rss      tw      fb
Keres

 

Fleck Zoltánról

Írások, elemzések:

 

Idióták


(flickr/nwardez)

„…érdekesebb ez a politikusi beszéd- és gondolkodásmód az éppen most zajló igazságszolgáltatási törvénycsomag vitájának közepén, mert világossá teszi, hogyan is viszonyul ez a hatalom a független ítélkezés tekintélyéhez.”

Hétköznapi...


Footsteps to misery – flickr/sadsafraz

„Élvezzük a megtisztított tereket, buszokat, aluljárókat, és ne törődjünk azzal, milyen áron jutottunk hozzá? …a felelősség a miénk is lesz, olyan ország polgárai leszünk, amely civilizálatlanabb a környezeténél, embertelenebb és igazságtalanabb.”

Mi lehet, mi legyen? – A Fidesz utáni világ víziója


Obey! (Frank Shepard Fairey)
museumofthestreetart.blogspot.com

„…a magyar társadalom, mivel nem tapasztalt demokratikus működésmódokat, szinte csak autokráciákban volt módja élni, generációról generációra örökítette az alattvalói lét kulturális mintáit, reflexeit és a hatalomhoz, államhoz való viszonyait.”

Lejtős pálya – II. rész


Obey (Frank Shepard Fairey) – museumofthestreetart.blogspot.com

„…a nem demokratikus vonások stabilitását megteremtő gazdasági, társadalmi, kulturális tényezők háttérben maradtak, ahogy a gyenge demokráciákból való visszafordulás tényezői is.”

Akar beszélni róla?


The Trap – flickr/fatllama

„…a jelenlegi bírósági szervezetet érintő bírálatok politikai jelentést kaptak, könnyen olyan színben tűnhetnek fel, mint a bírói szervezeti függetlenséget felszámoló kormányzati szándékok igazolásai.”

A rendszerkritika természete


Demolition of a system – flickr/I’m not there

„A politikamentesség alig megvalósítható akkor, ha a rendszer egészét kell kritika tárgyává tenni, és minden részletkérdésben a demokrácia működési elveit szükséges számonkérni.”

A szellem veresége


Scudding Clouds – flickr/NicholasT

„A kormányzati propagandából nincs kilátás, valaha világos elmék is elvesztették realitásérzéküket, észre sem veszik, hogy belesüllyedésük egy ilyen virtuális világba felszámolja a személyiségüket is.”

Újra a keleti szélről


Freedom in a smokehouse – flickr/podchef

„Ezért a kiüresedett demokráciáért, valamint a rágógumizás és a sokkal kevesebb örömet okozó véleményszabadság kedvéért áldozzuk fel a jólétet és biztonságot?”

Iskola és állampolgár


Indoctrination – filckr/damastos

„A patrióta modell az állam iránti lojalitást kívánja erősíteni a nemzetállami hagyományok romantikus azonosulásokat kívánó módján. Ennek militáns formája a propagandisztikus ideológiaterjesztés és az erőszakos indoktrináció.”

A normális normák tisztelete


Atavism – flickr/rohitchhiber

„…sokan azt gondolnák, hogy ez a sok galibát okozó és atavisztikus szövegezésű hebehurgya szöveg a jogállammal azonos. Ezen az úton a jogállam iránti tisztelet csak tovább romolhat.”

Satuban


Lady Justice on a whale jaw (Maine Maritime Museum) – flikcr/Curious Expeditions

„Pártmegbízottakat azért kell a bírók mellé küldeni, hogy érezzék, az államnak és a pártnak nincs bizalma irántuk, és ez önmagában elegendő hatással rendelkező lélektani eszköz: féljenek csak!”

Leckék kezdő demokratáknak II.

A jogállam értelméről


Strange ride or servitude – flickr/Paul Jacobson

„…autonóm, jogokkal rendelkező állampolgár nélkül nincs demokrácia sem, a félelemben vagy megnyomorított állapotban tartott egyének választásaiból nem  származik demokratikus hatalom.”

Leckék kezdő demokratáknak - I.

A demokrácia stabilitása


Wisdom and Knowledge shall be the stability of thy time (Rockefeller Center, New York) – flickr/Kurt Wagner

„Hiába a sok klasszikus elmélet és a sok véres tapasztalat a többség zsarnokságával kapcsolatban, a média szabályozása körüli vitákban is, az alkotmányozásban is elsöprő erejű érv a mandátumtöbbség.”

A korlátolt értelem apoteózisa


A Bullshit Corner – flickr/Sobchak

„A Fidesz szabadságfelfogásának nincs szüksége garanciákra; más intézményi összetevőkre… van szüksége. Az emberi feltétel megvan: az örök emberi butaság.”