rss      tw      fb
Keres

Indítvány egy elképzelhetetlen törvény ügyében


A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
dr. Paczolay Péter elnök


Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az utolsó szó okán fordulok indítvánnyal ehhez a jogállású és összetételű testülethez.

Az Országgyűlés 2011. július 5-én fogadta el az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXIX törvényt („Törvény”).

Még a jogállamiságot durván félretevő korunkban is ritka az olyan törvény, amely ennyi, érdemét tekintve nyilvánvaló alkotmányellenes előírást tartalmazna. Ezen felül a Törvény elfogadása ismét olyan eljárás keretei között történt meg, amely tartalmi értelemben nem elégíti ki az alkotmányos törvényhozás legelemibb követelményeit. Felesleges dolognak tűnik, ha az Alkotmánybíróság ezen eljárás felett szignalizációs jogával élve lamentál. A törvényhozó többség csak egy szót ért meg.

A Törvény 27. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a kihirdetését követő napon lép hatályba. A 27.§ (2) bekezdése szerint a Törvény rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is megfelelően alkalmazni kell. A Törvény nem csupán egyes eljárási szabályokat és az igazságszolgáltatást érintő részletszabályokat tartalmaz. A Törvény érdemi szabályai alapvető alkotmányos jogokat érintenek az állampolgárokra hátrányos módon.

Ebben a rövid indítványban tisztelettel kérem, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a fenti hatályba léptető rendelkezés okán a Törvény egésze alkotmányellenes. Tisztelettel és türelemmel kérem, hogy a Törvényt a tisztelt Alkotmánybíróság semmisítse meg. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy egy ilyen törvény a kihirdetését követő napon bármely jogállamban hatályba léphessen.

Szellemi inzultusnak tekinteném a tisztelt alkotmánybírák intellektusát illetően, ha ennek az összetételű Alkotmánybíróságnak kellene elmagyaráznom, hogy a fenti rendelkezések miért alkotmánysértők. Úgy vélem, hogy ennek megállapítása, megindoklása és kihirdetése egy mai összetételű alkotmánybíróság számára nem kíván meg többet, mint 24, esetleg 48 órát. Éppen ennyi időt tölthet el a Törvény szerint a különleges ügyek gyanúsítottja az ügyész indítványára ügyvédi segítség és támogatás nélkül.

Bízom abban, hogy a tisztelt Alkotmánybíróság – további ügyvédi segédlet nélkül – 48 órán belül meghozza és kihirdeti a döntését.

Budapest, 2011. július 14.


   

_____________________

Lásd még írásainkat:
Fleck Zoltán: Törvénymódosítás aljas indokból
Cserni János: Asszertív technikák
Mihancsik Zsófia: Illusztráció Fleck Zoltán és Cserni János írásához
Bauer Tamás: Bolsevikok
Mihancsik Zsófia: Tanácsok kezdő nembűnözőknek
Cserni János: Be(eeee)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!