Tiltakozás – a vallás szabadságáért

A VALLÁS SZABADSÁGÁÉRT – TILTAKOZÁS KIBOCSÁTÁSA ALÁÍRÁSRA


Mi, magyar demokraták felemeljük szavunkat A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló, 2011. július 12-én elfogadott 2011. évi C. törvény ellen. Csatlakozni a www.vallasszabadsag.atw.hu oldalon lehet.

A törvény

• felhatalmazza az államot, hogy vizsgálat alá vonja az egyházi státusra igényt tartó vallásfelekezetek hitelveit, ezzel durván megsérti az állam és az egyház szétválasztásának elvét;

• politikai döntéssel különböző jogállású osztályokba sorolja a vallási közösségeket, sértve a felekezeti egyenlőség elvét és a diszkrimináció tilalmát;

• az egyházként korábban már elismert vallásfelekezetek törvényes egyházi státuszának el nem ismerésével szerzett jogot sért;

• a bírósági bejegyzés helyett a törvényhozásra bízza valamely közösség egyházként való elismerését, ezzel megsérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, és azt az alapvető jogelvet, mely szerint a törvényhozó egyedi ügyekben nem dönthet, az általa alkotott törvény alkalmazásáról;

• elutasító döntés esetén nem biztosít jogorvoslatot, sértve a jogállamiság alapelveit.

A demokratikus jogállam világszerte elismert és ez ideig a Magyar Köztársaság által is tiszteletben tartott alapelvei olyan törvényt kívánnak, mely

• az egyházak nyilvántartásba vételét a bíróság hatáskörébe utalja;

• nem köti sem húsz év egyesületként való megelőző működéséhez, sem ezer tag személyi adatokkal igazolt meglétéhez az egyházként való bejegyzést, mivel (utóbbi esetében különösen is) ezzel veszélyeztetné a hit és meggyőződés kinyilvánításának és az attól való tartózkodásnak az alapvető jogát;

• valamennyi korábban már elismert egyház státuszát érintetlenül hagyja, illetve megerősíti;

• a végrehajtó hatalom által egyházi minőségükben megkérdőjelezett közösségek, felekezetek helyzetének tisztázását tisztességes és a jogorvoslathoz való jogot maradéktalanul biztosító bírói eljáráshoz köti;

• nemcsak általános frázisokban ismeri el, hanem rendelkezéseiben is tiszteletben tartja az egyházakhoz és felekezetekhez nem kötődő, de hívő, valamint a vallásos hitet elutasító polgártársaink lelkiismereti szabadságát.

Budapesten, 2011. augusztus 25-én

Csatlakozni a www.vallasszabadsag.atw.hu oldalon lehet.

A tiltakozás kibocsátói az aláírás sorrendjében:

Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházelnöke
Kis János filozófus
Dr. Majsai Tamás református lelkész, teológiai tanár
Donáth László, a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség lelkésze
Dr. Raj Ferenc rabbi, történész
Dés László zeneszerző, előadóművész
Vásárhelyi Mária szociológus
Fellegi Ádám zongoraművész
Tarr Béla filmrendező
Ludassy Mária filozófiatörténész
Karafiáth Orsolya költő, publicista
Majtényi László jogász
Parti Nagy Lajos író
Radnóti Sándor filozófus
Wildmann János rk. teológus, az Egyházfórum főszerkesztője
Závada Pál író
Dr. Samu István orvos
Mink Júlia jogász
Halmai Gábor egyetemi tanár
Jeney Zoltán zeneszerző, egyetemi tanár
Fekete László főkántor


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!