rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2011. október 6.

A Fidesz rászervezett a 23-ai civil tüntetésre

Juhász Péter, a „Nem tetszik a rendszer” tüntetés szóvivőjeBolgár György: - Önök október 23-ára az „Egymillióan a magyar sajtószabadságért!” Facebook-csoport szervezésében demonstrációt terveznek, ezzel az elnevezéssel vagy címmel, hogy „Nem tetszik a rendszer”. És most kiderült a napokban, hogy a Fidesz a Szabadsajtó út környékére, egészen a közelében, az Astoriára kívánja a saját megemlékezését összehívni. Önök ezt életveszélyesnek tartják. Volt is ma egy egyeztetés a rendőrségen Önök és a Fidesz képviselői között, de eredménytelenül. Önök ezért legalábbis értetlenkednek, tiltakoznak is és felszólítják a Fideszt, hogy vonuljon vissza, keressen más helyszínt. Nem tetszik a rendszer?

Juhász Péter: - Bizony. Gyönyörűen foglalta össze, pontosan ez a problémánk. Igazából három gondunk van a Fidesz által bejelentett tüntetéssel. Az első, amivel kezdte maga is, egy olyan kockázatot hoznak ezáltal létre, hogy két több tízezres tömeg egymás mellett tüntet nem azonos célért, még azt is gondolhatjuk, hogy lesznek a résztvevők között olyanok, akik másként gondolkodnak. Ezáltal egy olyan provokáció lehetőségét teremtik meg, ami utoljára talán 2006. október 23-án, ugyanazon a helyszínen történt. Lehetőség nyílik arra, hogy a két fél egymással összevesszen, mondjuk provokáció hatására. Bízunk benne, hogy a Fidesz tüntetésen résztvevők is békés szándékkal vannak ott, nálunk is nyilvánvalóan békés szándékú emberek lesznek. De az nem zárható ki, hogy ezen érdekelt csoportosulások ne provokáljanak a két tüntetés résztvevői között valamilyen ellentétet. Szerintünk ez iszonyú veszélyes.

- Önök szerint van valamilyen jogszabályi biztosíték, garancia arra, hogy ilyen esetben a rendőrség ne engedélyezze valamelyiket? Mondván, hogy ha nem is a közlekedés aránytalan korlátozása miatt, de a résztvevők biztonsága miatt azt javaslom, hogy a később jelentkező menjen át máshová? Vagy pedig ez teljesen a rendőrség belátására van bízva.

- Ez teljesen a rendőrség hatáskörébe van utalva. Akár egyidőben, egy helyszínre is be lehet jelenteni két tüntetést. A rendőrségnek mind a kettőt tudomásul kell vennie, és innentől az ő hatáskörükbe tartozik az, hogy felosszák a területet, és hogyan tudják biztosítani. Itt azért még valamit hozzátennék, hogy március 15-én, amikor a legnagyobb demonstrációját szervezte ugyanez a csoport, már akkor tömött volt a Szabadsajtó út egészen a Ferenciek teréig, az Astoriáig ért lazán a tömeg. Akkor még kevesen voltunk. A mostani demonstrációhoz képest egészen egyértelmű, hogy sokkal kevesebben voltunk, mint akik azóta azt gondolják, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Közvéleménykutatási adatokból tudjuk, hogy az emberek hetven százaléka gondolja így. Többszörös tömegre számítunk, mint ami akkor volt. Ezt mi százezer főre jelentettük be egyébként. A tömeg nyilvánvalóan elér majd az Astoriáig. Több okunk is volt arra, hogy felkérjük a Fideszt, hogy vigye arrébb a tüntetését, mert eleve megközelíthetetlenné teszi a főútvonalon a mi tüntetésünk elérését. Az Astoriánál le lesz zárva a Rákóczi út, ezáltal nem tudnak a délután négy órára hozzánk érkezők eljönni, hiszen ők egy órával korábban megkezdik a rendezvényüket. Ugyanez fordítva fokozottan igaz, mert onnantól már az ő saját szimpatizánsaik is veszélyben vannak, ha bármilyen előre nem látott oknál fogva mondjuk pánik uralkodik el, gondoljunk az augusztus 20-ai tűzijátékra, vagy amikor vihar csapott le vagy a West Balkánnál, amikor egy tömeg menekülni szeretne. Ezzel az elrendezéssel a menekülési útvonalak nagyon nagy mértékben be vannak korlátozva. Kizárólag a kis utcákból lehet elvezetni a tömeget. Nincsen egy nagy út, ahol akár egyik, akár másik tüntetés résztvevői el tudnának menekülni, ha mondjuk elkezdenek a tetőcserepek hullani, mert kitör a vihar .

