rss      tw      fb
Keres

Iványi Gábor levele: közösségi virrasztás rémülteknek és felháborodottaknak


Egy ház

(közösségi virrasztás a lelkiismereti és vallásszabadságért – a testvéri szolidaritás éjszakája)

A magyar Parlament új törvényt alkotott az egyházak jogállásáról (2011. évi C. tv.). Ez a jogszabály különbséget tesz egyház és egyház között, nincs tekintettel a hitek és meggyőződések szabad és békés együttélésére, és miniszternél kezdeményezhető, továbbá a Parlament kétharmadától függő módon tenné lehetővé, hogy (14 kivételezett felekezeten kívül a többi) hivatalos működési lehetőségét korábban megszerzett egyház a jövőben is legálisan folytathassa hitéletét vagy újabb vallási csoportok egyházzá alakulhassanak.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tiltakozik az egyeztetés nélkül, valótlan indokok alapján és a parlamenti normákat is figyelmen kívül hagyva létrehozott törvény ellen, és együtt érez azokkal, akiket ez a diszkriminatív jogszabály személyükben megbánt vagy közösségi létükben korlátoz. Egyházunk (mely a XX. század 70-es éveiben a metodista egyházból, a vallásellenes világi hatalom segítségével kiüldözött lelkészek és gyülekezetek közösségéből alakult, s amely éppen ebben az évben ünnepli elismerésének 30. évfordulóját, az elmúlt évtizedek alatt a gyülekezeteiben folyó egyházi élete mellett hajléktalan-ellátó, idősgondozó, gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi és oktatási, felsőoktatási intézményhálózatot is létrehozott, amelyekben ellátottaink száma mintegy 6000) mindent megtesz azért, hogy lelki életét gyülekezeteiben, szociális, egészségügyi és oktatási szolgálatait pedig intézményeiben zökkenőmentesen és legálisan folytathassa, ugyanakkor kész minden hátrányosan érintett más egyház számára tőle telhető módon segítséget és bátorítást nyújtani.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, egyházközpontja udvarára, a

Budapest, VIII. ker., Dankó u. 11. szám alatt
2011. július 28-án (csütörtökön) 17.00 órától

közös virrasztást szervez azok számára, akiket megrémített vagy felháborított ez az alapnormákat figyelmen kívül hagyó új törvény.  Rendezvényünkön szívesen fogadunk magánszemélyeket és olyanokat is, akik egyházukat képviselik, s lehetőséget biztosítunk számukra, hogy gondolataikat kifejtsék, arcukat megmutassák. (Egy) házi estünkre a sajtó munkatársait is várjuk, és szívesen vesszük, ha bárki felhívásunkat a maga csatornáin, a lehető legszélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi. Az éjszaka jelmondatát Ézsaiás próféta könyvéből vettük: „De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van.”

Összejövetelünk péntek reggel 5 óráig tart. Akivel csak lehet, szeretnénk közösen megvárni, míg feljön a nap…

Iványi Gábor
(Egy)házmester

(Ugyanis akiknek a közösségét a Parlament kétharmada nem legalizálja, azok nem használhatják az egyház nevet, s tisztségviselőik valószínűleg a „lelkész” megjelölést.)

Budapest, 2011. július 25.

__________________

Az egyházi törvényről a Galamusban:
– Bolgár György interjúja Iványi Gáborral: Aki megáldotta Orbán házasságát – a metodisták kimaradtak az egyházi törvényből
– Lendvai Ildikó írása: Az új egyházi törvény kálváriája
Huffington Post: Európa legkorlátozóbb vallástörvényének éjféli elfogadása


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!