rss      tw      fb
Keres

 

Mihancsik Zsófia

 

1974: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerez diplomát
1975–1976: A Magyar Televízióban és az MTA Szociológiai Intézetében dolgozik
1977–1993: A Magyar Rádió tudományos rovatának munkatársa, majd vezető szerkesztője
1993: Kilép a Magyar Rádióból, azóta szellemi szabadfoglalkozású
1994–1995: Az Élet és Irodalom interjúrovatának vezetője
1995-től: A Budapesti Negyed című negyedéves folyóirat szerkesztője
1995–1997: Az Internetto című internetes újság vitarovatának vezetője
1998–2001: A Számítástechnika című hetilap szerkesztője
1995–1996–2000: A Magyar Rádiónak tízrészes beszélgetéssorozatot készít Nádas Péterrel és több részes beszélgetéssorozatot Mándy Ivánnal, illetve Kertész Imrével
2000–2002: a Helikon kiadó „Huszonegy” társadalomtudományi könyvsorozatának szerkesztője
2002 februárjáról 2007 áprilisáig a Klubrádió Hétzáró című műsorát készíti
2006 áprilisától 2008 júniusáig a Friderikusz Most című közéleti televízióműsor vezető szerkesztője

Az 1980-as évek vége óta fordít franciából. Húsz könyvet és számos tanulmányt ültetett át magyarra.

Interjúi, írásai csaknem minden magyar újságban és folyóiratban megjelentek: Beszélő, Élet és Irodalom, Filmvilág, Kritika, Magyar Hírlap, Magyar Narancs, Mozgó Világ, Népszabadság, Népszava.

Könyvei:
Hajrá MTK? (Bp., 1988, Háttér kiadó)
A tigris és a majom. Beszélgetés Popper Péterrel (Bp., 2002, Magyar Könyvklub; bővített változata: Bp., Saxum, 2007)
Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetések Nádas Péterrel (Jelenkor, Pécs, 2006.)
Friderikusz – eddig. Beszélgetések Friderikusz Sándorral (Alexandra, Pécs, 2008.)
Tanulmányai olvashatók az Antiszemita közbeszéd köteteiben.

Elismerései: Pulitzer-emlékdíj, 1994; Tolerancia-díj, 1998; a Bossányi Katalin Alapítvány díja, 2003; Szabad Sajtó-díj, 2006.

Fogadatlan prókátorok - A gárdaítélet félreértelmezéseiről

„Ennek a bűnös felelőtlenségnek, a rasszista, antiszemita, xenofób beszédet védő, büntetőjogi korlátozhatatlanságát valló és kikényszerítő jogászkodásnak is a következménye, hogy a fajgyűlöletre és a színmagyar (árja) diktatúra ígéretére burjánzó infrastruktúrát lehetett felépíteni szabadon, senkitől sem zavartatva: nemcsak politikai pártot, nemcsak félkatonai mozgalmat, nemcsak sunyi terrorista társszervezeteket, hanem televíziót, újságok és honlapok tömegét, „kulturális” hálózatot zenekarokkal, rendezvényekkel, könyvkiadókkal, példátlanul aktív és gátlástalan szimpatizánstábort és több mint tragikus külső politikai kapcsolatokat és pénzforrásokat.”

Júniusban történt

„Ennek a magatartásnak a Magyar Köztársaság elnöke, tisztesség ne essék szólván, az állatorvosi lova. Ugyanis az elmúlt években ő maga bizonyította be, mennyire komolytalan és tarthatatlan a saját akkori érvelése, a jogalkalmazás szempontjából éppúgy, mint a társadalomformálás szempontjából. Pedig Sólyom László nem akármilyen pozíciót szerzett ahhoz, hogy saját alkotmánybírói elképzeléseinek működőképességét a gyakorlatban bizonyíthassa.”

Áprilisban történt

„2009 áprilisában nem Gyurcsány Ferenc bukott meg, hanem mi valamennyien, együtt és külön-külön is. Magunkkal rántva azt a Magyarországot, amelynek megformálására, 1989-nek hála, lett volna lehetőségünk, és amire egyhamar nem lesz lehetősége megannyi kis magyar Torresnek és Gerrardnak sem.”

Farewell Country

„In April 2009, it was not Ferenc Gyurcsány who failed, but all of us, collectively and individually; and with us, we dragged down Hungary – a country which, thanks to 1989, we had a chance to create. Now many a little Hungarian Torres and Gerrard will have to wait a good deal longer before another such opportunity comes along.”

Februárban történt

„A rendőrkapitány láthatóan nem tudta, kikkel került egy platformra. És a szimpátiatüntetést követően se kérdezte meg tőle senki, hogy dolga-e egy rendőrkapitánynak a feszültségek szítása, olyan események kiprovokálása, ahol a készenléti rendőrséget kell bevetni, mert kiszámíthatatlanok a felhergelt tömeg reakciói, vagy hogy dolga-e a szélsőjobb útjának az egyengetése. Ebben az országban él, felelős rendőrségi vezető, ha nem tudja kiszámítani, hogy egy ilyen fejtegetés épp azt váltja ki, aminek a megelőzéséért fizetjük, alkalmatlan a posztjára.”

Testvérek és mások

„…más minőségű, más funkciójú, tisztességes szándékkal nem összemosható szférákról van szó. Hogy politika és vallás azért vált külön az emberi történelem során, mert az emberi életnek, az emberi konfliktusoknak, az emberi léleknek és érdeknek más dimenzióit kezelik, más eszköztárral és más célból. Mindkettő hiteltelenné válik, ha folyamatosan átkalandoznak egymás területére. Szerintem, persze, Orbán hiteltelenségének ez csak az egyik oka. Az egyházénak viszont a legfőbb.”