rss      tw      fb
Keres

 

Lánczos Veráról

Írások, elemzések:

 

Egy kurzuscikk margójára


scream – flickr/marcelino

„Ezt a megrázó expresszionista alkotást, amely a valódi mély kétségbeesés és fájdalom képi szinonimájává vált, ezzel az írással karikatúrává silányítják: egy cinikus kurzuscikk fintora a jogállamra.”

Elégedettek a választók?


Three wise monkeys – flickr/gullevek

 „Nem tudjuk, mennyire érti az átlag állampolgár, hogy mi a különbség, ha egy törvényjavaslat mögött egy kormány áll, vagy ha csak egy képviselő, mindenféle egyeztetési kötelezettség nélkül. Nem tudjuk, mennyire érti, miért aggályos a média kormány alá rendelése…”

Óvatosan a stigmákkal!


Sandwich – riga-life.com

„…úgy gondolja, politikai tőkét lehet kovácsolni a sértegetésből, mert a hazai politikai kultúrában – amely íme, nem lehet más – ez az attitűd felel meg legjobban a sztereotip elvárások kiszolgálásának, demonstrálva az LMP függetlenségét a jobboldalról figyelő választók előtt.”

A vereség egyik oka

„Vagyis az ’érinthetetlenekkel’ való alkalmi szövetség is veszélyesebbnek ítéltetik, mint az, ha meg se próbálják meggátolni egy kontroll nélküli túlhatalommal rendelkező kormányzati erő további térfoglalását.”

A törvényjavaslatok útjai

„…a képviselők által dömpingszerűen előterjesztett törvényjavaslatok elfogadásával lényegében a közjogi rendszer átírása zajlik ’kisipari’ módszerekkel.”

Sólyom mentse, ami menthető!


flickr/PaDumBumPsh

„…a Fidesz ellenzékként mindent megtett, hogy ne működjön a demokrácia, ne legyen konszenzus…; most kormányzó erőként a konszenzuskényszer kiiktatásával vágja át a gordiuszi csomót.”

Külsősök – alpolgármesteri székekben


I Used to Rule the World – flickr/italianjob17

„Néhány nap alatt lezavart/letudott parlamenti vitákban dőlnek el ilyen fajsúlyú kérdések. Megy itt a kormányzás – akár már kormányalakítás előtt és nélkül is –, mint a karikacsapás.”

Tisztelet és politika


Self-Portrait – flickr/go thunk yourself

„Vaskosan tartalmi kérdés ugyanis, hogy mennyiben egyeztethető össze a képviselői indítványok útján előterjesztett törvényjavaslatok gyors elfogadása az alkotmány és a törvények tiszteletével.”

Állampolgárság, könnyítve


flickr/principia aesthetica

„…nem állt szándékukban firtatni, mit is fejez ki az állampolgárság jogintézménye: egy nemzethez való tartozást vagy egy államhoz fűződő jogi kapcsolatot. Ebben nagyon nem igyekezetek rendet vágni.”

Gyurcsány Ferenc röpiratát megírta


Narratíva - flickr/jef safi

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni az elmúlt nyolc év egyik legnagyobb tanulságát, hogy a kormányzó pártok politikája jelentős részben a narratívák harcában bukott meg.”

Erőnek ereje


flickr/lorca56

„Megtörtént a ’változás’, meglett a kétharmad. Nincs viszont változás a kétharmadosok mentalitásában. Az ’erős kormányzás’ a kettőből együtt következik.”

Jogorvoslat?

„…az LB… önmagában nem tartja kétséget kizáró bizonyítéknak azt, hogy – máig nem cáfoltan – maga Kubatov mondja el, mi történt; az LB ezt csak akkor fogadná el, ha valaki bebizonyítaná, hogy igazat mondott”

Miért?

„A volt miniszterelnök ’Ferenc’-ként való emlegetése az internetes politikai vitafórumokra írogató nickek bizalmaskodó stílusát idézi. De nem sokkal jobb a helyzet, ha a közlés tartalmát vizsgáljuk. Ez is a szintén jól ismert, gyakran sulykolt narratívákba simul bele.”

Az MSZP és Gyurcsány Ferenc


flickr/slambo 42

„...az MSZP számára tényleg komoly megfontolás tárgyát képezheti az, hogy a saját szavazóbázisának aktivizálása-e a fontosabb, vagy a három passzív Fidesz-szavazó passzivitásának a fenntartása?”

Gyurcsány Ferenc a legjobbkor lép a fedélzetre


Sziszüphosz - flickr.com/k4cay – Lovick, Trussville (Alabama)

„Tény, hogy hosszú és szisztematikus hiteltelenítés lerakódásait kell eltakarítani az útból. A képlet világos: a választások előtt egy hónappal apátiába zuhantan áll a baloldal, és párt nélkül maradtak a liberálisok.”

Árulkodó szavak

„Nem nehéz rájönni, ez a meghatározás arra alkalmas, hogy megkönnyítse a Jobbik-jelenségnek a másik térfélre való átpozicionálását.”

DeDi – aggodalmak Gyurcsány miatt


„Mi pedig dilemmázhatunk azon, hogy mennyire veszi komolyan magát egy hírportál, ha az általa futtatott ’intézet’ csak ennyire komoly, meg azon is, hogy a ’demokrácia’ fogalom devalválása fokozható-e még Magyarországon.”