rss      tw      fb
Keres

Üzenőfüzet
A Hírszerző Nyüzsije(?) megtisztelte figyelmével írásomat Hont András Pojácapárt 2.0 című cikkéről. Úgy tűnik, talált a kritika, hogy ugyanis kifogásoltam, hogy a szerző demagógnak tart minden ellenzéki üzenetet, sőt annyira demagógnak, hogy nem is lát különbséget köztük meg a Fidesz retorikája közt. Csattanósnak vélt válaszukban ezt írják: „Akkor a Galamus elvárásait kielégítendő, álljon itt egy nem demagóg, de talán még árnyalatlanul megfogalmazódó üzenet: ’Nektek a kormányban még soha nem kellett havi ötvenezerből megélnetek! Nektek a kormányban sosem égett a szemetek hajnali kettőkor a fonógép mellett!’ Nos, kitől származnak ezek az önkényt határozottan elutasító mondatok?”

Szóval azt üzeni nekünk a Nyüzsi, hogy ha valaki valaha kiejtett már a száján – szerinte – demagóg mondatokat, akkor soha többé nem kell figyelni arra, amit mond, elég csak erre a néhány mondatra emlékezni és emlékeztetni. Akkor nyugodtan megteheti bárki, hogy lesújtó hangon számol be akár egy pártalapításról is, úgy, hogy az ott elhangzottakról egyetlen szó essék, akár vitázva is, de érdemben. Mert az effélék meg azok közt, akiknek a szájából kizárólag a demagógia ömlik, miközben még lebontják a rendszert is körülöttünk, nincs különbség.

Igazi doktriner álláspont, amely képtelen érzékelni mértékeket és arányokat. Csak az a kérdés, hogy ha a „tökéletes” a mérték – hiszen ami nem tökéletes, az tökéletesen és egyformán rossz –, ez nem vonatkozik-e pártalapításokról beszámoló glosszaírókra is. Glosszaírók lehetnek-e annyira felszínesek és demagógok, hogy ilyen mondatokat tolnak maguk elé pajzsként, mihelyt valaki felveti, hogy klisék helyett érdemben kéne értékelni, amit éppen leszólnak?

Ami az idézett szöveget illeti: biztos, hogy kizárólag demagógia? Én úgy látom, hogy a centrális erőterezőknek, az arrogánsan új középosztályt építőknek, a szegényellenes politikát folytatóknak, a munka becsületét kényszermunkával megvalósítóknak, akik közben még törvényhozási ámokfutásukat is folytatják, valóban halvány lila segédfázisuk sincs azokról az életviszonyokról, amelyeket végképp ellehetetlenítenek, vagy ami még rosszabb, teljesen közömbösek és érdektelenek számukra. Ami pedig magát az idézetet illeti: úgy gondolom, hogy a volt miniszterelnöknek személyes életútja okán, annak okán, ahonnan jött, és annak ellenére, ahol ma tart, de nem utolsósorban a szemlélete miatt, sokkal autentikusabb véleménye lehet ugyanezen életviszonyokról, mint a jelenlegi kormány politikáját látva a kormány bármely tagjának vagy akár az ilyen mondatokon fanyalgó glosszaíróknak.

(Lánczos Vera)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!