rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2010. május 4.

Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke


Bolgár György
: - Gondolom, önnek is föltűnt, hogy tegnap a magyar érettségi után a sajtó egyik része azonnal észrevette, és volt olyan is, aki nehezményezte, hogy az egyik érettségi tétel a Magyar Hírlap című lapban megjelent interjú volt. Nem gondoltak arra, hogy ez legalábbis vitatható lesz, vagy olyan következtetések levonására fogja késztetni a média egy részét, amit Önök nyilván szeretnének távol tartani az érettségitől?

Bakonyi László: - Én azt gondolom, hogy az érettségi tétel készítői, tehát azok a pedagógusok, akik összeállítják ezeket a feladatsorokat, nem ilyen szempontok alapján gondolkodnak. Keresnek egy szakmailag megfelelő feladathoz illő, szakmailag megfelelő szöveget. Ugye ebben az esetben egy Janus Pannoniusról szóló interjút választottak, ami éppen a Magyar Hírlapban jelent meg, és ezt valóban az egyik újság kifogásolta tegnap, illetve a mai nap folyamán.

- De több internetes portál is címben említette meg, mert ezek szerint nekik is föltűnt. Lehet, hogy kritikát nem fogalmaztak meg élesen, de már azzal, hogy ez vált címmé, azt hiszem, túlnőtt a dolog azon, amit Önök feltételeztek.

- Ez elképzelhető. Az elmúlt évben is volt hasonló példánk, azelőtt is volt vita arról, hogy megfelelő-e a magyar irodalom tételben használt feladat, a feladathoz használt idézet, megfelelő embertől, megfelelő újságból van-e idézve? Én azt gondolom, hogy ez szakmai kérdés, amiről szakmai alapon lehet vitatkozni, nem pedig más szempontokat kell figyelembe venni.

- Akkor mindjárt az elején leszögezném, hogy önmagában az interjúval szakmai alapon nincs semmi baj, érdekes volt, jól volt megcsinálva, akár még egy érettségin is szerepelhetne. Csak éppen az a lap, amelyikben megjelent. Gondolja, hogy a pedagógusok tehetnek úgy - főleg azok, akik érettségi tételeket választanak ki -, mintha nem tudnák, milyen országban élnek, és ott milyen a sajtó?

- Én azt gondolom, hogy az elsődleges feladata mindenkinek az, hogy egy szakmailag megfelelő szöveget találjon, mondjuk a magyar irodalom érettségi kapcsán. Persze, vannak más szempontok, amiket vannak, akik szeretnének  érvényesíteni, de azt gondolom, hogy az érettséginél első szempont, és az egyetlen igazán alkalmazandó szempont, az a szakmaiság kérdésköre.

- Ugye a tavalyi érettségin éppen ez a Magyar Hírlap keltett botrányt azzal, hogy nehezményezte, egy Spiró György nevű szerzővel kapcsolatban mernek bármiféle feladatot adni - ott sem egy irodalmi művéről volt szó egyébként, de Spiró végül is a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A Magyar Hírlap nem a magyar irodalom legkiemelkedőbb szereplője, hanem egy újság, amelyben nagyon sokak által vitatott, sokszor szélsőséges hangnemű cikkek jelennek meg. El lehet-e vonatkoztatni ettől, amikor érettségi tételt választanak?

- Én azt gondolom, hogy ebben az estben is, ahogy tavaly is, nekem egy és ugyanaz a véleményem: megfelelő szakmai tételt kell alkalmazni. Itt egyébként egy nagyon kiváló irodalomtörténésszel készült egy interjú, szerintem is egy nagyon jó interjú, szakmailag is sok minden újat meg lehetett tudni belőle, és én azt gondolom, hogy ez a fontos. Tavaly is ugyanezt mondtam, idén is ugyanezt mondom: szakmailag jól meghatározott tételről volt szó, és egy jól előkészített és megalapozott tételről volt szó, illetve feladatról volt szó. Tavaly is - ha szabad így fogalmaznom – szenvedő alanyai voltunk ennek a vitának, idén is, úgy érzem, hogy kicsit szenvedő alanyai vagyunk ennek a vitának. Nem gondolom, hogy különösebb tartalma van ennek a vitának szakmailag.

- De Spiró Györgyöt, azt hiszem, nem kell megvédeni semmitől, azon kívül, hogy a nemtelen támadásoktól igen, hiszen a magyar irodalom egyik legnevesebbje, vagyis nem szorul rá akár az Oktatási Hivatal védelmére. De hogy a Magyar Hírlapban jelenik meg egy interjú, vagy ezer más, egyébként vállalható orgánumban, az tulajdonképpen mindegy volna, választhattak volna más médiumot is.

- Ez valóban lehetséges, de mondjuk Szentmártoni Szabó Géza professzor úrnak az interjúja a Magyar Hírlapban jelent meg. Szentmártoni Szabó Géza professzor úrnak a véleményét, a kutatásait is lehet minősíteni így is, úgy is, nem tudom megmondani, hogy egy szövegértési feladatnál valóban azzal kell-e tényleg foglalkoznunk, hogy hol jelennek meg ezek az írások, aminek a kapcsán szövegértésről kell számot adniuk a diákoknak.

