rss      tw      fb
Keres

 

GALAMUS
www.galamus.hu

Honlapunk használatakor Ön beleegyezik a következőkben felsorolt feltételekbe, ezzel egyszersmind létrejön egy megállapodás Ön és a honlap működtetői között. A feltételeket időről-időre megváltoztathatjuk; Ön bármelyik interneten látható oldalunkon a megfelelő hivatkozásra kattintva megtekintheti az érvényes feltételeket. A leírtak ismeretét természetesnek tartjuk, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (például link, webszájt, weboldal, honlap, mail, stb…) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

A feltételek hatóköre
Az alábbi feltételek a Galamushoz tartozó összes interneten látható oldalra érvényesek, ezekbe beleértendők a Galamus szatellit- vagy függelékoldalai is, amennyiben ott nem rendelkezik külön jogi nyilatkozat a felhasználás feltételeiről. Ha Ön elhagyja honlapunk oldalait, és más internetes honlapra kerül át, úgy ott más feltételek lehetnek érvényesek.
A Galamus honlapja az azt működtető szervezet tulajdona, és ugyanez a szervezet felelős a honlap működtetéséért is. Abban az esetben, ha a Galamus kifejezést használjuk, illetve magunkra hivatkozunk, akkor ebben a dokumentumban egyaránt beszélünk a szervezetünkről, és internetes honlapjairól, illetve azok függelékoldalairól.

A honlapunkon elhelyezett információk
A Galamus honlapjain számos információs anyag található, ezek lehetnek cikkek, internetes- és más típusú hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok. Az Ön e-mailben feltett kérdéseire internetes postafiókjába küldhetjük a választ, illetve rendszeresen megjelenő hírlevelünket.

A hivatkozásainkról
Jóllehet megválogatjuk azokat a szervezeteket, amelyekre oldalainkon internetes hivatkozásokat helyeztünk el, az általuk közölt információk helyességéért akkor sem vállalhatunk felelősséget, ha Ön a mi oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra.

A visszajelzésekről
Köszönettel fogadjunk, ha olvasóink észrevételekkel vagy javaslatokkal élnek oldalainkkal, azok tartalmával, szakmai helyességével kapcsolatban. Kérjük, hogy bármilyen észrevételük van, tudassák velünk a Galamus megfelelő kapcsolattartó linkjeinek használatával.
Amennyiben bármelyik Olvasónk úgy érzi, hogy problémája nem nyer maradéktalan megoldást, még mindig megmarad az a lehetősége, hogy ne látogassa a Galamus oldalait és függelékoldalait.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy mi, a Galamus -- és partnereink -- birtokoljuk az oldalainkon látható információkat. A Galamus oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Olvasóink az interneten szabadon olvashatnak bármilyen oldalainkon megjelent információt, későbbi megtekintés és értelmezés céljából, kizárólag magánhasználatra, bármit letölthetnek vagy lementhetnek számítógépeikre, barátjuknak, rokonuknak, ismerősüknek szabadon megmutathatnak bármilyen információt és cikket. A Galamus saját írásait szerzői jog védi. Idézni őket csak a törvényi szabályoknak megfelelően, alkalmasan rövid szakaszok átvételével, kizárólag a forrás feltüntetésével lehet. Ugyancsak a magyar jogszabályoknak megfelelően tilos az idézeteket kontextusukból kiragadva, eltorzítva közzétenni. Tilos továbbá a tőlünk (nemcsak internetes oldalainkról) származó információk árusítása. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bíróságon is érvényesítjük.

Védjegyek, védett nevek
Oldalainkon a látogatók találkoznak cégek, termékek, intézmények/szervezetek védett neveivel. Ezek a bejegyzett nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonjogát képezik, illetve azokat minden esetben -- külön említés nélkül is -- a bejegyző cég védjegyének tekintjük. Saját védjegyeink használatához minden esetben ki kell kérni írásos beleegyezésünket. Saját bejegyzett neveinket és doménjeinket -- például a Galamus és Galamus kifejezést -- senki sem használhatja üzleti céllal, illetve mások megtévesztésére vagy a szervezetünk lejáratására.

Hivatkozások a Galamusra
Ha bárki a Galamus oldalait, vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként -- mintegy saját oldalainak részeként -- akarja futtatni, ki kell kérnie az engedélyünket. Ezt az engedélyt minden olyan esetben megtagadjuk, amikor nem nyilvánvaló a látogatók számára, hogy egy másik internetes honlap böngészésekor a mi lapjainkat látják. Elhatároljuk magunkat azoktól az esetektől, amikor a ránk mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő internetes oldalakon helyezik el. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt szerkesztőségünk hírnevének és érdekeinek.