- Gondolom, ezt ugyanilyen világosan és egyszerűen elmagyarázta ezen a rendőrségi egyeztetésen is.

- Természetesen. Van egy blogunk, a nemtetszikarendszer.blog.hu címen érhető el, oda feltettük a rendőrségi jegyzőkönyvet, amik itt születtek. Ebben szó szerint követhető, hogy mikkel érveltünk, és milyen válaszokat kaptunk. A Fidesz képviselője azt válaszolta erre, hogy szerintük megfelelő tájékoztatással megoldható ennek az elkerülése. Visszadobnám a labdát, hogy augusztus 20-án vajon egy állami ünnepen ez miért nem sikerült. Két ellentétes vagy két külön csoportnál hogy lehet ez hatékonyabb, ez elképzelhetetlen számunkra.

- Vagy éppen 2006. október 23-án sem sikerült, pedig akkor nagyjából az egész ország tudta, hogy létezik egy másik fel-alá vonulós demonstráció is a Fideszé mellett, és mégsem sikerült elkerülni a konfliktust, az összeütközést. Ki volt a Fidesz részéről jelen ezen az egyeztetésen?

- Ő nem járult hozzá személye felfedéséhez.

- De ismert ember egyébként?

- Nem.

- Szóval egy hivatalnok vagy egy megbízott.

- Igen.

- Értem. És vele közvetlenül beszélték ezt meg vagy Ön is egy rendőrtisztnek mondta, a Fidesz képviselő is egy rendőrtisztnek, közvetítőként használva?

- Nem, nagyon kulturált mederben folyt a tárgyalás, egymással beszéltünk. Jelen voltak a rendőrség képviselői is. Így, egyeztetve ment a beszélgetés. Nyilván én ragaszkodtam ahhoz, hogy szó szerinti jegyzőkönyvezés legyen, hiszen én személyesen felelősséget is vállalok bejelentőként az ottani események vonatkozásában, tehát garanciákat kellene arra kapnom, hogy nem fordulhat elő ilyen, hogy mondjuk nem tud elmenekülni valaki, vagy hogy ez hogyan történik. Erre ő mindig a rendőrségre hivatkozva azt mondta, hogy a rendőrség feladata ellátni a dolgát. És hogy bízzunk Pintér Sándor rendőrségében, amelyik két hét alatt rendet rakott.

- A jelenlévő rendőrök erre bólogattak?

- Hát persze.

- Igen? Hogy ők ellátják a feladatukat?

- Igen. Nyilván én a rendőrségben bízom is ilyen értelemben, azt gondolom, hogy el tudják látni a feladatukat, csak van az a pont, amikor ez már nem a rendőrségen fog múlni. Mondom még egyszer, egy vis major helyzetben, amikor jön bármiféle előre nem látott dolog vagy jön egy provokátor csoport vagy egy olyan esemény következik be, amire senki nem gondolt előtte, ott nem a rendőrségen fog múlni már. A tömeg ráadásul nem úgy működik, mint az egyén, kiszámíthatatlanabb lényegesen a mozgása. Teljesen egyszerűen józan paraszti ésszel belátható, hogy két, több tízezres tömeg egymás mellettisége nagyobb kockázat, mint ha az egyik tízezres tömeg lényegesen nagyobb távolságban van a másiktól. Ennyit kellene belátni. Akkor nem kockáztatnánk semmit, a Fidesz a saját szimpatizánsai esetleges testi épségét sem vinné vásárra.

- A jelenlévő rendőrök a bólogatáson kívül bármilyen módon beleszóltak az Önök eszmecseréjébe vagy hagyták, hogy Önök vitatkozzanak?

- Hagyták. A rendőrség a legkorrektebb módon viselkedett, természetesen ők mediálták ezt a beszélgetést. Nem próbáltak befolyásolni minket ilyen vagy olyan irányba, hanem azt szorgalmazták, hogy állapodjunk meg. Ez sajnos nem sikerült, mert ők nem viszik arrébb a színpadot. Ők azt állítják, hogy nekik eleve a Semmelweis utcánál lett volna a múltkori, és hogy ők ugyanarra a helyszínre akarják, és annyi gesztust tettek, hogy kivitték az Astoriáig. Mi azt kértük, hogy legalább húsz méterrel még vigyék arrébb, hogy a színpaduk mögött tudjanak emberek átjárni, mert akkor nincsen lezárva a Kossuth Lajos utca. Ebbe már nem mentek bele.

- Önök mikor adták be az igényüket erre a 23-ai megmozdulásra?

