Az egykori magyar demokratikus ellenzék résztvevőinek levele Hillary Clintonhoz

Hillary Rodham Clinton Asszony
Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere

Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Nagy megtiszteltetés, hogy a Tom Lantos Intézet megnyitásakor az Amerikai Egyesült Államok az Ön személyében képviselteti magát.

Számunkra, az egypárti, kommunista rendszer ellen fellépő egykori demokratikus ellenzékhez tartozók számára fontos ez az intézet. Tom Lantos támogatta a szabadság ügyét, amikor Magyarországon még diktatúra uralkodott. Mi mindannyian tisztelettel tekintettünk rá, és sokan közülünk élete végéig őriztük a személyes barátságot.

Sajnos, a Tom Lantos védte értékektől a mai Magyarország egyre messzebb kerül. Jó dolog, hogy a Tom Lantos Intézet a magyar kormány és a demokratikus pártok egyetértése alapján jött létre, ám ilyen megegyezésre a kormány ma a demokrácia sorsát meghatározó egyetlen kérdésben sem hajlandó.

Hazánkban az elmúlt egy évben súlyos sebeket ejtettek a jogállamon. A kormányfő, aki jelentős támogatással, a szabadság erősítésének jelszavával jutott hatalomra, ma bevallottan távolodik a nyugati demokráciák értékrendjétől, amelyet idejétmúltnak nevez. Kormányzó koalíciója szisztematikusan lebontja a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos garanciáit, a végrehajtó hatalom fékeit és ellensúlyait.

Hazánkban autokratikus rendszer épül.

Az első korlátozást a sajtószabadság szenvedte el. Kizárólag a kormányzat jelöltjeiből álló szuperhatóságot hoztak létre, amely nem csupán a rádiókat és televíziókat, hanem a teljes nyomtatott és az online médiát is felügyeli. Visszaállamosították a közmédiát, s kötelezték, hogy kizárólag az állami hírügynökség híreit használja. Az egypárti hatóság tetszése szerint súlyos büntetésekkel sújtja a médiát, és kizárhatja őket a licenc megújításából: ez máris öncenzúrát váltott ki a médiában.

Nem kerülhette el sorsát az alkotmánybíróság sem, amely az elmúlt húsz évben a jogállam biztosítékaként működött: először korlátozták hatókörét, s éppen most folyik a testület kibővítése öt új, kizárólag a kormánypárt delegálta személlyel.

Az egyeztetésre hívó hangok ellenére a kormánypártok egyedül, az ellenzék mellőzésével alkották meg az új alkotmányt. Nemrégiben az Európa Tanács jogi testülete is erős kritikával illette az új alkotmányt, amiért az korlátozza az alapjogokat, és önkényesen kétharmados többséget ír elő a jelenlegi kormány gazdasági döntéseinek későbbi megváltoztatásához.

A demokrácia egyik legfontosabb jogszabályát, a választójogi törvényt a kormányzó párt ismét csak egyedül, a többi párt egyetértése nélkül kívánja módosítani.

Súlyosan csorbul az igazságszolgáltatás függetlensége is. Csoportosan kényszernyugdíjazzák az integritásukat húsz éve bizonyító bírákat; a bíróságok autonómiáját garantáló Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot megfosztották alkotmányos védelmétől; a bírák kinevezésének menetét a kormányzó erők fogják megszabni.

Minden független közszolgálat élére az uralkodó párt funkcionáriusait helyezték. Mindennapos gyakorlattá vált a magyar polgárok jogfosztása, többnyire visszamenőleges hatályú törvényekkel.

Hadd idézzünk két példát csupán az elmúlt hét híreiből. A magánvállalkozókat a kormány rendelettel kötelezi béremelésre. Beterjesztettek egy törvényjavaslatot, amely gyakorlatilag visszavonja a Habeas Corpust: 72 óráról 120 órára növelnék a bírói felülvizsgálat nélküli fogvatartás idejét, és megtiltanák, hogy a letartóztatottak az első 48 órában védőjükkel találkozhassanak.

Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

George Bush elnök 1989-es történelmi látogatása segített minket, magyarokat, a demokrácia létrehozásában; az Ön látogatása ma segíthet bennünket, hogy megakadályozzuk a felszámolását.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy Ön Magyarországon kiáll az ismét veszélyeztetett szabadság mellett.

Budapest, 2011. június 26., vasárnap

Tisztelettel:
Ara-Kovács Attila
Dalos György
Demszky Gábor
Haraszti Miklós
Hodosán Róza
Kenedi János
Konrád György
Magyar Bálint
Mécs Imre
Radnóti Sándor
Rajk László
Szilágyi Sándor
Tamás Gáspár Miklós

_____________

Forrás: MTI OS
Az angol nyelvű változat itt olvasható


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!