rss      tw      fb
Keres

Pontosítás
A Galamuson fordításban közzétett Kurier-cikk (Agrarminister Fazekas attackiert Rupprechter, 2014.02.18.) információja szerintem pontatlan, amennyire ugyanis én tudom, 2014. május 1. napjával nem a korábban megkötött haszonbérleti szerződések szűnnek meg a törvény erejénél fogva, hanem egyrészt az új földforgalmi törvényhez kapcsolódó, az átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény szerint a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, illetve az ilyen haszonélvező által a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló szerződés; másrészt az új földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. tv.) szerint 2014. december 31. napjával – e törvény erejénél fogva – az e törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés is megszűnik.


Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a rendelkezések minden ilyen szerződésre vonatkoznak, nem csak az osztrák (vagy más külföldi/külhoni) gazdák által kötöttekre. Ha tehát valaki például a rokonságában, de nem közeli hozzátartozójának biztosított haszonélvezeti jogot, az is meg fog szűnni május elsején, akkor is, ha egyébként a szerződő felek magyarországi állandó lakóhelyen élő magyar állampolgárok.


Nyilván csak így, az e rendelkezésekkel érintett magyar állampolgárok kárára (!) lehetett elérni azt, hogy az „osztrák vircsaftot” célzó represszív kormányzati szándék ne tűnhessen diszkriminatívnak.


Ha el nem is fogadom, értem a földhöz kapcsolódó – olykor irracionálisnak tűnő – jobboldali érveket, véleményem szerint azonban hosszabb távon mégis Ady Endrének lesz igaza:


Az Élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.