- Még júliusban talán. De három-négy hete küldtük ki az első sajtóanyagot ezzel kapcsolatban. A Facebookon már több ezren jelezték a részvételüket. Nekünk van egy nagy oldalunk, az „Egymillióan a magyar sajtószabadságért!” oldal, ahol erről megy a vita, már nem tudom mióta. Plakátkészítő verseny van. Az egy merő hazugság, hogy nem tudott róla a Fidesz. Itt egy olyan üzenetet is megfogalmaztunk, hogy talán, ha szabad lenne a média, akkor több információ jutott volna a birtokukba, mi mindent megtettünk, hogy eljusson az üzenet az emberekhez.

- Most nyilvánvalóan farkasszemet néznek egymással, Ön szerint ki fog először pislogni?

- Mi nagyon szívesen pislogunk, nem versenyben vagyunk ilyen értelemben, bár attól sem hátrálunk meg. De egyszerűen élni szeretnénk az alkotmányos jogunkkal anélkül, hogy a saját kormányzópártunk ezt ellehetetlenítené. Nekünk az az üzenetünk igazából, hogy a kritikára oda kellene, hogy figyeljen egy magára valamit is adó kormány, nem elnémítani kellene minket, hiszen az érdek közös, Magyarország felemelkedése. De így nyilvánvalóan nem valósulhat ez meg, ha hatalmi pozícióból, erőből próbálják elnyomni a kritikai észrevételeket.

- Mégiscsak kínos helyzetbe hozzák Önöket, mert ha engednek azon az alapon, hogy okos enged, szamár szenved vagy az erősebbnek kénytelenek vagyunk engedni, akkor azzal vádolhatják Önöket a szimpatizánsaik, hogy éppen azért, mert nem tetszik a rendszer, nem kellett volna vagy nem kellene máshova mennünk. Ha viszont nem engednek, akkor meg azt kockáztatják, hogy tudván, hogy a Fidesz nagyon erős, nagyon sok embert tud megmozgatni, mégiscsak megreszkírozzák ezt a bizonyos esetleges konfliktust, utcai összetűzést.

- Más a kiindulási pont. Én sokkal erősebbnek látom ma a civil társadalmat, mint akár egy évvel ezelőtt. A Fideszhez képest meg sokkal erősebbnek látom a mi csoportunkat, mivel nagyon sokféle emberből tevődik össze, és nagyon sokféle értéket képvisel, ezáltal iszonyatos erő rejlik benne, mint az ő kézzel vezérelt embereikben. Én elhiszem, hogy sok embert lehet buszoztatni egy ilyen tüntetésre, azt viszont kevésbé hiszem el, hogy maguktól önkéntesen nagyon sokan kijönnének és ujjonganak a kormány nagyszerű intézkedéseiért. Ezt nem gondolom. Innentől nagyon szívesen megyek bele háborúba.

- De azért ismeri a Fideszt, hogy meghátrálni nem szoktak.

- Igen, de a Fidesz nem ismer minket, mi sem szoktunk meghátrálni. Itt az alkalom megismerkedni, de abban egészen biztos vagyok, hogy mi nem fogunk meghátrálni és nem félünk attól, hogy összemérjük, akár a tömeg szintjén, hogy hol vannak többen. Belemegyünk egy ilyen játékba nagyon szívesen, ha erre van szüksége a kormányzópártnak. Ezért is kérünk mindenkit, hogy jöjjenek ki, mutassuk meg, hogy sokkal de sokkal többen vagyunk, akiknek nem tetszik ez a rendszer.

- El tudja még képzelni azt, hogy a rendőrség megfontolva mindazt, amit látott és hallott, úgy fog dönteni, hogy felkéri a később engedélyt kérő Fidesz képviselőit, hogy helyezzék át néhány száz méterrel odébb vagy egy másik helyszínre a nagygyűlést? Vagy a rendőrség iránt nem kell akkora illúziókat táplálni?

- Azt hiszem, hogy mindegyik igaz, de a legigazabb, és abban biztos vagyok – elég régóta dolgozom a rendőrség ezen munkatársaival, hiszen nagyon sok tüntetést jelentettem be vagy kísértem figyelemmel –, hogy ők megfelelő és korrekt döntést fognak hozni, amennyire megengedhető. Azt gondolom, hogy olyan döntés fog a végén születni, ami az ő szempontjukból vállalható, védeni próbálják majd mindkét tüntetésen résztvevőket. Minél kisebb problémára törekszenek, ebben egészen biztos vagyok. Azt tudom még mellérakni, hogy mi is így vagyunk ezzel, mi sem konfrontálódni szeretnénk, csak nem hagyjuk magunkat. Bízom benne, hogy egy elfogadható döntés fog születni a rendőrség részéről a későbbiekben.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!