rss      tw      fb
Keres

 

Sándor Kláráról

Írások, elemzések:

 

A nemzetet kisajátítani nem kell – 4.

„…csak politikai akarat kérdése, hogy az iskolában pöffeszkedő, másokat lenéző, fülkeszabadságharcos nacionalizmust tanítunk-e, vagy kulturált, fölvilágosult, mások identitását tiszteletben tartó patriotizmust.”

A nemzetet kisajátítani nem kell félnetek... 3.

„…kisajátítok minél több olyan jelképet, amely a magyar identitáshoz kapcsolódik, így aki nem velem van, az nemzetellenes. A rossz válasz képlete is nagyon egyszerű: minden, amit a jobboldal kisajátít, az gyanús, elmaradott, hamis és hülyeség.”

Miért nemzeti a trafik?

(A nemzetet kisajátítani nem kell félnetek... 2.)


2002. április 13., Kossuth tér, a „kétmilliós” választási nagygyűlés

„Nem pusztán megosztásról van tehát szó, hanem a más nézeteket vallók teljes kifosztásáról – ebben az esetben a szimbolikus térben, a morális és szellemi javakból forgatja ki ellenfeleit a Fidesz.”

A nemzetet kisajátítani nem kell félnetek... 1.


Bajnai az Együtt-PM szövetség országjárásának zárórendezvényén – MTI/Kovács Attila

„Ha… a fideszes nemzetértelmezés együtteséből indulunk ki, akkor a közép megcélzása a gyakorlatban úgy történik, hogy a baloldali gazdasági és jobboldali nacionalista populizmus  ötvöződik – ebből ’normális ország’ aligha lesz.”

Elporlik-e a talpkő, avagy a nyelvek piaca – harmincadik rész


Tuning – flickr/delart

„…ne tanulni legyen kötelező az angolt, hanem tanítani. A gyerek választhasson mást, ha akar, de ha angolul szeretne tanulni, az iskola ne tagadhassa meg tőle, hogy beléphessen abba a nyelvi világhálóba, amelynek segítségével a legnagyobb valószínűséggel boldogul el bárhol a világon.”

Kamaszkorunk szépséges nyarai – huszonkilencedik rész


Collage in progress – flickr/letrerias

„Nem pusztán hazugság tehát azzal hülyíteni a diákokat, hogy 'háttal nem kezdünk mondatot', mert hiszen kezdünk, kerek egész mondatot követelni rajtuk, amikor nem kerek egész mondatokban beszélgetünk egymással, hanem egyenesen abszurd…”

Tiszta beszéd

– Gerő András írásához –


Shield of Words – flickr/tomwift

„Romsics Ignác a nem elég tudatosan olvasók fejében (ők vannak többen) az átértelmezésektől válhat antiszemitává: azaz nem Romsics szövege antiszemita, hanem Gerő átértelmezése teszi azzá.”

Jó szóval oktasd... – huszonhatodik rész


Ordering off – flick/truthout

„…a magyar kultúra nyelvi értelemben is erősen normatív, ebből következően óriási a magyar anyanyelvűek nyelvi bizonytalansága, a nagy többség kényelmetlenül érzi magát, ha a legszűkebb kapcsolathálózatán kívülre lépve beszélnie vagy írnia kell anyanyelvén.”

Gulyásnyelvművelés – huszonnegyedik rész


Return to a long-ago City – flickr/elprof

„…lehetetlen nem észrevenni az aczéli kultúrpolitika három T-jét, s lehetetlen nem észrevenni, hogy Lőrincze nem azt látta a korszak nyelvművelő gyakorlatában, amit szeretett volna.”

Kitérő: Kosztolányi és a (nyelv)szellem


Kosztolányi Dezső – Tihanyi Lajos, 1914 (az elveszett festmény másolata) – Wikipédia

„Kosztolányi szerint Hérakleitosz mondása a kétszernemlehet folyóról semmire sem érvényes annyira, mint a nyelvre. A nyelv folyton változó anyag, a változás az élete, változását pedig lélektani és nem ésszerűségi szabályok irányítják.”

A politika zsoldosa – huszonkettedik rész


Ready for fight – flickr/Mark Wilton

„A nyelvvédő küzdelem eszköze lehet a lelkiismeret fölébresztése, a harckészség szítása, harcos lerohanás, apró csatározások, hadjárat, propaganda, reklámhadjárat, gerillaháború.”

Szálka és gerenda


You've won - flickr/soulrush

„…a súlyozás nélküli ítélkezés, az egyik kutya, másik eb szemlélet… kifejezetten kártékony, és az értékrelativizálásban, a politikai apátia reménytelenségbe fulladásában meglehetősen nagy szerepe van.”

A nyelvművelés hőskora – huszonegyedik rész


Az ő nótája – Bihari Sándor (1893) – Wikipedia

„…nem pusztán idealizálták a ’romlatlan’ falusi nyelvet, hanem természetesen csak úgy tartották megvédhetőnek, ha a falu s a benne élők megfelelően elszigeteltek maradnak.”

„Nyelvművelés” a hősök korában – huszadik rész


„Tevepárduc” – flickr/ Max East

„…több ezer új szót hoztak létre néhány évtized alatt. Ezek jelentős részét ma is használjuk, más részén kárörvendően vihorászunk – a sokat idézett kedvencek közül való a tevepárduc (’zsiráf’), a popont (’kettőspont’) és a makktyű (’fityma’)”

Szellemirtók – tizenkilencedik rész


Ghostbuster – flick/czram

„…ki-ki kedve szerint űzhet szellemeket mindaddig, amíg elveiket csak magukon akarják érvényesíteni. Ám ha ezen túllépnek, a szelleműzésből könnyen válhat boszorkányüldözés, szomorú következményekkel.”