba induló vagonokba. A német és magyar nácik mintegy 550 ezer magyar zsidót gyilkoltak meg.

A történelem átértelmezése mellett a HDKE feletti fideszes hatalomátvételénél sok pénzről is lehet szó. A Holokauszt Központra bízták ugyanis nemrég a nácik által elrabolt zsidó vagyonok visszaszolgáltatásával kapcsolatos kutatásokat. A Fidesz nyilvánvalóan most ezeket a kutatásokat is ellenőrizni akarja. A HDKE 2006-os megalakulása óta az államnak jelentős része van az alapítványban, amely működteti a központot. Ezt eredetileg politikai jelzésnek szánták, hogy a holokauszt feldolgozása minden magyar ügye, nem csupán a zsidóké.

Ennek most bumeráng-hatása lehet. A HDKE-alapítvány elnöke Haraszti György, a budapesti rabbi szeminárium professzora. Nem tartják kizártnak, hogy Haraszti a történelem értelmezésében alkalmazkodik a Fidesz vonalához. Az elbocsátott Harsányi utódaként Szita Szabolcs történész emlegetik, akinek nem rossz a híre. Hogy ez így marad-e, az a valószínűleg ősszel megnyíló új holokauszt-kiállítástól függ.

_______________

Lásd még híreinket:
Felmentették a Holokauszt Emlékközpont igazgatóját
Paul Lendvai jegyzete a magyar politikáról

Varsányi Gyula írását a Népszabadságban: Új úton az „Emlékezet Háza”

Korábbi kapcsolódó híreinket-írásainkat:

KIM: zsidó szervezetekkel tárgyalt a kormány
A Le Monde a nemzeti hitvallás történelemfelfogásáról
A Libération az új magyar alaptörvény történelemfelfogásáról
Holokauszt-emléknap - Ormos Mária: ne történjen senkivel jogtalanság mássága okán
IDEA-állásfoglalás Gál András államtitkár történelemismeretéről
– Bauer Péter: Orwell világa épül
– Mihancsik Zsófia: Egy újállamalapító vallomásai
– Bolgár György interjúja Kovács Mária történésszel: Államtitkári utasítás múzeumi átértelmezésre


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!