- Megmondom, hogy hol jelennek meg, például egy olyan lapban, ahol az egyik állandó szerző azt írta nem olyan régen: „Mi lenne, ha az eltékozolt Andrássy úti paloták előtt, egy-egy fára felhúzva, mint a középkorban, szégyenkosárban himbálóznának az ország kirablói, Gyurcsányok, Draskovicsok, Veresek, Oszkók, Simorok, Székely Gáborok, Hunvaldok, Bajnaik, Demszkyk." Egy olyan lapban, ahol egy másik meghatározó szereplő azt írja egy vidéki, egy falusi polgármesternek: „Ezt a kis cikket vedd selyemzsinórnak, mert az. Te vetted a bátorságot, hogy velem, az ötös számú párttagkönyv tulajdonosával fenyegesd, riogasd a helybéli ősfideszeseket, egyáltalán vetted a bátorságot, hogy megfenyegesd az ősfideszeseket." Egy olyan lapban, ahol ugyanez a szerző azt írta:
„Mi az, hogy egy 20-30 fős csoport, ásókkal meg kapákkal fenyegeti a rendőröket, ráadásul azért, mert azok elő akarták állítani egy körözés alatt álló hordatagjukat? Miképpen eshet meg ilyen 2009-ben Európa kellős közepén? Mi az, hogy a rendőrök nem lövik azonnal agyon az összeset? Hát hol élünk mi, a szentségit neki!" Ilyen lapban jelent meg ez az egyébként támadhatatlan interjú.

- A magam részéről nem kívánom minősíteni egyik magyarországi sajtóterméket sem, azt gondolom, hogy ez sem az Oktatási Hivatal elnökeként nem feladatom, nyilvánosan meg magánemberként nem tudom minősíteni. Az érettségiben egy interjú szerepelt, amelynek a forrását meg kell jelölnünk. Ez a Magyar Hírlap volt, valóban. Én azt gondolom, hogy az interjú önmagában nem tartalmaz semmi olyat, ami problémát jelentene. Ezt a forrást találtuk. Mondhatnám azt is, hogy ha az internetről veszünk forrásokat, ugye az interneten is nagyon sok minden olvasható egy honlapon, bármelyik honlapon, még akár nem is a szerkesztőség szándéka szerint is, mégis vehetünk innen idézeteket, és akár interjúkat is. Én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy a feladat és a feladathoz használt szöveg az megfelelő volt-e az érettségihez, megfelelő színvonalú volt-e az érettségihez, és illő volt-e az érettségihez? Én azt gondolom, hogy ez a feladat és ez a szöveg, ez az érettséginek megfelelt és az érettségi színvonalához illő volt.

- Nem gondolják, hogy azzal, hogy beemelik az érettségi tételek körébe ennek a lapnak bármelyik cikkét, gyakorlatilag áldásukat adják az egész lapra is, hogy akkor nyilván minden rendben van vele? Ha egyszer érettségi tétel is lehetett onnét, akkor minden rendben?

- Én nem gondolom, hogy az érettségi tételek összeállítása bármilyen szempontú minősítés lenne bármilyen újságról és bármilyen forrásról. Nincs ilyen szándéka, és nincs ilyen feladata.

- El tudja képzelni, hogy a jövőben akár a szélsőséges magyar párt honlapjáról vagy hetilapjáról fognak irodalomtételeket beemelni az érettségibe?

- Hadd mondjam azt, hogy nem tudom megmondani, milyen írások jelennek meg ezeken a honlapokon, amikre Ön utal.

- Tegyük föl, hogy megjelenik jó is. Én nem mondom azt, hogy minden rossz. Azt mondom, hogy azonosítható például egy szélsőséges párttal, van neki hetilapja, van honlapja, ahol rendszeresen jelennek meg írások, lehet, hogy megjelenik egy-két, egyébként támadhatatlan és vitathatatlan jó írás is.

- Nem tudom megmondani, nem én állítom össze ezeket a feladatsorokat, ugye erre pedagógusokat alkalmazunk, pedagógusokból álló bizottság választja ezeket a szövegeket, ami alapján az érettségi tételeket elkészítjük. Nem tudom megmondani, milyen alapon fognak gondolkodni. Természetesen mi a magunk részéről a feladat tartalmával foglalkozunk.

- És amikor meglátták a hivatkozási forrást, a Magyar Hírlapot, akkor az Oktatási Hivatal illetékesei még csak a szemöldöküket sem vonták föl, hogy jé, pont ez kellett, nem találtunk mást?

- Megmondom Önnek, hogy én akkor néztem meg azt, hogy ez a Magyar Hírlapból származik, amikor az egyik magyarországi napilap fölhívott, hogy milyen alapon innen származik ez az újságcikk? Az én helyzetemben, én nem ismerem ezeket a tételeket egészen a kihirdetésükig, nem tudom, hogy a kollégáim egyáltalán észlelték-e, hogy melyik újságból van, de én azt gondolom, hogy a cikk tartalma a lényeges ebből a szempontból.

- Nem lehet, hogy ez az egész azért született, mert tavaly a Magyar Hírlap hajtóvadászatot indított Spiró ellen, és talán ilyen módon akarták ezt kompenzálni?

- Biztos, hogy ilyen szándék nem volt benne. Amennyire ismerem a magyartétel-készítő bizottságot, alapvetően Janus Pannonius köre volt az, ami indukálta ezt a feladatot, nem pedig az, hogy milyen újságból származik a feladat.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!

Izsák Jenő karikatúrái