Olvasóinktól származó információink
Amikor olvasóink információkat akarnak közölni oldalainkon, egyszersmind ránk ruházzák a jogot, hogy ezt az információt szabadon felhasználhassuk. Amennyiben bárki úgy dönt, hogy oldalainkon megjelentetett anyagát vissza kívánja vonni, erre vonatkozó kérelméről minden esetben egyéni elbírálás alapján döntünk. Természetesen más elbírálás alá esnek azok az adatok, amelyek természetük miatt bizalmasnak minősülnek, ezekkel kapcsolatban a személyiségi jogokra vonatkozó elveink az irányadók (lásd lejjebb).

Multimédiás tartalmak, számítógépes programok és alkalmazások
Oldalainkon egyes esetekben multimédiás állományokat, szoftvertermékeket vagy azok leírását is felkínálhatjuk letöltésre. Ezek minden esetben szerkesztőségünk, szerzőink vagy az adott termék licencjogát birtokló cég illetve szervezet szellemi termékei. A letöltés lehetőségének biztosítása sohasem jelenti a tulajdonjogok átruházását. Az állományokat és dokumentációkat letöltő személy minden esetben csak a licencjogok adta keretek között használhatja az adott alkalmazást. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy az egyes termékekkel kapcsolatos jogi feltételeket nem mindig mellékeljük, és elfogadhatatlannak tarjuk azt az érvelést, hogy valaki azért nincs tisztában ezekkel, mert nem olvasta el őket. A licencfeltételektől függetlenül minden esetben tilos a letöltött állományok és dokumentumok visszafejtése és esetleges megváltoztatása, üzleti és államigazgatási céllal történő felhasználása.

A Galamus működését szabályozó előírások
A Galamus Magyarországon, Budapesten működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogathatók, ezért alapvetőnek tekintjük, hogy oldalaink meglátogatásával Felhasználóink egyben kifejezik egyetértésüket a Magyarországon érvényes előírásokkal. Elképzelhető, hogy az oldalainkon látható adatok nem érvényesek más országokban. Lehet, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el oldalainkat, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A látogatói beleegyezésről
Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassuk, Olvasóinkat az esetleges változásokról minden esetben oldalainkon -- ezen az oldalon -- értesítjük.

A személyiségi jog és az adatok biztonsága
A Galamus bizonyos oldalain kitöltendő űrlapok formájában személyes információkat kérünk Felhasználóinktól. Tevékenységünk során különös figyelmet fordítunk a személyiségi jogokra, ezért minden esetben tájékoztatjuk Látogatóinkat azoknak az adatoknak a felhasználásáról és tárolásáról, valamint biztonsági vonatkozásairól, amelyek valamilyen személyesnek tekinthető információt tartalmaznak. Ezeknek a célja leggyakrabban inkább statisztikai jellegű, míg egyes esetekben a felhasználók egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Galamus más módon és céllal nem használja fel a felhasználók személyi adatait.
Oldalinkon a személyi adatoktól eltérő, a bejelentkezéshez használt adatokat is gyűjtünk, ezek azonban a felhasználók számítástechnikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe, böngészőjének típusa, egyes cookie-információk, tartózkodási országa, internetszolgáltatója, milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el honlapjainkat. Ezeket a személyesnek tekinthető (de nem személyi) adatokat tároljuk, de kizárólag statisztikai célokra és honlapjaink működtetéséhez használjuk fel. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak.
Amennyiben valamely felhasználó az ebben a dokumentumban leírtakkal össze nem egyeztethetően viselkedik, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához mi magunk kezdeményezzük azonosítását.
Internetes oldalainkról olyan, a helyes működésért felelős web alapú (szkript) programok, cookie-k és illesztőeszközök (pluginek) kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek felhasználóink internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) nem okoznak károsodást.

További tudnivalók
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát felfüggesszük, illetve oldalainkat minden olyan személy elől elzárjuk (és minden ilyen személy ellen törvényes úton fellépjünk), aki a leírtakkal és érdekeinkkel össze nem egyeztethető módon viselkedik. Kijelentjük, hogy minden érdekeinket sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt eltávolítunk oldalainkról. Minden felelősséget elhárítunk magunkról, amely bárkinek az oldalainkon megjelent információkkal kapcsolatos, illetve bármilyen az oldalaink látogatásából eredő egyéb káresetére vonatkozik. Minden nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi jogi szervek döntéseit tartjuk irányadónak.